Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1048/TB-STNMT
Kết quả thẩm định điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất năm 2019 huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Thông báo
14/12/2018
14/12/2018
Số hiệu Trích yếu