Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
89/STNMT-KS V/v xác nhận khu vực, khối lượng phương pháp, thiết bị, KH tận dụng đá làm VLXDTT trong quá trình thi công đào hố móng nhà máy thủy điện Long Tạo 13/02/2019 Xem chi tiết
90/STNMT-KS V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2018 13/02/2019 Xem chi tiết
33/TTr-STNMT V/v đề nghị phê duyệt tiếp cấp quyền khai thác, tận dụng đá làm VLXDTT trong quá trình thi công đào hố móng để phục phục vụ thi công các hạng mục nhà máy thủy điện Long Tạo 13/02/2019 Xem chi tiết
72/STNMT-KS V/v quy hoạch KS tại xã Chiềng Sơ, huyện ĐBĐ tỉnh ĐB 25/01/2019 Xem chi tiết
65/STNMT-KS V/v xác nhận khối lượng cát thu hồi trong quá trình thi công Hạng mục thanh thải lòng sông Nậm Rốm thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam Thanh Trường 22/01/2019 Xem chi tiết
31/GM-STNMT Phối hợp kiểm tra tình hình quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản tại điểm mỏ Mường Ẳng, xã Ẳng Nưa huyện Mường Ảng 14/01/2019 Xem chi tiết
08/GM-STNMT Giấy mời Phối hợp kiểm tra thực địa khu vực đăng ký khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình 03/01/2019 Xem chi tiết
1103/STNMT-KS V/v Chấp thuận việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại điểm mỏ đội 6 xã Pom Lót và Đội 19 xã Noong Luống huyện ĐB tỉnh ĐB 28/12/2018 Xem chi tiết
1089/GXN-STNMT Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT phòng khám Nha khoa Hà Nội 27/12/2018 Xem chi tiết
343/TTr-STNMT V/v đề nghị phê duyệt tiếp cấp khai thác, tận thu khoáng sản đá làm VLXDTT tại bản Huổi Lốt xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo 26/12/2018 Xem chi tiết
1082/STNMT-KS V/v xác nhận khu vực, khối lượng phương pháp, thiết bị KH khoáng sản đá làm VLXDTT tại bản Huổi Lốt xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo 26/12/2018 Xem chi tiết
1083/STNMT-KS GM phối hợp kiểm tra thực địa khu vực đăng ký thu hồi cát làm VLXDTT trong diện tích dự án XD công trình 26/12/2018 Xem chi tiết
1059/STNMT-KS V/v yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản năm 2018 19/12/2018 Xem chi tiết
1038/STNMT-KS V/v thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2019 13/12/2018 Xem chi tiết
1031/STNMT-KS V/v lấy kiến tham gia chủ trương khảo sát thực đị, lấy mẫu trên đất để lựa chọn diện tích lập mẫu đề án thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại khu vực bãi màu Nậm Thanh và khu vực Đội 19 xã Noong Luống huyện ĐB 10/12/2018 Xem chi tiết
317/TTr-STNMT Về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và đề nghị cấp giấy phép khai thác cát làm công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư công nghệ Sơn thủy tại mỏ đội 6 xã Pom lót và độ 19 xã Nông Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 29/11/2018 Xem chi tiết
321/TTr-STNMT V/v đề nghị điều chỉnh số lần nộp và số tiền phải nộp từ năm 2018 tại QĐ số 500/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh ĐB phê duyệt tiếp cấp quyền khai thác sản đá vôi làm VLXDTT tại điểm mỏ Mường Nhà 1 xã Mường Nhà huyện ĐB tỉnh ĐB 29/11/2018 Xem chi tiết
314/TTr-STNMT V/v ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm số lượng khoáng sản nguyên khai để tính bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ĐB 22/11/2018 Xem chi tiết
276/TTr-STNMT Về việc đề nghị phê duyệt cấp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thương tại khu vực bản Pá Nậm, xã Pom Lót và bản U Va thôn c3 xã Nông Luống, huyện Điện Biên tỉnh Điện Điện Biên 23/10/2018 Xem chi tiết
269/TTr-STNMT Đề nghị điều chỉnh giấy phép khoáng sản đá vôi mỏ Mường Nhà 1, xã Mường Nhà huyện ĐB tỉn ĐB 11/10/2018 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 Trang sau