Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
146/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 17/01/2020 Xem chi tiết
33-KH/BTGTU kế hoạch Công tác tuyên giáo năm 2020 17/01/2020 Xem chi tiết
270/BTNMT-TCQLĐĐ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên 16/01/2020 Xem chi tiết
82- HD/BTGTU Hưỡng dẫn Tuyền truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ĐB lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐẢng 16/01/2020 Xem chi tiết
1296- CV/BTGTU V/v tuyên truyền dịp tét 2020 16/01/2020 Xem chi tiết
91/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 củaChính phủ về nhiệm vụ,... 13/01/2020 Xem chi tiết
01/KH-BTNMT Tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiếntại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV 13/01/2020 Xem chi tiết
79/QĐ-BTNMT Về việc công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019 09/01/2020 Xem chi tiết
1287-CV/BTGTU V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV 07/01/2020 Xem chi tiết
7/QĐ-UBND Về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để giao đất, cho thuê đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ 03/01/2020 Xem chi tiết
8/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Trang và cho phép Công ty xăng dầu Điện Biên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng xăng dầu tại địa bàn xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ 03/01/2020 Xem chi tiết
1/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên để xây dựng công trình: Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Nhừ tại địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 02/01/2020 Xem chi tiết
1360/QĐ-UBND Quyết định ban hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ... 31/12/2019 Xem chi tiết
52/2019/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 31/12/2019 Xem chi tiết
53/2019/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 31/12/2019 Xem chi tiết
80-HD/BTGTU Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020 và mừng Xuân Canh tý 30/12/2019 Xem chi tiết
3819/UBND-TH chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án: Xây dựng điểm tái định cư C13 dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 25/12/2019 Xem chi tiết
1273-CV/BTGTU Triển khai công tác tuyên truyền đấu tranh với hoạt động pháp luân công 25/12/2019 Xem chi tiết
78-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào đồng khởi 1960 - 2020 vÀ 60 năm ngày bến tre đồng thời 17/1/1960 - 17/1/2020 25/12/2019 Xem chi tiết
46/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên 25/12/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Trang sau