Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
112/STNMT-KHTC V/v tham gia dự thảo quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm sản phẩm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Điện Biên năm 2019 (Bản này chính thức xin đổi lại) 21/02/2019 Xem chi tiết
113/STNMT-KHTC V/v tham gia dự thảo quyết định ban hành tiêu chí chẩm điểm sản phẩm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Điện Biên năm 2019 21/02/2019 Xem chi tiết
114/STNMT-KHTC v/v tham gia dự thảo kế hoạch tổ chức Tuần phim chào mừng kỉ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2019) 21/02/2019 Xem chi tiết
21/QĐ-STNMT Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu,. gói thầu: Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên năm 2019 20/02/2019 Xem chi tiết
22/QĐ-STNMT Quyết định thành lập tổ thẩm định đấu thầu, gói thầu:Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên năm 2019 20/02/2019 Xem chi tiết
23/QĐ-STNMT Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu,. gói thầu: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại 20/02/2019 Xem chi tiết
109/TB-STNMT Phiếu Đăng ký thông báo mời thầu ( gói thầu Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên năm 2019) 20/02/2019 Xem chi tiết
110/TB-STNMT Phiếu đăng ký thông báo mời thầu ( Gói thầu trượt lở Tìa Dình) 20/02/2019 Xem chi tiết
24/QĐ-STNMT Quyết định thành lập tổ thẩm định đấu thầu, gói thầu: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại 20/02/2019 Xem chi tiết
107/STNMT-KHTC V/v huy động máy móc thiết bị, nhân lực, vật tư vật liệu thi công trở lại sau nghỉ tết Nguyên đán kỷ hợi 2019 tại gói thầu: xây lắp + thiết bị ... 19/02/2019 Xem chi tiết
35/TTr-STNMT Tờ trình Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dựa án: Đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên 18/02/2019 Xem chi tiết
14/QĐ-STNMT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm hàn mục XD cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa 13/02/2019 Xem chi tiết
91/STNMT-KHTC Về việc xin chủ trương thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 13/02/2019 Xem chi tiết
92/STNMT-KHTC V/v điều chỉnh hạch toán nguồn kinh phí cải cách tiền lương đã giao quyết định số 230/QĐ-STNMT ngày 27/12/2018 của Sở tài nguyên và Môi trường sang niên độ ngân năm 2019 13/02/2019 Xem chi tiết
82/STNMT-KHTC V/v xây dựng KH và triển khai thực hiện, xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác quản lý đất đai 30/01/2019 Xem chi tiết
58/STNMT-KHTC V/v nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 để thảm định và tổng hợp gửi Sở Tài chính theo quy định 22/01/2019 Xem chi tiết
59/TB-STNMT Thông báo lịch kiểm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 22/01/2019 Xem chi tiết
60/KH-STNMT Kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa 22/01/2019 Xem chi tiết
19/BC-STNMT Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS miền núi giai đoạn 2012-2018 21/01/2019 Xem chi tiết
12/BC-STNMT Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư tên dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 17/01/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 Trang sau