Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1047/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường dây 110KV đấu nối nhà máy thủy điện Huổi Vang vào lưới điện quốc gia...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
09/06/2021
09/06/2021
Số hiệu Trích yếu