Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

124/STNMT-VP
V/v đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức trong cơ quan hành chính và thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
25/02/2019
25/02/2019
Số hiệu Trích yếu