Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
290/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v tình hình và kết quả thực hiện chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của TTCP 25/03/2020 Xem chi tiết
283/STNMT-QLĐĐ V/v đề nghị tham gia ý kiến báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất dọc Quốc lộ 279 khu vực C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. 25/03/2020 Xem chi tiết
279/STNMT-QLĐĐ V/v phúc đáp văn bản 342/UBND-TNMT ngày 11/3/2020 và văn bản số 371/UBND-TN ngày 17/3/2020 của UBDN TPĐBP 24/03/2020 Xem chi tiết
273/TB-STNMT kiểm tra chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Ban quản lý bến xe tỉnh ĐB 23/03/2020 Xem chi tiết
276/STNMT-TNN V/v chỉnh sửa, hoàn thiện phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thuỷ điện Long Tạo. 23/03/2020 Xem chi tiết
260/STNMT-QLĐĐ V/v chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Ẳng Cang, huyện Mường Ảng. 20/03/2020 Xem chi tiết
35/BC-STNMT Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 10/03/2020 Xem chi tiết
49/QĐ-STNMT Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở tài nguyên và Môi trường 02/03/2020 Xem chi tiết
50/QĐ-STNMT Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 02/03/2020 Xem chi tiết
54/TTr-STNMT V/v thu hồi đất và giao đất cho Sở tài nguyên và Môi trường để thực hiện dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất ở, P him Lam TPĐBP tỉnh ĐB 02/03/2020 Xem chi tiết
145/KH-STNMT Triển khai thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ năm 2020 28/02/2020 Xem chi tiết
144/KH-STNMT Trình sếp ký duyệt: Kế hoạch Hành động tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020 28/02/2020 Xem chi tiết
26/BC-STNMT Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 27/02/2020 Xem chi tiết
128/STNMT-BĐKH V/v lấy ý kiến tham gia vào đề cương 02 Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Điện Biên” và “Thống kê, kiểm kê hiện trạng... 24/02/2020 Xem chi tiết
23/BC-STNMT Tổng kết nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020 20/02/2020 Xem chi tiết
39/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá đối với khu đất thuê của Công ty TNHH xuất nhập khẩu... 19/02/2020 Xem chi tiết
44/QĐ-STNMT v/v thành lập Ban sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2019 18/02/2020 Xem chi tiết
41/QĐ-STNMT Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 2019 18/02/2020 Xem chi tiết
42/QĐ-STNMT V/v thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 18/02/2020 Xem chi tiết
43/QĐ-STNMT V.v thành lập ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển 2019 18/02/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 Trang sau