Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
2473/UBND-KTN Tham mưu nội dung báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 20/08/2019 Xem chi tiết
2440/UBND-KTN V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh tỉnh 19/08/2019 Xem chi tiết
2441/UBND-KTN V/v Góp ý cho dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 19/08/2019 Xem chi tiết
769/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2019 16/08/2019 Xem chi tiết
2400/UBND-KGVX Thực hiện giải phóng mặt bằng Trường THPT Lương Thế Vinh, thành phố Điện Biên Phủ. 16/08/2019 Xem chi tiết
2374/UBND-BTCD V/v tham mưu xử lý đơn khiếu nại của công dân Trần Thị Mũn 15/08/2019 Xem chi tiết
768/QĐ-UBND Sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc 02 huyện Điện Biên và Điện Biên Đông 15/08/2019 Xem chi tiết
2365/UBND-KTN V/v tổng hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường 14/08/2019 Xem chi tiết
2368/UBND-TH V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ 14/08/2019 Xem chi tiết
2354/UBND-TH V/v phúc đáp nội dung đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại văn bản số 1016/UBND-QLDA ngày 02/8/2019 12/08/2019 Xem chi tiết
2348/UBND-KTN Tham mưu nội dung tham gia ý kiến về Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương 09/08/2019 Xem chi tiết
1518/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ v/v tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai 09/08/2019 Xem chi tiết
2312/UBND-KTN V/v Tham mưu nội dung góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại 07/08/2019 Xem chi tiết
2319/KH-BCĐ V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên 07/08/2019 Xem chi tiết
2300/UBND-KTN V/v triển khai Văn bản số 3601/BTNMT-TCBHĐVN ngày 26/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 06/08/2019 Xem chi tiết
2296/UBND-KTN Triển khai Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 06/08/2019 Xem chi tiết
38/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc xem xét tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng... 06/08/2019 Xem chi tiết
2288/UBND-KTN Triển khai thực hiện các Thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường 02/08/2019 Xem chi tiết
2242/UBND-TH V/v trả lời, giải quyết nội dung kiến nghị của nhân dân tổ dân phố 5 phường Thanh Trường 31/07/2019 Xem chi tiết
718/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ 31/07/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Trang sau