Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
111/STNMT-QLĐĐ V/v tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên 21/02/2019 Xem chi tiết
112/STNMT-KHTC V/v tham gia dự thảo quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm sản phẩm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Điện Biên năm 2019 (Bản này chính thức xin đổi lại) 21/02/2019 Xem chi tiết
113/STNMT-KHTC V/v tham gia dự thảo quyết định ban hành tiêu chí chẩm điểm sản phẩm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Điện Biên năm 2019 21/02/2019 Xem chi tiết
114/STNMT-KHTC v/v tham gia dự thảo kế hoạch tổ chức Tuần phim chào mừng kỉ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2019) 21/02/2019 Xem chi tiết
115/STNMT-MT thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 21/02/2019 Xem chi tiết
21/QĐ-STNMT Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu,. gói thầu: Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên năm 2019 20/02/2019 Xem chi tiết
22/QĐ-STNMT Quyết định thành lập tổ thẩm định đấu thầu, gói thầu:Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên năm 2019 20/02/2019 Xem chi tiết
23/QĐ-STNMT Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu,. gói thầu: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại 20/02/2019 Xem chi tiết
109/TB-STNMT Phiếu Đăng ký thông báo mời thầu ( gói thầu Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên năm 2019) 20/02/2019 Xem chi tiết
110/TB-STNMT Phiếu đăng ký thông báo mời thầu ( Gói thầu trượt lở Tìa Dình) 20/02/2019 Xem chi tiết
24/QĐ-STNMT Quyết định thành lập tổ thẩm định đấu thầu, gói thầu: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại 20/02/2019 Xem chi tiết
38/TTr-STNMT Tờ trình Thẩm định điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 20/02/2019 Xem chi tiết
36/TTr-STNMT Về việc cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần XD thủy lợi, thủy điện Điện Biên tại địa bàn xã Thanh Minh , thành phố Điện Biên Phủ 19/02/2019 Xem chi tiết
37/TTr-STNMT V/v đề nghị ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại 05 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh ĐB 19/02/2019 Xem chi tiết
107/STNMT-TNN V/v thực hiện các quy định đối với hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước xả thải vào nguồn nước 19/02/2019 Xem chi tiết
108/STNMT-TNN V/v thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước 19/02/2019 Xem chi tiết
107/STNMT-KHTC V/v huy động máy móc thiết bị, nhân lực, vật tư vật liệu thi công trở lại sau nghỉ tết Nguyên đán kỷ hợi 2019 tại gói thầu: xây lắp + thiết bị ... 19/02/2019 Xem chi tiết
19/QĐ-STNMT V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: bà Vũ Thị Huế 18/02/2019 Xem chi tiết
35/TTr-STNMT Tờ trình Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dựa án: Đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên 18/02/2019 Xem chi tiết
18/QĐ-STNMT V/v nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: Lê Thị Nhung 15/02/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Trang sau