Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
183/BC-STNMT Việc chấp hành các quy định, chính sách pháp luật nhà nước hiện hành của các nhà nước, dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh ĐB 15/08/2019 Xem chi tiết
382/STNMT-TNN V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm ý tế huyện ĐB tỉnh ĐB 02/05/2019 Xem chi tiết
378/STNMT-VP V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Na Son huyện ĐB Đông tỉnh ĐB 02/05/2019 Xem chi tiết
303/STNMT-TNN V/v cung cấp tài liệu thực hiện dự án XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 10/04/2019 Xem chi tiết
269/STNMT-KTTV V/v cung cấp danh mục công trình và chủ công trình hồ chứa thủy điện , thủy lợi trên địa bàn tỉnh ĐB 02/04/2019 Xem chi tiết
803/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty Cổ phần thủy điện Long Tạo Điện Biên, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Long Tạo 01/04/2019 Xem chi tiết
797/GP-BTNMT Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 01/04/2019 Xem chi tiết
802/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty Cổ phần Pơer Electric khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Na Son 01/04/2019 Xem chi tiết
798/GP-BTNMT Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 01/04/2019 Xem chi tiết
214/STNMT-TNN V/v tham gia ý kiến phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Na Son 25/03/2019 Xem chi tiết
664/GP-BTNMT Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 19/03/2019 Xem chi tiết
191/STNMT-BĐKH V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ĐB 15/03/2019 Xem chi tiết
859/BTNMT-TTTNMT V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới 2019 28/02/2019 Xem chi tiết
107/STNMT-TNN V/v thực hiện các quy định đối với hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước xả thải vào nguồn nước 19/02/2019 Xem chi tiết
108/STNMT-TNN V/v thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước 19/02/2019 Xem chi tiết
81/CV-STNMT V/v lập hồ sơ địa chính để phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh ĐB giai đoạn 2014-2020 30/01/2019 Xem chi tiết
28/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Đường ngã ba - Huổi Pinh, xã Mường Toong huyện Mường Nhé 29/01/2019 Xem chi tiết
21/HĐTĐ Hợp đồng thuê đất: Công ty TNHH Hoàng Ánh tỉnh Điện Biên 25/01/2019 Xem chi tiết
68/TTr-STNMT V/v xác định vị trí đất ở và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất (huyện Mường Ảng) 23/01/2019 Xem chi tiết
64/STNMT-TNN V/v báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018 22/01/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 Trang sau