Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1037/STNMT-QLĐĐ
Kết quả thẩm định điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất năm 2019 huyện ĐB Đông
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Thông báo
12/12/2018
12/12/2018
Số hiệu Trích yếu