Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1234/STNMT-MT V/v tham gia ý kiến đối với báo cáo ĐTM của dự án thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn huyện ĐB tỉnh ĐB 03/12/2019 Xem chi tiết
1233/GM-STNMT V/v thẩm định, đánh giá tiêu chí số 17 về môi trường trong XD nông thôn mới xã Luân Giói huyện ĐBĐ 03/12/2019 Xem chi tiết
1226/STNMT-MT V/v tham mưu nội dung triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 02/12/2019 Xem chi tiết
1225/STNMT-MT V/v góp ý dự thảo KH hành động quốc gia về Bảo tồn sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2020 - 2030 02/12/2019 Xem chi tiết
348/TTr-STNMT V/v Phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường không khí tỉnh ĐB năm 2019 29/11/2019 Xem chi tiết
1213/STNMT-MT V/v cấp thông tin xác định các chỉ tiêu kỹ thuật về khoảng cách, cách ly an toàn về môi trường, vùng chịu ảnh hưởng đối với các công trình..... 29/11/2019 Xem chi tiết
1212/STNMT-MT V/v thẩm định đánh giá tiêu chí số 17 về môi trường trong XD nông thôn mới xã Na Sang, Sa Lông huyện Mường Chà 29/11/2019 Xem chi tiết
1211/STNMT-MT V/v góp ý dự thảo đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam 29/11/2019 Xem chi tiết
1171/STNMT-MT V/v cung cấp số liệu phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi phạm pháp luật môi trường trên địa bàn tỉnh ĐB 19/11/2019 Xem chi tiết
329/TTr-STNMT V/v phê duyệt PA cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai thác cát lòng sông Nậm Rốm làm VLXDTT tại khu bản Pá Nậm, xã Pom Lót và bản U Va thôn C3, xã Noong Luống huyện ĐB tỉnh ĐB 11/11/2019 Xem chi tiết
1124/STNMT-MT V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh ĐB năm 2019 11/11/2019 Xem chi tiết
1126/STNMT-MT Giấy xác nhận đăng ký KH Bảo vệ Môi trường 11/11/2019 Xem chi tiết
1127/STNMT-MT Giấy xác nhận đăng ký KH Bảo vệ Môi trường 11/11/2019 Xem chi tiết
1110/STNMT-MT V/v thực hiện các quy định bảo vệ môi trường đối với với Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên 06/11/2019 Xem chi tiết
1109/STNMT-MT V/v thực hiện các quy định bảo vệ môi trường đối với với Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ Muông huyện Điện Biên tỉnh ĐB 06/11/2019 Xem chi tiết
800/KH-STNMT V/v góp ý dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều nghị định số 155/NĐ-CP 15/08/2019 Xem chi tiết
799/KH-STNMT Thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ vật hết hạn sử dụng và bao gói thảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh ĐB 15/08/2019 Xem chi tiết
180/BC-STNMT Tổng kết 10năm thực hiện chương trình MTQG XD nông thôn giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh ĐB 14/08/2019 Xem chi tiết
204/QĐ-STNMT V/v phê duyệt danh sách giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu 07/08/2019 Xem chi tiết
615/GXN-STNMT V/v đề nghị cung cấp thông tin tài khoản 02/07/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trang sau