Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
08/2021/TT-BTNMT Về việc ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn 30/06/2021 Xem chi tiết
10/2021/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30/06/2021 Xem chi tiết
09/2021/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai 30/06/2021 Xem chi tiết
1078/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường 31/05/2021 Xem chi tiết
04/2021/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai 29/05/2021 Xem chi tiết
05/2021/TT-BTNMT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở TN&MT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện 29/05/2021 Xem chi tiết
Quyết định số 386/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025 17/03/2021 Xem chi tiết
17/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 24/12/2020 Xem chi tiết
11/2020/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia 30/09/2020 Xem chi tiết
12/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 30/09/2020 Xem chi tiết
07/2020/TT-BTNMT Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 31/08/2020 Xem chi tiết
06/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất về THÔNG TƯQuy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 07/08/2020 Xem chi tiết
07/VBHN-BTNMT văn bản hợp nhất về THÔNG TƯQuy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPvà Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 07/08/2020 Xem chi tiết
08/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất về THÔNG TƯQuy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đíchsử dụng đất, thu hồi đất 07/08/2020 Xem chi tiết
05/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất về NGHỊ ĐỊNHQuy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 07/08/2020 Xem chi tiết
1446-CV/BTGTU V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn duy Trinh (15/7/1910-15/7/2020) 07/07/2020 Xem chi tiết
03/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia 29/05/2020 Xem chi tiết
26/2019/TT-BTNMT Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 31/12/2019 Xem chi tiết
27/2019/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường 31/12/2019 Xem chi tiết
25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định... 31/12/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Trang sau