Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
196/TB-VPĐKĐĐ Thông báo v/v hủy giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho UBND phường Thanh Bình 29/07/2019 Xem chi tiết
173/QĐ-STNMT V/v huye giấy CNQSD đất, QSHN ở và TS khác gắn liền với đất 22/07/2019 Xem chi tiết
134/QĐ-STNMT V/v hủy bỏ GCNQSD đất, QSH nhàn ở và tài sản khác gắn liền với đất của trường Mầm non Tả Sìn Thàng tại xã Tả Sìn Thàng huyện Tủa Chùa tỉnh ĐB 09/05/2019 Xem chi tiết
282/TB-VPĐKĐĐ Thông báo v/v hủy giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho UBND phường Thanh Bình 05/04/2019 Xem chi tiết
73/QĐ-STNMT Huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý in, viết Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Điện Biên 11/03/2019 Xem chi tiết
447/TB-STNMT Về việc mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 13/06/2018 Xem chi tiết
46/TB-VPĐKQSDĐ Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận QSD đấthttp://tnmtdienbien.gov.vn/Laws/SitePages/categories.aspx 26/07/2017 Xem chi tiết