Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Môi trường
Thông tư liên tịch
16/05/2016
30/06/2016
Số hiệu Trích yếu