Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
269/TTr-STNMT Đề nghị điều chỉnh giấy phép khoáng sản đá vôi mỏ Mường Nhà 1, xã Mường Nhà huyện ĐB tỉn ĐB 11/10/2018 Xem chi tiết
651/STNMT-KS V/v Tham gia ý kiến dự thảo NĐ sửa đổi bổ sung NĐ số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khaongs sản 17/08/2018 Xem chi tiết
635/STNMT-KS V/v Lấy ý kiến tham gia chủ trương khảo sát thực địa lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản cát và đá làm VLXDTT trên địa bàn xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 13/08/2018 Xem chi tiết
626/STNMT-KS V/v tham gia ý kiến vị trí khu vực thăm dò quạng chì kẽm háng trở,xã Mường Báng ,huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 09/08/2018 Xem chi tiết
200/TTr-STNMT V/v cho phép Công Ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Hồng tỉnh Điện Biên thuê đất để khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Đèo Gió, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa 08/08/2018 Xem chi tiết
606/STNMT-KS V/v phối hợp cung cấp thông tin để trả lời kiến nghị của doanh nghiệp 30/07/2018 Xem chi tiết
588/STNMT-KS Tham gia dự thảo thông tư quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi tiết đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư 26/07/2018 Xem chi tiết
582/STNMT-KS Tham gia điều chỉnh dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu XDTT tại điểm mỏ Tây Trang VII, xã Na Ư huyện ĐB 26/07/2018 Xem chi tiết
175/BC-STNMT Kết quả kiểm tra xác minh việc khai thác khoáng sản trái phép khu vực bản Sư Lư 1 xã Na Son 26/07/2018 Xem chi tiết
588/STNMT-KS Tham gia dự thảo thông tư quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi tiết đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư 26/07/2018 Xem chi tiết
472/STNMT-KS Ban hành quy chế phối hợp quản lý bảo vệ khoáng sản khu vực giáp ranh giữ tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện biên 21/06/2018 Xem chi tiết
155/TTr - STNMT V/v đề nghị cấp Giấy phép khai thác cát long f sông nậm Rốm làm VLXDTT mỏ bản pom Lót xã Pom lót và Dội 18 xã noong Luống 21/06/2018 Xem chi tiết
451/STNMT-KS V/v thực hiện nộp các nghĩa vụ tài chính có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản 14/06/2018 Xem chi tiết
123/BC-STNMT V/v giải trình ý kiến tham gia dự thảo PA bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh ĐB 04/06/2018 Xem chi tiết
135/TTr-STNMT V/v ban hành PA bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh ĐB 04/06/2018 Xem chi tiết
379/STNMT-KS V/v tham gia góp ý dự thảo nghị định quy đình về quản lý lý, sỏi lòng sông 25/05/2018 Xem chi tiết
372/STNMT-KS V/v phối hợp cung cấp số liệu về sản lượng tài nguyên thực tế khai thác năm 2017 23/05/2018 Xem chi tiết
371/STNMT-KS V/v Tham gia ý kiến bổ sung điểm mỏ Háng Pa, Hin Óng, xã Chiềng Sơ, huyện ĐBĐ vào quy hoạch phát triển vật liệu XD trên địa bàn bàn tỉnh ĐB 23/05/2018 Xem chi tiết
92/BC-STNMT V/v giải trình ý kiến tham gia thẩm định dự án kinh phí đề án đóng cửa mỏ vàng bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ huyện ĐBĐ tỉnh ĐB 08/05/2018 Xem chi tiết
98/TTr-STNMT Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản tại điểm mỏ vàng bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ huyện ĐBD tỉnh ĐB 08/05/2018 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 Trang sau