Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1800/UBND-KGVX
VV tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
15/06/2021
15/06/2021
Số hiệu Trích yếu