Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
266/TTr-STNMT Tờ trình xin chủ trương ứng vốn Quỹ phát triển đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 10/10/2018 Xem chi tiết
187/QĐ-STNMT QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 08/10/2018 Xem chi tiết
185/QĐ-STNMT V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Văn phòng Sở tài và Môi trường 01/10/2018 Xem chi tiết
754/STNMT-KHTC V/v thực hiện công bố, công khai quy hoạch Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ lần 2. 18/09/2018 Xem chi tiết
231/TTr-STNMT Tờ trình Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật dự toán Điều chỉnh hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa 17/09/2018 Xem chi tiết
704/STNMT- KHTC V/v báo cáo các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đề xuất phương án xử lý đối với từng dự án cụ thể 05/09/2018 Xem chi tiết
691/STNMT-KHTC V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2019 30/08/2018 Xem chi tiết
216/TTr-STNMT Tờ trình về việc thẩm định Thiết kế kỹ thuật- Dự toán kinh phí Điều chỉnh hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa 29/08/2018 Xem chi tiết
667/STNMT-KHTC V/v tham gia ý kiến về Dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định là tài sản cố định đặc thù; danh mục thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 21/08/2018 Xem chi tiết
623/STNMT-KHTC V/v tham gia ý kiến báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nước sinh hoạt trung tâm xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 09/08/2018 Xem chi tiết
624/STNMT-KHTC V/v tham gia ý kiến báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trìnhThủy Điện Mường Chung 2 09/08/2018 Xem chi tiết
612/STNMT-KHTC V/v đề nghị thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán điều chỉnh hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên 07/08/2018 Xem chi tiết
181/BC-STNMT Báo cáo danh mục sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 07/08/2018 Xem chi tiết
128/QĐ-STNMT Quyết định: Về việc trích kinh phí chi thường xuyên năm 2018 để đóng góp cho Khối hạ tầng kinh tế kỹ thuật để triển khai hoạt động công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018. 06/08/2018 Xem chi tiết
604/STNMT-KHTC V/v đề nghị thẩn định giá Dự án đầu tư " Trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên" 30/07/2018 Xem chi tiết
575/STNMT-KHTC V/v báo cáo tình hình phục vụ XD đề án hoàn chỉnh việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, XD cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới 24/07/2018 Xem chi tiết
571/STNMT-MT Ban hành kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT 24/07/2018 Xem chi tiết
179/TTr-STNMT Tờ trình về việc Phê duyệt Đề cương dự toán kinh phí dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh Điện Biên. 16/07/2018 Xem chi tiết
161/BC-STNMT Đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách NN năm 2018 và XD dự toán thu, chi NSNN năm 2019 10/07/2018 Xem chi tiết
523/CV-STNMT V/v yêu cầu hoàn thiện một số hồ sơ thủ tục trong quá trình triển khai thực hiện công trình Hạ tầng khung khu trụ sở cơ quan khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m 10/07/2018 Xem chi tiết
1 2 3 4 Trang sau