Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
385/CV-STNMT V/v tham gia đề án đóng cửa mỏ than Thanh An huyện ĐB 03/05/2019 Xem chi tiết
383/STNMT-KS V/v phối hợp cung cấp số liệu về sản lượng tài nguyên thực tế khai thác năm 2018 02/05/2019 Xem chi tiết
361/GM-STNMT Phối hợp kiểm tra hiện trạng khu vực đăng ký khai thác đá làm vật liệu XD thông thường trong diện tích dự án công trình 24/04/2019 Xem chi tiết
79/BC-STNMT Kết quả kiểm tra rà soát vị trí, ranh giới khu vực đề nghị cho chủ trương khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại khu vực Đội 19 xã Noong Luống huyện ĐB 19/04/2019 Xem chi tiết
343/STNMT-KS V/v tham gia thẩm định hồ sơ đăng khối lượng cát thu hồi trong quá trình thi công nạo vét lòng hồ thủy điện Nậm He 18/04/2019 Xem chi tiết
91/TTr-STNMT V/v đề nghị cấp phép khai thác cát làm VLXDTT tại điểm mỏ Na Tông 1 và 2, xã na Tông huyện ĐB tỉnh ĐB 16/04/2019 Xem chi tiết
323/GM-STNMT GM: Kiểm tra thực địa khu vực đăng ký khai thác đá \làm VLXDTT trong diện tích dự án XD công trình 12/04/2019 Xem chi tiết
324/GM-STNMT GM: Kiểm tra hoạt động khai thác đá làm VLXDTT tại điểm mỏ Minh Thắng xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo 12/04/2019 Xem chi tiết
325/GM-STNM GM: Kiểm tra rà soát vị trí, ranh giới khu vực đề nghị cho chủ trương khảo sát, đề án thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại điểm mỏ khu vực Đội 19 xã Noong Luống huyện ĐB 12/04/2019 Xem chi tiết
299/STNMT-KS V/v tham gia thẩm định hồ sơ đăng ký khối lượng khoáng sản làm VLXDTT trong diện tích đất của dự án đầu tư XD công tình 10/04/2019 Xem chi tiết
267/STNMT-KS V/v điều chỉnh tên doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền KTKS 02/04/2019 Xem chi tiết
266/STNMT-KS V/v phúc đáp văn bản đề nghị của công ty TNHH Duyên Hùng tỉnh ĐB 02/04/2019 Xem chi tiết
265/GM-STNMT Giấy mời Phối hợp kiểm tra thực địa khu vực đăng ký thu hồi cát làm VLXDTT trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy điện Nậm He 02/04/2019 Xem chi tiết
235/GM-STNMT Phối hợp kiểm tra hiện trạng khu vực đăng ký khai thác đá làm VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng công trình: Thủy điện Long Tạo 27/03/2019 Xem chi tiết
234/GM-STNMT Phối hợp kiểm tra hiện trạng khu vực đăng ký khai thác đá làm VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng công trình: Thủy điện SODIC 27/03/2019 Xem chi tiết
48/BC-STNMT Tình hình quản lý hoạt động khai thác, sử dụng vàng trên địa bàn tỉnh ĐB 26/03/2019 Xem chi tiết
153/STNMT-KS V/v xác nhận khu vực, khối lượng phương pháp, thiết bị, KH khai thác đá làm VLXDTT trong diện tích khu phụ trợ, lán trại thuộc dự án thủy điện Mùn Chung 2 05/03/2019 Xem chi tiết
89/STNMT-KS V/v xác nhận khu vực, khối lượng phương pháp, thiết bị, KH tận dụng đá làm VLXDTT trong quá trình thi công đào hố móng nhà máy thủy điện Long Tạo 13/02/2019 Xem chi tiết
90/STNMT-KS V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2018 13/02/2019 Xem chi tiết
33/TTr-STNMT V/v đề nghị phê duyệt tiếp cấp quyền khai thác, tận dụng đá làm VLXDTT trong quá trình thi công đào hố móng để phục phục vụ thi công các hạng mục nhà máy thủy điện Long Tạo 13/02/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 Trang sau