Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
691/STNMT-MT V/v cử người tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại điểm mỏ Búng Lao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên”. 03/07/2020 Xem chi tiết
683/STNMT-VP V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (Bản chuẩn) 01/07/2020 Xem chi tiết
139/BC-STNMT Tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 01/07/2020 Xem chi tiết
669/STNMT-VPĐKĐĐ V/v xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2021 về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên 30/06/2020 Xem chi tiết
680/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v đôn đốc giao nộp sản phẩm sản phẩm kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. 30/06/2020 Xem chi tiết
135/BC-STNMT Đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2016 - 2020 26/06/2020 Xem chi tiết
654/STNMT-VPĐKĐĐ V/v việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ xây dựng kế hoạch thanh tra. 26/06/2020 Xem chi tiết
132/BC-STNMT Tình hình giải pháp các thủ tục liên quan đến việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, phổ biến những thủ tục liên quan đến đất đai phải thực hiện khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 23/06/2020 Xem chi tiết
128/BC-STNMT Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 22/06/2020 Xem chi tiết
129/BC-STNMT BÁO CÁO Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra 6 tháng đầu năm 2020 22/06/2020 Xem chi tiết
638/STNMT-MT V/v lập báo cáo thu hồi đất và giao nộp PA sử dụng đất 22/06/2020 Xem chi tiết
130/BC-STNMT Tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 22/06/2020 Xem chi tiết
619/STNMT-QLĐĐ V/v tham mưu cung cấp tài liệu, chứng từ khiếu khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai 17/06/2020 Xem chi tiết
125/BC-STNMT Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 2020-2025 15/06/2020 Xem chi tiết
123/BC-STNMT Kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 12/06/2020 Xem chi tiết
603/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định chủ trương đầu tư dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung Ninh Giang. 12/06/2020 Xem chi tiết
120/BC-STNMT Việc thực hiện tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước theo Kế hoạch 120/KH-UBND của UBND tỉnh 11/06/2020 Xem chi tiết
121/BC-STNMT Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 11/06/2020 Xem chi tiết
588/STNMT-VP V/v Xây dựng báo cáo tham luận về công tác tham mưu xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các giải pháp để nâng cao Chỉ số tiếp cận đất đai. 08/06/2020 Xem chi tiết
578/STNMT-VPĐK V/v cung cấp thông tin liên quan đến vụ án 05/06/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Trang sau