Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
675/STNMT-CNTT Rà soát thống kê vị trí việc làm và thcự hiện chính sách tiền lương trong khu vực Thông tin truyền thông 15/07/2019 Xem chi tiết
674/STNMT-CNTT Tham gia ý kiến dự thảo quy chế quản lý vận hành và sử dụng hệ thống Hội Nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên 15/07/2019 Xem chi tiết
674/STNMT-CNTT Tham gia ý kiến dự thảo quy chế quản lý vận hành và sử dụng hệ thống Hội Nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên 15/07/2019 Xem chi tiết
674/STNMT-CNTT Tham gia ý kiến dự thảo quy chế quản lý vận hành và sử dụng hệ thống Hội Nghị... 15/07/2019 Xem chi tiết
674/STNMT-CNTT Tham gia ý kiến dự thảo quy chế quản lý vận hành và sử dụng hệ thống Hội Nghị... 15/07/2019 Xem chi tiết
201/TTr-STNMT Về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh đường vào bản Mường Toong 4, xã Mường Toong huyện Mường Nhé 12/07/2019 Xem chi tiết
670/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho Công ty Cổ phần thương mại và phát triển Công nghệ xây dựng 12/07/2019 Xem chi tiết
669/STNMT-QLĐĐ Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2019 12/07/2019 Xem chi tiết
666/STNMT-MT Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình đóng cửa bãi rác Noong Bua 12/07/2019 Xem chi tiết
664/TB-STNMT Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện biên 12/07/2019 Xem chi tiết
200/TTr-STNMT Về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Đường dạo, leo núi khu du lịch Pá Khoang 12/07/2019 Xem chi tiết
198/TTr-STNMT Về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: nhà máy thủy điện Mường Mươn, xã Ma Thì Hồ và xã Na Sang huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên 12/07/2019 Xem chi tiết
195/TTr-STNMT Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phâng lương thực tỉnh Điện Biên tại địa bàn thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 10/07/2019 Xem chi tiết
157/BC-STNMT Đánh giá thực trạng việc CNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồng trên địa bàn tỉnh ĐB 10/07/2019 Xem chi tiết
152/BC-STNMT Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường 09/07/2019 Xem chi tiết
172/QĐ-STNMT Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện chính sách tinh giản biên chế ( đợt II-2019) 09/07/2019 Xem chi tiết
657/STNMT-MT V/v tham gia thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, nhà máy xử lý rác thải Điện Biên 09/07/2019 Xem chi tiết
656/STNMT-KHTC V/v tình hình thực hiện chỉ thị số 18/CT/TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính Phủ 09/07/2019 Xem chi tiết
655/STNMT-MT ban hành Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường 09/07/2019 Xem chi tiết
654/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ 09/07/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Trang sau