Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
170/TTr-STNMT Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư XD công trình cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn rác thải Noong Bua TPĐBP 17/06/2019 Xem chi tiết
131/BC-STNMT Báo cáo tổng hợp dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở khu C13, phường Thanh trường, thành phố Điện Biên Phủ 17/06/2019 Xem chi tiết
171/TTr-STNMT Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở khu C13, phường Thanh trường, thành phố Điện Biên Phủ 17/06/2019 Xem chi tiết
173/TTr-STNMT Đề nghị phê duyệt phương án, dự án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.... 17/06/2019 Xem chi tiết
567/GM-STNMT Dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường 17/06/2019 Xem chi tiết
128/BC-STNMT Kết quả thực hiện Đề án 79 đến hết tháng 5 năm 2019 14/06/2019 Xem chi tiết
169/TTr-STNMT Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự án XD công trình đầu tư XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất ở, P Him Lam TPĐBP 14/06/2019 Xem chi tiết
167/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể, giá tài sản trên đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu TĐC các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4-thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 14/06/2019 Xem chi tiết
161/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể đề tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường dạo leo núi khu du lịch Pa Khoang 14/06/2019 Xem chi tiết
160/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể đề tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Mường Mươn, xã Ma Thì Hồ và xã Na Sang huyện Mường Chà 14/06/2019 Xem chi tiết
159/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể đề tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện phương án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN đường vào bản Mường Toong 4, xã Mường Toong huyện Mường Nhé 14/06/2019 Xem chi tiết
152/QĐ-STNMT V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức 14/06/2019 Xem chi tiết
560/STNMT-KS V/v xin ý kiến hồ sơ đăng ký khai thác đá làm vật liệu XDTT trong diện tích đất khu phụ trợ, làn trại phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Mùn Chung 2 14/06/2019 Xem chi tiết
162/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể đề tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: sắp xếp ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo QP-AN bản Tân Phong, xã Mường Nhé 14/06/2019 Xem chi tiết
163/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể đề tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà máy thủy điện Long Tạo (Hạng mục đường dây 110KV thủy điện Long Tạo - Thủy điện Nậm Mức) tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo và xã Huổi Mí huyện Mường Chà 14/06/2019 Xem chi tiết
151/QĐ-STNMT Thành lập Ban biên tập trang thông tin điện từ (Website) Sở TNMT tỉnh ĐB 13/06/2019 Xem chi tiết
158/TTr-STNMT Về việc cho phép Công ty cổ phần môi trường đô thị và xây dựng tỉnh Điện Biên thuê đất để thực hiện Dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại địa bàn xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 13/06/2019 Xem chi tiết
559/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v trả lời đơn thư của công dân 13/06/2019 Xem chi tiết
558/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân 13/06/2019 Xem chi tiết
557/STNMT-KHTC Tham gia ý kiến vào dự thảo QĐ quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Điện biên quản lý 13/06/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Trang sau