Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1633/QĐ-UBND
Vv điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án: Khai thác, chế biến khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông ...
UBND tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Quyết định
06/09/2021
06/09/2021
Số hiệu Trích yếu