Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1046/BTNMT-TDKTTT
về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
08/03/2021
08/03/2021
Số hiệu Trích yếu