Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
298/TTr-STNMT Về việc thu hồi và cho phép Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và đầu tư Phú Thịnh thuê đất để thực hiện Dự án: Trồng Mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu... 22/10/2019 Xem chi tiết
1025/STNMT-QLĐĐ Về việc thống nhất giá đất tại khu vực giáp ranh với các tỉnh Sơn La, Lai Châu khi xây dựng Bảng giá đất 18/10/2019 Xem chi tiết
288/TTr-STNMT Điều chuyển biên chế số lượng người làm việc của các chi nhánh văn phòng đăngký đất đai và chi nhánh TTPT quỹ đất thuộc Sở TN&MT về UBND TP ĐBP, thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên 18/10/2019 Xem chi tiết
1017/STNMT-KHTC V/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ và dự thảo KH công tác thông tin đối ngoại tỉnh ĐB năm 2020 và XD báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 17/10/2019 Xem chi tiết
1013/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định dự án đầu ư XD công trình nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 12 - Pú Nhi - Kết tinh xã Mường Mươn huyện Mường Chà 16/10/2019 Xem chi tiết
1012/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định dự án trồng Mắc Ca công nghệ cao tại xã Pú Nhi huyện ĐBĐ tỉnh ĐB 16/10/2019 Xem chi tiết
1011/STNMT-QLĐĐ V/v thẩm định dự án đầu tư XD công trình điểm TĐC số I dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 16/10/2019 Xem chi tiết
1010/STNMT-QLĐĐ V/v thẩm định dự án đầu tư XD điểm TĐC số IIII dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 16/10/2019 Xem chi tiết
1008/STNMT-VP V/v Tham gia dự thảo đề án tăng cường năng hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành TNMT đến năm 2030 16/10/2019 Xem chi tiết
246/QĐ-STNMT V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TPĐBP: Trần Quốc Long 14/10/2019 Xem chi tiết
223/BC-STNMT Kết quả triển khai thực hiện xử lý các sai phạm tại dự án đầu tư XD Bãi đỗ xe tĩnh, TPĐBP 14/10/2019 Xem chi tiết
245/QĐ-STNMT V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện ĐB: Nguyễn Đức Cương 14/10/2019 Xem chi tiết
244/QĐ-STNMT V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện ĐB: Ngô Xuân Trang 14/10/2019 Xem chi tiết
280/TTr-STNMT Phê duyệt PA đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất làm nhà ở đối với các thửa đất thuộc dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất ở tại tổ dân phố 19 P Him Lam 11/10/2019 Xem chi tiết
988/TB-STNMT Thông báo về việc gia hạn quyền sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp 10/10/2019 Xem chi tiết
278/TTr-STNMT Về việc giao đất giao rừng cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên tại địa bàn các xã Mường Nà, Phu Luông và Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 10/10/2019 Xem chi tiết
275/TTr-STNMT V/v cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty xăng dầu Điện Biên tại địa bàn thị trấn Mường Ảng 08/10/2019 Xem chi tiết
971/TB-STNMT V/v thực hiện cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất 04/10/2019 Xem chi tiết
966/STNMT-QLĐĐ V/v tham mưu báo cáo kết quả rà soát nội dung hồ sơ và quá trình giải quyết đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Đỏ 02/10/2019 Xem chi tiết
959/STNMT-VP V/v thực hiện bàn giao chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất về UBND cấp huyện 01/10/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trang sau