Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

75/STNMT-QLĐĐ
V/v khẩn trương hoàn thiện nộp hồ sơ điều chỉnh QHSDĐ năm 2020 kế hoạch SDĐ năm 2019 cấp huyện
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
25/01/2019
25/01/2019
Số hiệu Trích yếu