Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

226/CV/BTGTU
V/v tuyên truyền Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT-CT/TW của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đố với công tác phòng cháy, chữa cháy
Văn bản khác
Công văn
09/06/2021
09/06/2021
Số hiệu Trích yếu