Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
107/BC-STNMT Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021 18/06/2021 Xem chi tiết
103/BC-STNMT Kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 14/06/2021 Xem chi tiết
102/BC-STNMT Kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 11/06/2021 Xem chi tiết
101/BC-STNMT Kết quả thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ 10/06/2021 Xem chi tiết
99/BC-STNMT Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 09/06/2021 Xem chi tiết
96/BC-STNMT Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 08/06/2021 Xem chi tiết
679/KH-STNMT Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025 31/05/2021 Xem chi tiết
93/BC-STNMT Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 31/05/2021 Xem chi tiết
36/BC-STNMT Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại "Đơn vị học tập" năm 2020 08/03/2021 Xem chi tiết
198/STNMT-MT Về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26/02/2021 Xem chi tiết
70/STNMT-PĐTĐ Phát động phong trào thi đua năm 2021 18/01/2021 Xem chi tiết
14/BC-STNMT Đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 18/01/2021 Xem chi tiết
60/KH-STNMT Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 14/01/2021 Xem chi tiết
10/BC-STNMT Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 12/01/2021 Xem chi tiết
18/KH-STNMT Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 05/01/2021 Xem chi tiết
7/TB-STNMT Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên Năm 2021 05/01/2021 Xem chi tiết
1/BC-STNMT Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 04/01/2021 Xem chi tiết
3/BC-STNMT Kết quả triển khai thực hiện giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020 04/01/2021 Xem chi tiết
1384/STNMT-VP V/v lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2021. 31/12/2020 Xem chi tiết
285/BC-STNMT Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước về triển khai kế hoạch nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 23/12/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Trang sau