Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1032/STNMT-KHTC Cử cán bộ tham gia đoàn phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện ĐBĐ năm 2018 11/12/2018 Xem chi tiết
1027/STNMT-KHTC V/v báo cáo tình hình tồn đọng các dự án hoàn thành từ năm 2014 trở về trước sử dụng vốn nhà nước nhưng đến nay chưa quyết toán 07/12/2018 Xem chi tiết
218/QĐ-STNMT QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 07/12/2018 Xem chi tiết
293/BC-STNMT Báo cáo về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ ( Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm) từ ngày 01/7/2018 đến ngày 06/12/2018 06/12/2018 Xem chi tiết
215/QĐ-STNMT Quyết định: Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu: Hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 03/12/2018 Xem chi tiết
216/QĐ-STNMT Quyết định: Thành lập tổ thẩm định đấu thầu Gói thầu: Hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 03/12/2018 Xem chi tiết
217/QĐ-STNMT Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán chi cải cách tiền lương năm 2017 đồng thời thu hồi kinh phí đã tạm ứng năm 2016 của Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 03/12/2018 Xem chi tiết
968/STNMT-KHTC V/v kết quả sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 27/11/2018 Xem chi tiết
315/TTr-STNMT Tờ trình: Về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại 23/11/2018 Xem chi tiết
301/TTr-STNMT Tờ trình Xin chủ trương ứng vốn Quỹ phát triển đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. 15/11/2018 Xem chi tiết
299/TTr-STNMT V/v đề nghị cấp kinh phí để tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ TĐC của dự án hạ tầng khung trụ sở cơ quan, khu công công, khu thương mại dịch vụ trục đường 60m 14/11/2018 Xem chi tiết
294/TTr-STNMT Tờ trình Về việc đề nghị thẩm định Dự toán kinh phí để thực hiện Đề cương nhiệm vụ: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Tìa Dình ... 09/11/2018 Xem chi tiết
192/QĐ-STNMT QUYẾT ĐỊNH về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. 31/10/2018 Xem chi tiết
884/STNMT-KHTC Về việc bố trí kinh phí 10% tiền thu từ đất của ngân sách địa phương để thực hiện Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Điện Biên năm 2018 29/10/2018 Xem chi tiết
191/QĐ-STNMT Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở khu C13, phường Thanh Trường, TP ĐBP 26/10/2018 Xem chi tiết
278/TTr-STNMT Tờ trình V/v thẩm định và trình phê duyệt KH lựa chon nhà thầu hạng mục XD cơ sở dữ liệu địachính huyện Tủa Chùa thuộc thiết kế kỹ thuật..... 25/10/2018 Xem chi tiết
277/TTr-STNMT Tờ trình Về việc xin chủ trương giao nhiệm vụ thực hiện dự án thành phần: Điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh Điện Biên 23/10/2018 Xem chi tiết
266/TTr-STNMT Tờ trình xin chủ trương ứng vốn Quỹ phát triển đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 10/10/2018 Xem chi tiết
187/QĐ-STNMT QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 08/10/2018 Xem chi tiết
185/QĐ-STNMT V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Văn phòng Sở tài và Môi trường 01/10/2018 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 Trang sau