Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

01/2015/TTLT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Bộ Nội vụ
Bộ Tài chính
Văn bản khác
Thông tư liên tịch
14/04/2015
30/05/2015
Số hiệu Trích yếu