Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
40/2019/QĐ-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên 03/12/2019 Xem chi tiết
3537/UBND-KTN Tham mưu nội dung đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Công văn số 1648/UBND-TNMT ngày 18/11/2019 02/12/2019 Xem chi tiết
3544/UBND-TH Giao nhiệm vụ trả lời chất vấn, giải trình các vấn đề liên quan đến trách nhiệm UBND tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XIV 02/12/2019 Xem chi tiết
3530/UBND-KTN Về việc quản lý, sử dụng đất, cải tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố ĐBP 29/11/2019 Xem chi tiết
77-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020 và mừng Xuân Canh tý 28/11/2019 Xem chi tiết
2278/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 27/11/2019 Xem chi tiết
3386/UBND-NC về việc đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 20/11/2019 Xem chi tiết
3392/UBND-TH V/v giải quyết kiến nghị của 22 hộ dân thuộc tổ 4 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ 20/11/2019 Xem chi tiết
3393/UBND-TH V/v giải quyết các kiến nghị liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe tĩnh, thành phố Điện Biên Phủ 20/11/2019 Xem chi tiết
3381/UBND-KSTT V/v thực hiện nội dung kết luận kiểm tra công tác CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên 19/11/2019 Xem chi tiết
58/TB-UBND Về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ 19/11/2019 Xem chi tiết
6023/BTNMT-TCCB V/v hướng dẫn thi thăng hạng viên chức ngành tài nguyên và môi trường 15/11/2019 Xem chi tiết
1197/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất tại địa bàn xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/11/2019 Xem chi tiết
1186/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên. 13/11/2019 Xem chi tiết
3294/UBND-KT V/v hướng dẫn thực hiện đối với các đơn vị chia tách, sát nhập, thành lập, kiện toàn thực hiện theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 16/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 11/11/2019 Xem chi tiết
5894/BTNMT-ĐĐBĐVN Về việc hướng dẫn tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, 60 năm thành lập Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (14/12/1959 – 14/12/2019) 11/11/2019 Xem chi tiết
54/TB-UBND Thông báo nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 07/11/2019 Xem chi tiết
3233/UBND-KGVX V/v khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên 06/11/2019 Xem chi tiết
37/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên 06/11/2019 Xem chi tiết
3232/UBND-TH giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Mường Lay. 05/11/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Trang sau