Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
916/STNMT-TNN V/v trả lời kiến nghị của cử tri đối với nội dung về sạt lở địa chất tại khu vực bản Mường Tỉnh A, xã Xa Dung huyện Điện Biên Đông tỉnh ĐB 18/09/2019 Xem chi tiết
839/STNMT-KS V/v cho chủ trương khảo sát thực địa , lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản than tại điểm mỏ Tìa Mùng, xã Nong U huyện ĐB Đông tỉnh ĐB 28/08/2019 Xem chi tiết
830/STNMT-KS V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo lần chỉ thị thay thế chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của TTCP 26/08/2019 Xem chi tiết
231/TTr-STNMT V/v cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại điểm mỏ đội 2 xã Thanh Yên, huyện ĐB tỉnh ĐB 26/08/2019 Xem chi tiết
192/BC/ĐU Quá trình hoạt động và thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chì kẽm tại điểm mỏ phú Bó - xã Nhè xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo 23/08/2019 Xem chi tiết
600/STNMT-KS V/v góp ý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và niễm phí thu tiền cấp quyền KT tài nguyên nước 27/06/2019 Xem chi tiết
601/STNMT-KS V/v chấp thuận việc chuyển nhượng quyền KTKS cát làm VLXDTT tại điểm mỏ đội 19, xã Noong Hẹt và đội 19, xá Noong Luống huyện ĐB tỉnh ĐB 27/06/2019 Xem chi tiết
602/STNMT-KS V/v lấy ý kiến tham gia chủ trương khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản than tại điểm mỏ Tìa Mùng xã Nong U huyện ĐBĐ 27/06/2019 Xem chi tiết
603/STNMT-KS V/v triển khai văn bản số 1677/UBND-KTN ngày 11/66/2019 của UBND tỉnh 27/06/2019 Xem chi tiết
186/TTr-STNMT V/v đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền KT đá làm VLXDTT trong phạm vi diện tích đất dự án thi công XDCT đoàn cầu đường dân sinh Đèo gió- Vàng Chua đến km2 đường Trung Thu - Lao Xã Phình huyện Tủa Chùa 27/06/2019 Xem chi tiết
385/CV-STNMT V/v tham gia đề án đóng cửa mỏ than Thanh An huyện ĐB 03/05/2019 Xem chi tiết
383/STNMT-KS V/v phối hợp cung cấp số liệu về sản lượng tài nguyên thực tế khai thác năm 2018 02/05/2019 Xem chi tiết
361/GM-STNMT Phối hợp kiểm tra hiện trạng khu vực đăng ký khai thác đá làm vật liệu XD thông thường trong diện tích dự án công trình 24/04/2019 Xem chi tiết
79/BC-STNMT Kết quả kiểm tra rà soát vị trí, ranh giới khu vực đề nghị cho chủ trương khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại khu vực Đội 19 xã Noong Luống huyện ĐB 19/04/2019 Xem chi tiết
343/STNMT-KS V/v tham gia thẩm định hồ sơ đăng khối lượng cát thu hồi trong quá trình thi công nạo vét lòng hồ thủy điện Nậm He 18/04/2019 Xem chi tiết
91/TTr-STNMT V/v đề nghị cấp phép khai thác cát làm VLXDTT tại điểm mỏ Na Tông 1 và 2, xã na Tông huyện ĐB tỉnh ĐB 16/04/2019 Xem chi tiết
323/GM-STNMT GM: Kiểm tra thực địa khu vực đăng ký khai thác đá \làm VLXDTT trong diện tích dự án XD công trình 12/04/2019 Xem chi tiết
324/GM-STNMT GM: Kiểm tra hoạt động khai thác đá làm VLXDTT tại điểm mỏ Minh Thắng xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo 12/04/2019 Xem chi tiết
325/GM-STNM GM: Kiểm tra rà soát vị trí, ranh giới khu vực đề nghị cho chủ trương khảo sát, đề án thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại điểm mỏ khu vực Đội 19 xã Noong Luống huyện ĐB 12/04/2019 Xem chi tiết
299/STNMT-KS V/v tham gia thẩm định hồ sơ đăng ký khối lượng khoáng sản làm VLXDTT trong diện tích đất của dự án đầu tư XD công tình 10/04/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 Trang sau