Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1256/LKC-STNMT Gói thầu: thi công xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, TP ĐBP 06/12/2019 Xem chi tiết
1255/STNMT-TTr V/v trả lời dung kiến nghị của bà Bùi Thị Nhu, trú tại Thôn C1a, xã Thanh Lương, huyện ĐB 06/12/2019 Xem chi tiết
288/BC-STNMT Kết quả thực hiện KH số 149/KH-UBNd ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh ĐB 06/12/2019 Xem chi tiết
280/BC-STNMT Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him lam 06/12/2019 Xem chi tiết
1263/STNMT-VP V/v lựa chọn TTHC đưa vào Kế hoạch rà soát TTHC năm 2020 06/12/2019 Xem chi tiết
1239/TTr-STNMT V/v đề nghị tổng hợp kinh phí hỗ trợ làm nhà ở (phần vốn xã hội) thuộc đối tượng đề án 79 điểm bản Mường Toong 10, xã Mường Toong huyện Mường Nhé 05/12/2019 Xem chi tiết
286/BC-STNMT Kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn toàn dân đoàn toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa giai đoạn 2011- 2015 định hướng đến năm 2020 và KH thông tin tuyên truyền trào... 03/12/2019 Xem chi tiết
282/BC-STNMT Tình hình hiện Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng khu thương mại dịch vụ trục đường 60m 29/11/2019 Xem chi tiết
1209/KH-STNMT Tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 29/11/2019 Xem chi tiết
1210/TTr-STNMT Đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình hội đồng nhân dân, UBND tỉnh trong năm 2020 29/11/2019 Xem chi tiết
1204/STNMT-KHTC V/v đề nghị phủ đỉnh hố chôn lấp rác mới phát sinh tại bãi rác Noong Bua , xã Tả Lèng đảm bảo vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực bãi rác 28/11/2019 Xem chi tiết
1206/STNMT-VP Cử thành viên tham gia Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên 28/11/2019 Xem chi tiết
1187/STNMT-QLĐĐ V/vxử lý dự án đầu tư xây dựng các nhánh đường nội thị phường Tân Thanh và Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ thuộc Dự án treo, chậm triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26/11/2019 Xem chi tiết
264/BC-STNMT Tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh ĐB 26/11/2019 Xem chi tiết
336/TTr-STNMT Thẩm định điều chỉnh Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên 22/11/2019 Xem chi tiết
336/TTr-STNMT Thẩm định điều chỉnh Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên 22/11/2019 Xem chi tiết
1176/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v báo cáo tình hình quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào năm 2019 21/11/2019 Xem chi tiết
1168/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v lập báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý sử dụng phôi giấy CN năm 2019 và KHSD phôi Giấy CN năm 2020 19/11/2019 Xem chi tiết
260/BC-STNMT Tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2019 19/11/2019 Xem chi tiết
259/BC-STNMT Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh thông tin ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng trên địa bàn tỉnh ĐB 19/11/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Trang sau