Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
32/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 09/01/2023 Xem chi tiết
3613/UBND-KTN V/v chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63 08/11/2022 Xem chi tiết
2966/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 15/09/2022 Xem chi tiết
959/KH-UBND Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 04/04/2022 Xem chi tiết
766/UBND-KGVX Vv đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 18/03/2022 Xem chi tiết
1336/BTNMT-TCMT V/v hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà 15/03/2022 Xem chi tiết
603/UBND-KGVX V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 04/03/2022 Xem chi tiết
578/UBND-KGVX V/v tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-19 quản lý tại nhà 03/03/2022 Xem chi tiết
570/KH-UBND Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 02/03/2022 Xem chi tiết
532/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Điện Biên 28/02/2022 Xem chi tiết
315/SYT-NVY V/v thực hiện cách ly, xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. 25/02/2022 Xem chi tiết
52/HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 24/02/2022 Xem chi tiết
51/HD/BTGTU Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam ( 1912-2022) 23/02/2022 Xem chi tiết
49/HD/BTGTU Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 06 -NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 14/02/2022 Xem chi tiết
181/KH-UBND Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 19/01/2022 Xem chi tiết
184/UBND-KGVX Vv hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 19/01/2022 Xem chi tiết
47/HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc ( 01/2/1902-01/2/2022) 19/01/2022 Xem chi tiết
7/TB-UBND Vv nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 17/01/2022 Xem chi tiết
153/KH-UBND Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 17/01/2022 Xem chi tiết
80/UBND-KTN V/v triển khai Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ 11/01/2022 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Trang sau