Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
319/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v cung cấp thông tin liên quan đến vụ án 25/02/2020 Xem chi tiết
785/BTNMT-TNN V/v đề nghị rà soát, đánh giá tình hìnhthực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CPngày 17/7/2017 của Chính phủ 20/02/2020 Xem chi tiết
397/UBND-KTN Tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-2019 (do vi rút Corona chủng mới gây ra). 19/02/2020 Xem chi tiết
151/QĐ-UBND Phê duyệt bước giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để giao đất, cho thuê đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ 19/02/2020 Xem chi tiết
407/UBND-BTCD VV đôn đốc xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Thắng bà Phạm thị tuyết mai 19/02/2020 Xem chi tiết
89-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 19/02/2020 Xem chi tiết
31/QĐ-TCQLĐĐ Về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện kiểm tranăm 2020 của Tổng cục Quản lý đất đai 18/02/2020 Xem chi tiết
144/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại tổ dân phố 2, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ 18/02/2020 Xem chi tiết
388/UBND-TH thực hiện công tác quản lý các dự án do chuyển chủ đầu tư từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang UBND thành phố Điện Biên Phủ 18/02/2020 Xem chi tiết
1315-CV/BTGTU V/v tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội đồng người cao tuổi Việt Nam 10/5/1995 - 10/5/2020 18/02/2020 Xem chi tiết
386/TCMT-TTDL Phát hành tạp chí Môi trường tệp số PDF 17/02/2020 Xem chi tiết
343/UBND-KGVX Tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19. 15/02/2020 Xem chi tiết
346/UBND-TH đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đền bù cho các hộ dân ảnh hưởng khi triển khai dự án Nâng cấp đường vào Mường Phăng. 15/02/2020 Xem chi tiết
703/BTNMT-TCQLĐĐ V/v hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở 14/02/2020 Xem chi tiết
339/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2020 14/02/2020 Xem chi tiết
341/UBND-KT Về việc thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng trạm biến áp 110 kV Mường Chà. 14/02/2020 Xem chi tiết
38/BC-UBND Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ thực hiện năm 2020. 14/02/2020 Xem chi tiết
135/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ 14/02/2020 Xem chi tiết
663/BTNMT-TCQLĐĐ đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 13/02/2020 Xem chi tiết
396/QĐ-BTNMT Công nhận Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua 13/02/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Trang sau