Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1009/STNMT-QLĐĐ
V/v tham mưu nội dung đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam tại công văn số 3309/CHK-QLC ngày 17/8/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
06/12/2018
06/12/2018
Số hiệu Trích yếu