Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
609/TB-STNMT V/v Tham gia dự thảo Quyết định của thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hệ thống TBT theo Quyết định số 598/QĐ-TTg 28/06/2019 Xem chi tiết
129/QĐ-STNMT V/v cử công chức, viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 16 dân chính đảng: Khúc Thị Huyền Trang 02/05/2019 Xem chi tiết
377/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và kế hoạch chiến lược viễn thám trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26/04/2019 Xem chi tiết
287/STNMT-MT V/v giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường VN năm 2019 08/04/2019 Xem chi tiết
41/BC-STNMT Báo cáo tình hình sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc ngân sách địa phương quản lý để thực hiện quản lý để thực hiện sửa chữa, mua sắm, đầu tư các công trình của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 2015 đến năm 2019 15/03/2019 Xem chi tiết
17/NQ/ĐU Đề nghị công nhận đảng viên chính thức: Trần Ngọc Dương 12/03/2019 Xem chi tiết
124/STNMT-VP V/v đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức trong cơ quan hành chính và thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2019 25/02/2019 Xem chi tiết
32/TTr-STNMT Tờ trình về việc xin chuyển nguồn kinh phí chưa sử dụng năm 2018 sang năm 2019 để thực hiện: Hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa được giao theo quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Điện Biên 12/02/2019 Xem chi tiết
81/CV-STNMT V/v lập hồ sơ địa chính để phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh ĐB giai đoạn 2014-2020 30/01/2019 Xem chi tiết
83/STNMT-KHTC V/v giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ tổng kết kế hoạch 388 và triển khai nhiệm vụ giao đất, giao rừng năm 2019 30/01/2019 Xem chi tiết
28/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Đường ngã ba - Huổi Pinh, xã Mường Toong huyện Mường Nhé 29/01/2019 Xem chi tiết
27/TTr-STNMT Về việc ủy quyền cho UBND thành phố Điện Biên Phủ và UBND huyện Điện Biên quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng 28/01/2019 Xem chi tiết
79/STNMT-QLĐĐ Về việc tham gia thẩm định chủ trương đầu tư Dự án cửa hàng xăng dầu Na Sang 28/01/2019 Xem chi tiết
71/KH-STNMT Rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 25/01/2019 Xem chi tiết
68/TTr-STNMT V/v xác định vị trí đất ở và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất (huyện Mường Ảng) 23/01/2019 Xem chi tiết
19/TTr-STNMT V/v đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình thi công Hạng mục thanh thải lòng sông Nậm Rốm thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam Thanh Trường 23/01/2019 Xem chi tiết
63/STNMT-VP V/v Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên và chuyên viên chính năm 2019 22/01/2019 Xem chi tiết
15/BC-STNMT Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 47/TB-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về xử lý các tồn tại trong việc quản lý, triển khai dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tĩnh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 18/01/2019 Xem chi tiết
26/STNMT-QLĐĐ V/v phối hợp kiểm tra khu đất theo đề nghị của Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 625/TTr-BQLDA ngày 5/11/2018 14/01/2019 Xem chi tiết
27/STNMT-VP V/v cử cán bộ tham gia Đoàn giám sát 14/01/2019 Xem chi tiết
1 2 3 Trang sau