Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

05/HĐTĐ
Hợp đồng thuê đất Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Tờ trình
05/01/2019
05/01/2019
Số hiệu Trích yếu