Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1800/UBND-KGVX VV tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại 15/06/2021 Xem chi tiết
1176/QĐ-BTNMT kiện toàn Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 14/06/2021 Xem chi tiết
1776/KH-UBND Tiếp nhận công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương 12/06/2021 Xem chi tiết
160/BC-BCĐ Tóm tắt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn tỉnh ĐB 11/06/2021 Xem chi tiết
1044/QĐ-UBND Chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với bản Ho Luông 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay 09/06/2021 Xem chi tiết
1043/QĐ-UBND Chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với Bản Tâu 3, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên 09/06/2021 Xem chi tiết
1728/UBND-KGVX VV không tụ tập xem bóng đá trong lúc đang thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 09/06/2021 Xem chi tiết
1046/QĐ-UBND Chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ 09/06/2021 Xem chi tiết
1047/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường dây 110KV đấu nối nhà máy thủy điện Huổi Vang vào lưới điện quốc gia... 09/06/2021 Xem chi tiết
1734/UBND-KGVX về việc rà soát hỗ trợ nhân dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. 09/06/2021 Xem chi tiết
226/CV/BTGTU V/v tuyên truyền Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT-CT/TW của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đố với công tác phòng cháy, chữa cháy 09/06/2021 Xem chi tiết
222-CV/BTGTU V/ hưởng ứng, tham gia cuộc thi và triển lãnh ảnh nghiệp thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021 08/06/2021 Xem chi tiết
3051/BTNMT-TCMT về việc hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh 07/06/2021 Xem chi tiết
1027/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất của Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Điện Biên tại địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 04/06/2021 Xem chi tiết
1674/UBND-KTN VV Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 04/06/2021 Xem chi tiết
1031/QĐ-UBND Chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với cụm dân cư thuộc Tổ dân phố 5, phường him lam, Tp ĐBP tỉnh ĐB 04/06/2021 Xem chi tiết
1680/UBND-KGVX VV tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid - 19 trên địa bàn tỉnh 04/06/2021 Xem chi tiết
1028/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên... 04/06/2021 Xem chi tiết
1029/QĐ-UBND Chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với đối với xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 04/06/2021 Xem chi tiết
1658/UBND-KGVX VV phối hợp triển khai nhiệm vụ phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội năm 2021 của Ủy ban quốc gia 04/06/2021 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Trang sau