Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1052/STNMT-QLĐĐ
v/v tham gia dự thảo phân công nhiệm vụ khảo sát thao trường tổng hợp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
17/12/2018
17/12/2018
Số hiệu Trích yếu