Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
800/KH-STNMT V/v góp ý dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều nghị định số 155/NĐ-CP 15/08/2019 Xem chi tiết
799/KH-STNMT Thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ vật hết hạn sử dụng và bao gói thảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh ĐB 15/08/2019 Xem chi tiết
180/BC-STNMT Tổng kết 10năm thực hiện chương trình MTQG XD nông thôn giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh ĐB 14/08/2019 Xem chi tiết
204/QĐ-STNMT V/v phê duyệt danh sách giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu 07/08/2019 Xem chi tiết
615/GXN-STNMT V/v đề nghị cung cấp thông tin tài khoản 02/07/2019 Xem chi tiết
614/GXN-STNMT Giấy xác nhận đăng ký quỹ bảo vệ môi trường lần thứ 1 01/07/2019 Xem chi tiết
599/CV-STNMT V/v góp ý thảo thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 27/06/2019 Xem chi tiết
589/CV-STNMT V/v báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí quốc gia về XD nông thôn mới giai đoạn 2010-2019 25/06/2019 Xem chi tiết
1270/UBND-KTN Tiếp tục thực hiện phong trào "chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh 07/05/2019 Xem chi tiết
366/STNMT-MT V/v xác nhận công tác thu dọn, vệ sinh lòng hồ thủy điện Na Son 25/04/2019 Xem chi tiết
353/QBVMT-KT Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 19/04/2019 Xem chi tiết
346/GM-STNMT GM: Tổ chức phiên họp chính thức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường KT cát lòng sông Nậm Rốm 19/04/2019 Xem chi tiết
345/GM-STNMT GM: Tổ chức phiên họp chính thức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn 19/04/2019 Xem chi tiết
124/GM-STNMT Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ tỉnh ĐB 19/04/2019 Xem chi tiết
304/STNMT-MT V/v cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra 11/04/2019 Xem chi tiết
305/STNMT-MT V/v góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia tiền thu được đối với phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ĐB 11/04/2019 Xem chi tiết
119/QĐ-STNMT V/v thành lập Hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Khai thác cát sông Nậm Rốm làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Pá Nậm, xã Pom Lót và bản U Va, thôn c3, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 09/04/2019 Xem chi tiết
292/GM-STNMT Thu dọn lòng hồ thủy điện Na Son 09/04/2019 Xem chi tiết
287/STNMT-MT V/v giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường VN năm 2019 08/04/2019 Xem chi tiết
286/GXN-STNMT Giấy xác nhận đăng ký KH bảo vệ môi trường dự án đường bản Sa Lông 2 bản Sa Lông 3 xã Sa Lông huyện Mường Chà tỉnh ĐB 08/04/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trang sau