Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
73/QĐ-STNMT Huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý in, viết Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Điện Biên 11/03/2019 Xem chi tiết
447/TB-STNMT Về việc mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 13/06/2018 Xem chi tiết
46/TB-VPĐKQSDĐ Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận QSD đấthttp://tnmtdienbien.gov.vn/Laws/SitePages/categories.aspx 26/07/2017 Xem chi tiết