Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
47/STNMT-TTrA V/v trả lời đơn của gia đình ông Nguyễn Minh Đàn vợ là bà Bùi Thị Nhu, trú tại Thôn C1a, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. 17/01/2020 Xem chi tiết
43/KH-STNMT Tổ chức giải cầu đầu xuân Canh tý năm 2020 17/01/2020 Xem chi tiết
7/QĐ-STNMT Thành lập tổ công tác thực hiện KH số 87-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé 06/01/2020 Xem chi tiết
1359/K Cải cách hành chính năm 2020 31/12/2019 Xem chi tiết
272/QĐ-STNMT Phê duyệt KH phát sóng chuyên mục tài nguyên và môi trường phát trên sóng Đài PTTH ĐB năm 2020 24/12/2019 Xem chi tiết
303/BC-STNMT Kết quả thực hiện KH số 1376/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND TPĐBP 24/12/2019 Xem chi tiết
383/TTr-STNMT V/v đề nghị bổ nhiệm chức danh Giámđốc Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở tài nguyên và Môi trường 24/12/2019 Xem chi tiết
1331/STNMT-VPĐKĐĐ V/v xin ý kiến tham gia thống nhất PA thu hồi đất của công ty CP giống lâm nghiệp Trung ương - chính nhánh tại ĐB 24/12/2019 Xem chi tiết
271/QĐ-HĐSK Về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019 24/12/2019 Xem chi tiết
270/QĐ-HĐSK Công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2019 24/12/2019 Xem chi tiết
269/QĐ-STNMT Về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 24/12/2019 Xem chi tiết
268/QĐ-STNMT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 24/12/2019 Xem chi tiết
374/TTr-STNMT V/v đề nghị giải thể tổ công tác liên ngành về bồi thường, GPMB, bố trí TĐC các dự án thành phần thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh ĐB... 17/12/2019 Xem chi tiết
373/TTr-STNMT Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên" 16/12/2019 Xem chi tiết
372/TTr-STNMT Dừng dự án "Thành lập Khu bảo tồn loài sinh cảnh cấp Quốc gia Pá Khoang - Mường Phăng" tỉnh Điện Biên 16/12/2019 Xem chi tiết
1256/LKC-STNMT Gói thầu: thi công xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, TP ĐBP 06/12/2019 Xem chi tiết
1255/STNMT-TTr V/v trả lời dung kiến nghị của bà Bùi Thị Nhu, trú tại Thôn C1a, xã Thanh Lương, huyện ĐB 06/12/2019 Xem chi tiết
288/BC-STNMT Kết quả thực hiện KH số 149/KH-UBNd ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh ĐB 06/12/2019 Xem chi tiết
280/BC-STNMT Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him lam 06/12/2019 Xem chi tiết
1263/STNMT-VP V/v lựa chọn TTHC đưa vào Kế hoạch rà soát TTHC năm 2020 06/12/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Trang sau