Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1028/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
04/06/2021
04/06/2021
Số hiệu Trích yếu