Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
128/BC-STNMT Kết quả thực hiện Đề án 79 đến hết tháng 5 năm 2019 14/06/2019 Xem chi tiết
151/QĐ-STNMT Thành lập Ban biên tập trang thông tin điện từ (Website) Sở TNMT tỉnh ĐB 13/06/2019 Xem chi tiết
158/TTr-STNMT Về việc cho phép Công ty cổ phần môi trường đô thị và xây dựng tỉnh Điện Biên thuê đất để thực hiện Dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại địa bàn xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 13/06/2019 Xem chi tiết
559/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v trả lời đơn thư của công dân 13/06/2019 Xem chi tiết
558/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân 13/06/2019 Xem chi tiết
557/STNMT-KHTC Tham gia ý kiến vào dự thảo QĐ quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Điện biên quản lý 13/06/2019 Xem chi tiết
150/QĐ-STNMT QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban quản lý các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư 13/06/2019 Xem chi tiết
547/GM-STNMT Phối hợp kiểm tra hiện trạng khu vực điểm mỏ cát làm vật liệu XD thông thường Đội 19, xã Noong Hẹt và Đội 19, xã Noong Luống huyện ĐB 12/06/2019 Xem chi tiết
42/BC-ĐU Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 12/06/2019 Xem chi tiết
556/STNMT-KHTC V/v báo cáo các dự án thuộc đối tượng phải điều chỉnh quyết định đầu tư theo Văn bản số 3575/BKĐT-KTĐPL của Bộ KH và đầu tư 12/06/2019 Xem chi tiết
554/STNMT-VP Về việc cung cấp thông tin xây dựng đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 12/06/2019 Xem chi tiết
552/TB-STNMT Kết luận của đ/c Ngôn Ngọc Khuê - P GĐ phụ trách Sở tại cuộc họp giao ban ngày 4/6/2019 12/06/2019 Xem chi tiết
549/STNMT-MT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí về cảnh quan - môi trường xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 12/06/2019 Xem chi tiết
540/GRT V/v nhu cầu rút tiền mặt 11/06/2019 Xem chi tiết
544/CV-STNMT Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (lần 2) 11/06/2019 Xem chi tiết
127/BC-STNMT Kết quả kiểm tra, rà soát đối với nội dung đơn của ông Lò Văn Khón tổ dân phố 5 TT Mường Chà huyện Mường Chà tỉnh ĐB 11/06/2019 Xem chi tiết
541/CV-STNMT V/v đánh giá tình hình hoạt động, rà soát đề nghị công nhận miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 11/06/2019 Xem chi tiết
157/HĐTĐ Hợp đồng thuê đất Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi tỉnh Điện Biên 11/06/2019 Xem chi tiết
542/C V/v thống nhất kinh phí để triển khai thực hiện việc cấp GCNQSD đất QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất năm 2019 11/06/2019 Xem chi tiết
156/HĐTĐ Hợp đồng thuê đất Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên 11/06/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trang sau