Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
298/TTr-STNMT Về việc thu hồi và cho phép Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và đầu tư Phú Thịnh thuê đất để thực hiện Dự án: Trồng Mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu... 22/10/2019 Xem chi tiết
297/TTr-STNMT Đề nghj thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất thực hiện Dự án khu nhà ở phía tây sông Nậm Rốm thuộc phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ 22/10/2019 Xem chi tiết
293/TTr-STNMT V/v cho phép công ty CP thủy điện SODIC Điện Biên thuê để thực hiện đầu tư XD nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 khu đầu mối tại địa bàn xã Mùn Chung xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB 21/10/2019 Xem chi tiết
1030/STNMT-KS V/v xác nhận khu vực, công xuất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch khai thác đá làm VLXDTT trong diện tích dự án XD công trình 21/10/2019 Xem chi tiết
292/TTr-STNMT V/v giao đất cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐB để đầu tư XD trụ sở viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Pồ tại địa bàn xã Nậm Chua huyện Nậm Pồ tỉnh ĐB 21/10/2019 Xem chi tiết
296/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Xây dựng cầu bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh 21/10/2019 Xem chi tiết
295/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Cầu treo bản Him Lam 2 thành phố Điện Biên Phủ 21/10/2019 Xem chi tiết
294/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với khu đất xây dựng Dự án Trung tâm dịch vụ văn hóa và công viên cây xanh cả Công ty TNHH Phương Uyên tại địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 21/10/2019 Xem chi tiết
1025/STNMT-QLĐĐ Về việc thống nhất giá đất tại khu vực giáp ranh với các tỉnh Sơn La, Lai Châu khi xây dựng Bảng giá đất 18/10/2019 Xem chi tiết
288/TTr-STNMT Điều chuyển biên chế số lượng người làm việc của các chi nhánh văn phòng đăngký đất đai và chi nhánh TTPT quỹ đất thuộc Sở TN&MT về UBND TP ĐBP, thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên 18/10/2019 Xem chi tiết
286/TTr-STNMT V/v đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân bản Mường Toong 10 xã Mường Toong huyện Mường Nhé tỉnh ĐB 17/10/2019 Xem chi tiết
1018/STNMT-KHTC V/v Tham gia ý kiến đối với biên bản ghi nhớ giữa Bộ thông tin và tuyền thông và UBND tỉnh Điện Biên về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông 17/10/2019 Xem chi tiết
1017/STNMT-KHTC V/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ và dự thảo KH công tác thông tin đối ngoại tỉnh ĐB năm 2020 và XD báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 17/10/2019 Xem chi tiết
1013/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định dự án đầu ư XD công trình nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 12 - Pú Nhi - Kết tinh xã Mường Mươn huyện Mường Chà 16/10/2019 Xem chi tiết
1012/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định dự án trồng Mắc Ca công nghệ cao tại xã Pú Nhi huyện ĐBĐ tỉnh ĐB 16/10/2019 Xem chi tiết
1011/STNMT-QLĐĐ V/v thẩm định dự án đầu tư XD công trình điểm TĐC số I dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 16/10/2019 Xem chi tiết
1010/STNMT-QLĐĐ V/v thẩm định dự án đầu tư XD điểm TĐC số IIII dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 16/10/2019 Xem chi tiết
1008/STNMT-VP V/v Tham gia dự thảo đề án tăng cường năng hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành TNMT đến năm 2030 16/10/2019 Xem chi tiết
246/QĐ-STNMT V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TPĐBP: Trần Quốc Long 14/10/2019 Xem chi tiết
223/BC-STNMT Kết quả triển khai thực hiện xử lý các sai phạm tại dự án đầu tư XD Bãi đỗ xe tĩnh, TPĐBP 14/10/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Trang sau