Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
35/BC-STNMT Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 10/03/2020 Xem chi tiết
49/QĐ-STNMT Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở tài nguyên và Môi trường 02/03/2020 Xem chi tiết
145/KH-STNMT Triển khai thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ năm 2020 28/02/2020 Xem chi tiết
144/KH-STNMT Trình sếp ký duyệt: Kế hoạch Hành động tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020 28/02/2020 Xem chi tiết
26/BC-STNMT Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 27/02/2020 Xem chi tiết
23/BC-STNMT Tổng kết nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020 20/02/2020 Xem chi tiết
44/QĐ-STNMT v/v thành lập Ban sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2019 18/02/2020 Xem chi tiết
41/QĐ-STNMT Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 2019 18/02/2020 Xem chi tiết
42/QĐ-STNMT V/v thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 18/02/2020 Xem chi tiết
43/QĐ-STNMT V.v thành lập ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển 2019 18/02/2020 Xem chi tiết
38/QĐ-CĐCS V/v ban hành quy chế làm việc của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021 14/02/2020 Xem chi tiết
98/KH-STNMT Kiểm tra, thẩm định, đánh giá nội dung tiêu chí số 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 14/02/2020 Xem chi tiết
83/TB-STNMT Thời gian kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 11/02/2020 Xem chi tiết
70/CV-STNMT Danh sách hộ nghèo được hỗ trợ XD (Sửa chữa) nhà ở bản Co Lót 1, xã Mường Nhé huyện Mường Nhé 10/02/2020 Xem chi tiết
24/TTr-STNMT Về việc thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường 04/02/2020 Xem chi tiết
30/QĐ-STNMT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị phát sóng chuyên mục tài nguyên và môi trường trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh ĐB năm 2020 03/02/2020 Xem chi tiết
47/STNMT-TTrA V/v trả lời đơn của gia đình ông Nguyễn Minh Đàn vợ là bà Bùi Thị Nhu, trú tại Thôn C1a, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. 17/01/2020 Xem chi tiết
43/KH-STNMT Tổ chức giải cầu đầu xuân Canh tý năm 2020 17/01/2020 Xem chi tiết
7/QĐ-STNMT Thành lập tổ công tác thực hiện KH số 87-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé 06/01/2020 Xem chi tiết
1359/K Cải cách hành chính năm 2020 31/12/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Trang sau