Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1674/UBND-KTN
VV Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
04/06/2021
04/06/2021
Số hiệu Trích yếu