Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1096/STNMT-QLĐĐ
V/v góp ý vào Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu đất đai Quốc Gia
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
28/12/2018
28/12/2018
Số hiệu Trích yếu