Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
930/CV-STNMT V/v bố trí làm việc với đoàn công tác của Tổng cục QLĐĐ, Bộ tài nguyên và Môi trường V/v thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trên địa bàn tỉnh ĐB 23/09/2019 Xem chi tiết
891/STNMT-VPĐKĐĐ V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân tại tổ dân phố 6 P Him Lam TPĐBP 12/09/2019 Xem chi tiết
887/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân tại tổ dân phố 6 P Him Lam TPĐBP 11/09/2019 Xem chi tiết
883/TB-STNMT Kết quả kiểm tra công tác GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc phạm vi khu đất 19063,8m2 tại bản Huổi Phạ, P Him Lam TPĐBP 09/09/2019 Xem chi tiết
177/BC-STNMT Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/8/2018 đến ngày 31/7/2019 01/08/2019 Xem chi tiết
180/QĐ-STNMT V/v phê duyệt điều chỉnh KH thanh tra, kiểm tra năm 2019 29/07/2019 Xem chi tiết
617/STNMT-TTr V/v đề nghị cử cán bộ tham gia kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu đối với việc khiếu nại của công dân 02/07/2019 Xem chi tiết
604/CV-STNMT V/v góp ý dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 27/06/2019 Xem chi tiết
34/BC/ĐU Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 25/04/2019 Xem chi tiết
694/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v kế hoạch và nội dung làm việc của đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 25/04/2019 Xem chi tiết
334/STNMT-TTr V/v đề nghị xác định về nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đối với khu đất gia đình bà Bùi Thị Nhu có đơn kiến nghị 17/04/2019 Xem chi tiết
335/TB-ĐKT V/v triển khai thực hiện kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực di tích đồi Độc lập xã Thanh Nưa huyện ĐB 17/04/2019 Xem chi tiết
121/QĐ-STNMT Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 16/04/2019 Xem chi tiết
68/BC-STNMT Kết quả thanh tra việc chấp hành luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty TNHH 565 Điện Biên 11/04/2019 Xem chi tiết
69/BC-STNMT Kết quả thanh tra việc chấp hành luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty CP XD và TM Tây Bắc 11/04/2019 Xem chi tiết
70/BC-STNMT Kết quả thanh tra việc chấp hành luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Tây Bắc 11/04/2019 Xem chi tiết
71/BC-STNMT Kết quả thanh tra việc chấp hành luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty CP Khoáng sản Điện Biên 11/04/2019 Xem chi tiết
72/BC-STNMT Kết quả thanh tra việc chấp hành luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty THHH Lâm My tỉnh Điện Biên 11/04/2019 Xem chi tiết
72/BC-STNMT Kết quả thanh tra việc chấp hành luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty THHH Lâm My tỉnh Điện Biên 11/04/2019 Xem chi tiết
73/BC-STNMT Kết quả thanh tra việc chấp hành luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty THHH Nam Á 11/04/2019 Xem chi tiết
1 2 Trang sau