Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1031/STNMT-KS V/v lấy kiến tham gia chủ trương khảo sát thực đị, lấy mẫu trên đất để lựa chọn diện tích lập mẫu đề án thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại khu vực bãi màu Nậm Thanh và khu vực Đội 19 xã Noong Luống huyện ĐB 10/12/2018 Xem chi tiết
317/TTr-STNMT Về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và đề nghị cấp giấy phép khai thác cát làm công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư công nghệ Sơn thủy tại mỏ đội 6 xã Pom lót và độ 19 xã Nông Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 29/11/2018 Xem chi tiết
321/TTr-STNMT V/v đề nghị điều chỉnh số lần nộp và số tiền phải nộp từ năm 2018 tại QĐ số 500/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh ĐB phê duyệt tiếp cấp quyền khai thác sản đá vôi làm VLXDTT tại điểm mỏ Mường Nhà 1 xã Mường Nhà huyện ĐB tỉnh ĐB 29/11/2018 Xem chi tiết
314/TTr-STNMT V/v ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm số lượng khoáng sản nguyên khai để tính bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ĐB 22/11/2018 Xem chi tiết
276/TTr-STNMT Về việc đề nghị phê duyệt cấp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thương tại khu vực bản Pá Nậm, xã Pom Lót và bản U Va thôn c3 xã Nông Luống, huyện Điện Biên tỉnh Điện Điện Biên 23/10/2018 Xem chi tiết
269/TTr-STNMT Đề nghị điều chỉnh giấy phép khoáng sản đá vôi mỏ Mường Nhà 1, xã Mường Nhà huyện ĐB tỉn ĐB 11/10/2018 Xem chi tiết
651/STNMT-KS V/v Tham gia ý kiến dự thảo NĐ sửa đổi bổ sung NĐ số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khaongs sản 17/08/2018 Xem chi tiết
635/STNMT-KS V/v Lấy ý kiến tham gia chủ trương khảo sát thực địa lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản cát và đá làm VLXDTT trên địa bàn xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 13/08/2018 Xem chi tiết
626/STNMT-KS V/v tham gia ý kiến vị trí khu vực thăm dò quạng chì kẽm háng trở,xã Mường Báng ,huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 09/08/2018 Xem chi tiết
200/TTr-STNMT V/v cho phép Công Ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Hồng tỉnh Điện Biên thuê đất để khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Đèo Gió, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa 08/08/2018 Xem chi tiết
606/STNMT-KS V/v phối hợp cung cấp thông tin để trả lời kiến nghị của doanh nghiệp 30/07/2018 Xem chi tiết
588/STNMT-KS Tham gia dự thảo thông tư quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi tiết đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư 26/07/2018 Xem chi tiết
582/STNMT-KS Tham gia điều chỉnh dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu XDTT tại điểm mỏ Tây Trang VII, xã Na Ư huyện ĐB 26/07/2018 Xem chi tiết
175/BC-STNMT Kết quả kiểm tra xác minh việc khai thác khoáng sản trái phép khu vực bản Sư Lư 1 xã Na Son 26/07/2018 Xem chi tiết
588/STNMT-KS Tham gia dự thảo thông tư quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi tiết đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư 26/07/2018 Xem chi tiết
472/STNMT-KS Ban hành quy chế phối hợp quản lý bảo vệ khoáng sản khu vực giáp ranh giữ tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện biên 21/06/2018 Xem chi tiết
155/TTr - STNMT V/v đề nghị cấp Giấy phép khai thác cát long f sông nậm Rốm làm VLXDTT mỏ bản pom Lót xã Pom lót và Dội 18 xã noong Luống 21/06/2018 Xem chi tiết
451/STNMT-KS V/v thực hiện nộp các nghĩa vụ tài chính có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản 14/06/2018 Xem chi tiết
123/BC-STNMT V/v giải trình ý kiến tham gia dự thảo PA bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh ĐB 04/06/2018 Xem chi tiết
135/TTr-STNMT V/v ban hành PA bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh ĐB 04/06/2018 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 Trang sau