Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
691/STNMT-MT V/v cử người tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại điểm mỏ Búng Lao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên”. 03/07/2020 Xem chi tiết
684/STNMT-QLĐĐ V/v phúc đáp Văn bản số 799/UBND-TNMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Điện Biên. 02/07/2020 Xem chi tiết
677/STNMT-BĐKH V/v chỉnh sửa, bổ sung đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” và “Đánh giá khí hậu tỉnh Điện Biên”. 01/07/2020 Xem chi tiết
683/STNMT-VP V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (Bản chuẩn) 01/07/2020 Xem chi tiết
139/BC-STNMT Tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 01/07/2020 Xem chi tiết
669/STNMT-VPĐKĐĐ V/v xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2021 về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên 30/06/2020 Xem chi tiết
672/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị của bà Hoàng Thị Sinh trú tại tổ 16 P Thanh Bình, TPĐBP 30/06/2020 Xem chi tiết
680/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v đôn đốc giao nộp sản phẩm sản phẩm kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. 30/06/2020 Xem chi tiết
135/BC-STNMT Đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2016 - 2020 26/06/2020 Xem chi tiết
654/STNMT-VPĐKĐĐ V/v việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ xây dựng kế hoạch thanh tra. 26/06/2020 Xem chi tiết
651/STNMT-QLĐĐ V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1528/UBND-KTN ngày 28 tháng 5 năm 2020. 25/06/2020 Xem chi tiết
131/BC-STNMT Kết qủa rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán năm 2019 23/06/2020 Xem chi tiết
132/BC-STNMT Tình hình giải pháp các thủ tục liên quan đến việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, phổ biến những thủ tục liên quan đến đất đai phải thực hiện khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 23/06/2020 Xem chi tiết
128/BC-STNMT Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 22/06/2020 Xem chi tiết
634/STNMT-QLĐĐ V/v xác định diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang mục đích phi nông nghiệp 22/06/2020 Xem chi tiết
129/BC-STNMT BÁO CÁO Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra 6 tháng đầu năm 2020 22/06/2020 Xem chi tiết
638/STNMT-MT V/v lập báo cáo thu hồi đất và giao nộp PA sử dụng đất 22/06/2020 Xem chi tiết
130/BC-STNMT Tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 22/06/2020 Xem chi tiết
623/STNMT-QLĐĐ Xin ý kiến xử lý đề nghị của UBND huyện Điện Biên tại Văn bản số 799/UBND-TNMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 18/06/2020 Xem chi tiết
615/STNMT-QLĐĐ V/v tham mưu nội dung đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Tờ trình số 819/TTr-UBND ngày 05/6/2020. 17/06/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Trang sau