Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1094/STNMT-QLĐĐ
V/v thẩm định dự án đầu tư: Cửa hàng xăng dầu xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
28/12/2018
28/12/2018
Số hiệu Trích yếu