Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
103/TTr-STNMT Về việc xin chủ trương ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 04/05/2019 Xem chi tiết
102/TTr-STNMT Tờ trình thẩm định phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng, Công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 02/05/2019 Xem chi tiết
85/BC-STNMT Báo cáo Giải trình thực hiện các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư (Bản đúng nhờ VT đổi hộ ) 26/04/2019 Xem chi tiết
362/STNMT-KHTC V/v góp ý kiến đối với dự thảo đề án sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 24/04/2019 Xem chi tiết
363/STNMT-KHTC V/v góp ý kiến đối với dự thảo KH thực hiện chỉ thị số 48-CT/TU ngày 20/3/2019 của ban TV Tỉnh ủy 24/04/2019 Xem chi tiết
94/TTr-STNMT Về việc phê duyệt Đề cương Dự toán kinh phí của 02 nhiệm vụ " Xây dựng. cập nhật kế hoạch hành ...Hợp phần Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 23/04/2019 Xem chi tiết
337/STNMT-KHTC V/v cung cấp thông tin khảo sát lập KH kiểm toán năm 2019 18/04/2019 Xem chi tiết
339/STNMT-KHTC Vv góp ý kiến với dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Điện Biên và dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 18/04/2019 Xem chi tiết
342/STNMT-KHTC Vv tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019 18/04/2019 Xem chi tiết
341/STNMT-KHTC Vv góp ý kiến đối với Dự thảo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Điện Biên 18/04/2019 Xem chi tiết
330/STNMT-GM Giấy mời Phối hợp kiểm tra thực địa hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh hạng mục bổ sung thiết kế xử lý kỹ thuật và các vị trí đấu nối giao cắt ( nút giao) giữa các trục đường H7, H8 tại điểm tái định cư số 3.... 16/04/2019 Xem chi tiết
331/STNMT-KHTC V/v thỏa thuận vị trí đấu nối cho dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ 16/04/2019 Xem chi tiết
333/STNMT-KHTC VV đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy công trình: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở khu C13, phường Thanh trường, thành phố Điện Biên Phủ 16/04/2019 Xem chi tiết
66/BC-STNMT Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW đảng khóa IX về tiếp đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 11/04/2019 Xem chi tiết
307/STNMT-KHTC V/v tham gia ý kiến báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư XD công trình cải tạo, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao tỉnh ĐB 11/04/2019 Xem chi tiết
118/QĐ-STNMT Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu thuộc dự án đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên 09/04/2019 Xem chi tiết
86/TTr-STNMT V/v đề nghị cấp bổ sung kinh phí để thực hiện dự án hạ tầng khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc đường 60m 08/04/2019 Xem chi tiết
288/STNMT-KHTC Giải trình ý kiến tham gia thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở khu C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ của các Sở, ngành. 08/04/2019 Xem chi tiết
280/STNMT-KHTC Vv tham gia ý kiến dự thảo quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ tổ chức hội nghị quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên 05/04/2019 Xem chi tiết
274/STNMT-KHTC V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên 04/04/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau