Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
189/BC-STNMT Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung PA, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ TĐC cho người sử dụng đất... tổ 18 P Him Lam (điểm TĐC bản phiêng Bua đợt 11) 21/08/2019 Xem chi tiết
228/TTr-STNMT Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung PA, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ TĐC cho người sử dụng đất... tổ 18 P Him Lam (điểm TĐC bản phiêng Bua đợt 11) 21/08/2019 Xem chi tiết
814/STNMT-QLĐĐ Về việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý đất đai 20/08/2019 Xem chi tiết
186/BC-STNMT Báo cáo bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 19/08/2019 Xem chi tiết
227/TTr-STNMT Giao đất cho BQL di dân , TTĐC thủy điện Sơn La để thực hiện xây dựng hạng mục khác phục sự cố trượt l Taluy dương thuộc dự án: San nền, đường giao thông, thoát nước khu TTĐC Chi Luông, thị xã Mường Lay 19/08/2019 Xem chi tiết
226/TTr-STNMT Tờ trình về việc giao đất cho sở TNMT để đầu tư xây dựng công trình: Điểm tái định cư bản PHiêng Bua thuộc Dự án hạ tầng kĩ thuật khung khu trụ sở cq, khu công cộng, khu TNDV dọc trục đường 60m.... 19/08/2019 Xem chi tiết
225/TTr-STNMT Về việc thu hồi và giao đất để triển khai thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ 16/08/2019 Xem chi tiết
798/KH-TKTTĐ Thực hiện kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên 15/08/2019 Xem chi tiết
184/BC-STNMT Đánh giá việc thực hiện quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được... 15/08/2019 Xem chi tiết
181/BC-STNMT Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn TPĐBP 14/08/2019 Xem chi tiết
796/STNMT-QLĐĐ V/v làm rõ nội dung trả lời thông tin báo chí phản ánh liên quan đến dự án Khu nhà ở Tân Thanh và phía Tây sông Nậm Rốm 14/08/2019 Xem chi tiết
221/TTr-STNMT Về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện 08/08/2019 Xem chi tiết
220/TTr-STNMT Về việc giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình giao thông để đầu tư xây dựng công trình: Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) – TT.xã Huổi Mí – Nậm Mức (Km452+300/QL.6) ... 07/08/2019 Xem chi tiết
774/STNMT-QLĐĐ V/v hoàn thiện nội dung báo cáo tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 06/08/2019 Xem chi tiết
775/STNMT-QLĐĐ Về việc điểu chỉnh giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2019 cho huyện Mường Ảng 06/08/2019 Xem chi tiết
203/QĐ-STNMT Về việc thành lập tổ kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 06/08/2019 Xem chi tiết
766/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ 02/08/2019 Xem chi tiết
214/TTr-STNMT Về việc ủy quyền cho UBND huyện Mường Chà quyết định thu hồi đất để thực hiện công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Mường Chà tại địa bàn thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên 31/07/2019 Xem chi tiết
746/STNMT-QLĐĐ Về việc xử lý các tồn tại, vương mắc về đất đai dọc quốc lộ 279 khu vực C9, xã Thanh Xương và thôn 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 31/07/2019 Xem chi tiết
749/STNMT-QLĐĐ V/v đề nghị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên 31/07/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Trang sau