Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
229/TTr-STNMT vv xin chủ trương đầu tư trang thiết bị phần cứng và phần mềm để hoàn thiện Hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa 21/08/2019 Xem chi tiết
818/STNMT-VP V/ tham gia góp ý đối với dự thảo KH hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 và sự nghiệp bền vững của tỉnh ĐB 21/08/2019 Xem chi tiết
817/STNMT-VP V/v rà soát, cấp phiếu lí lịch tư pháp. 21/08/2019 Xem chi tiết
188/BC-STNMT Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 21/08/2019 Xem chi tiết
813/STNMT-VP danh sách cử cán bộ tham gia tập huấn phục vụ công tác kiểm tra, khảo sát đơn phương tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 20/08/2019 Xem chi tiết
808/STNMT-KHTC V/v báo cáo tình hình thực hiện nguồn vốn sự nghiệp Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển Kinh tế- Xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tại điểm bản Mường Toong 10... 19/08/2019 Xem chi tiết
802/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia hồ sơ thỏa thuận quy hoạch xây dựng khu đất dự án: Cửa hàng xăng dầu xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên 16/08/2019 Xem chi tiết
803/STNMT-QLĐĐ tham gia điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Sang (km 146-200/QL12)-TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (km452+300/QL6)-TT Tủa Chùa - Huổi Lóng tỉnh Điện Biên (phân đoạn TT Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) 16/08/2019 Xem chi tiết
182/BC-STNMT Tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và XD bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh ĐB 15/08/2019 Xem chi tiết
801/STNMT-QLĐĐ V/v đề nghị lùi thời báo cáo lựa chọn vị trí, địa điểm XD cơ sở làm việc mới công an các P Noong Bua, Mường Thanh 15/08/2019 Xem chi tiết
794/STNMT-MT V/v cử cán bộ tham gia hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm COCP năm 2019 14/08/2019 Xem chi tiết
795/STNMT-MT V/v Tham gia góp ý dự thảo thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ tài nguyên và MT về quản lý chất thải nguy hại 14/08/2019 Xem chi tiết
787/STNMT-MT V/v trả lời đơn đề nghị của Sở XD tỉnh ĐB về điều kiện thực hiện đánh giá tác động môi trường 13/08/2019 Xem chi tiết
789/STNMT-VP V/v tham mưu nội dung tham gia ý kiến về danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương 13/08/2019 Xem chi tiết
790/STNMT-VP V/v bổ sung hồ sơ PA cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Long Tạo của công ty cổ phần Long tạo ĐB 13/08/2019 Xem chi tiết
782/STNMT-KHTC V/v cử tham gia thành viên tổ liên ngành tính toán giá trị QSD đất tạm tính của khu đất thuộc dự án đầu tư XD khu đô thị mới Nam Thanh Trường 12/08/2019 Xem chi tiết
179/BC-STNMT Kết quả kiểm tra, rà soát đối với đơn của ông Nguyễn Đình Thông trú tại bản Bon B xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB 12/08/2019 Xem chi tiết
786/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định cho chủ trương đầu tư dự án Hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà kết hợp trồng cây dược liệu xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 12/08/2019 Xem chi tiết
785/STNMT-KHTC V/v giải quyết những vướng mắc trong việc xử lý chênh lệch cos độ cao giữa 02 điểm tái định cư thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khung và đường Bệnh viện - Tà Lèng (Bình) 12/08/2019 Xem chi tiết
783/STNMT-TNN V/v triển khai Văn bản số 3601/BTNMT-TCBHĐVN ngày 26/7/2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường 12/08/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Trang sau