Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
364/TTr-STNMT Đề nghị thảm định phương án giá đât cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: San ủi mặt bằng dự án bố trí TĐC vùng có nguy cơ sạt lở.... 09/12/2019 Xem chi tiết
359/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đát thực hiện dự án: Xây dựng mở rộng trạm cấp nước nhà máy nước TP ĐBP 09/12/2019 Xem chi tiết
358/TTr-STNMT V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá QSD đất ở phường Him Lam 06/12/2019 Xem chi tiết
1256/LKC-STNMT Gói thầu: thi công xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, TP ĐBP 06/12/2019 Xem chi tiết
1255/STNMT-TTr V/v trả lời dung kiến nghị của bà Bùi Thị Nhu, trú tại Thôn C1a, xã Thanh Lương, huyện ĐB 06/12/2019 Xem chi tiết
288/BC-STNMT Kết quả thực hiện KH số 149/KH-UBNd ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh ĐB 06/12/2019 Xem chi tiết
280/BC-STNMT Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him lam 06/12/2019 Xem chi tiết
1263/STNMT-VP V/v lựa chọn TTHC đưa vào Kế hoạch rà soát TTHC năm 2020 06/12/2019 Xem chi tiết
357/TTr-STNMT V/v phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào KB sử dụng đất năm 2019 huyện Nậm Pồ 05/12/2019 Xem chi tiết
1239/TTr-STNMT V/v đề nghị tổng hợp kinh phí hỗ trợ làm nhà ở (phần vốn xã hội) thuộc đối tượng đề án 79 điểm bản Mường Toong 10, xã Mường Toong huyện Mường Nhé 05/12/2019 Xem chi tiết
1240/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v phúc đáp văn bản số 105/CV-VPĐKĐĐ ngày 17/8/2019 của VP Đăng ký QSD đất huyện ĐBĐ 05/12/2019 Xem chi tiết
1228/STNMT-KS,N,KTTV&BĐKH V/v đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho công ty trách nhiệm Hữu hạn tư vấn và dịch vụ đất đai HC 03/12/2019 Xem chi tiết
1229/STNMT-TNN V/v chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm nhiệm vụ, XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính quan trọng trên đị bàn tỉnh ĐB 03/12/2019 Xem chi tiết
286/BC-STNMT Kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn toàn dân đoàn toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa giai đoạn 2011- 2015 định hướng đến năm 2020 và KH thông tin tuyên truyền trào... 03/12/2019 Xem chi tiết
1231/STNMT-VPĐKĐĐ V/v phúc đáp Văn bản số 50/CV-TN&MT ngày 11/10/2019 của Phòng TN và MT huyện Tuần Giáo 03/12/2019 Xem chi tiết
1230/STNMT-QLĐĐ V/v đôn đốc nộp hồ sơ KHSDĐ năm 2020 cấp huyện 03/12/2019 Xem chi tiết
1234/STNMT-MT V/v tham gia ý kiến đối với báo cáo ĐTM của dự án thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn huyện ĐB tỉnh ĐB 03/12/2019 Xem chi tiết
1233/GM-STNMT V/v thẩm định, đánh giá tiêu chí số 17 về môi trường trong XD nông thôn mới xã Luân Giói huyện ĐBĐ 03/12/2019 Xem chi tiết
1224/STNMT-KS V/v phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tại điểm mỏ vàng bản Háng Trợ xã Phì Nhừ huyện ĐB tỉnh ĐB 02/12/2019 Xem chi tiết
349/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi XD công trình, trụ sở Trung tâm kiểm định chất lượng XD tỉnh ĐB tại P Noong Bua TPĐBP 02/12/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Trang sau