Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
3170/UBND-KGVX V/v tăng cường giám sát, quản lý đối với lái xe vận tải hàng hóa và người vào tỉnh Điện Biên. 23/09/2021 Xem chi tiết
1720/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường 23/09/2021 Xem chi tiết
1722/QĐ-UBND Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Điện Biên 23/09/2021 Xem chi tiết
1724/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Di chuyển dân và trung tâm hành chính xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 23/09/2021 Xem chi tiết
3157/UBND-KGVX Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid19 22/09/2021 Xem chi tiết
3113/UBND-NC Vv tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10 20/09/2021 Xem chi tiết
3078/UBND-KT Triển khai thực hiện Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID 19 17/09/2021 Xem chi tiết
3078/UBND-KT Triển khai thực hiện Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID 19 17/09/2021 Xem chi tiết
3054/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID -19 trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Điện Biên 15/09/2021 Xem chi tiết
2919/UBND-KGVX Vv tổ chức Tết Trung thu năm 2021 trên địa bàn tỉnh 06/09/2021 Xem chi tiết
1630/QĐ-UBND Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 29 năm 2021 khu đất của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh tại huyện Điện Biên. 06/09/2021 Xem chi tiết
1633/QĐ-UBND Vv điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án: Khai thác, chế biến khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông ... 06/09/2021 Xem chi tiết
2898/UBND-NC Vv triển khai thực hiện KL số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị 01/09/2021 Xem chi tiết
2876/UBND-KGVX V/v triển khai Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ 31/08/2021 Xem chi tiết
1608/QĐ-UBND Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên 31/08/2021 Xem chi tiết
270/BC-UBND Kết quả rà soát, đề xuất nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 31/08/2021 Xem chi tiết
2810/KH-UBND Hành động thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 30/08/2021 Xem chi tiết
2812/KH-UBND Triển khai thực hiện các mục tiêu về bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên 30/08/2021 Xem chi tiết
2811/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 30/08/2021 Xem chi tiết
2826/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 30/08/2021 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Trang sau