Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

22/STNMT-QLĐĐ
Về việc tham gia thẩm định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván ép cao cấp
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
11/01/2019
11/01/2019
Số hiệu Trích yếu