Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
264/TTr-STNMT Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Chợ thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên theo hình thức đối tác công tư PPP 08/10/2018 Xem chi tiết
228/TTr-STNMT Đề nghị ban hành quy định về quản lý chất thải thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh ĐB 12/09/2018 Xem chi tiết
179/QĐ-STNMT V/v thành lập Hội thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án' Nhà máy chế biến tinh bột nghệ sắn tại xã Hẹ Muông huyện ĐB tỉnh ĐB 06/09/2018 Xem chi tiết
706/STNMT-MT V/v Phối hợp xác định thiệt hại về môi trường 05/09/2018 Xem chi tiết
697/STNMT-MT V/v xác nhận công tác bảo vệ môi trường 31/08/2018 Xem chi tiết
173/QĐ-STNMT Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án' Bệnh viện đa khoa huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên" 30/08/2018 Xem chi tiết
214/TTr-STNMT Về việc phê duyệt báo cáo 24/08/2018 Xem chi tiết
144/QĐ-STNMT V/v thành lập Hội thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án' Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Nam ThanhTrường" 24/08/2018 Xem chi tiết
655/STNMT-MT V/v đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về QL chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên 17/08/2018 Xem chi tiết
126/QĐ-STNMT V/v thành lập Hội đồng TĐ báo cáo đánh giá tác động MT: dự án đầu tư XD công trình Kè chống sạt bảo vệ khu dân cư trung tâm xã Nà Tấu, huyện ĐB 27/07/2018 Xem chi tiết
177/BC-STNMT Tổng kết tháng hành động về an toàn thực phẩm, vệ sinh lao động 27/07/2018 Xem chi tiết
125/QĐ-STNMT V/v thành lập Hội đồng TĐ báo cáo đánh giá tác động MT: Thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn huyện ĐB 27/07/2018 Xem chi tiết
124/QĐ-STNMT V/v thành lập Hội đồng TĐ báo cáo đánh giá tác động MT: dự án chợ thị trấn Tuần Giáo 27/07/2018 Xem chi tiết
583/STNMT-MT V/v cung cấp thông tin thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh ĐB 26/07/2018 Xem chi tiết
570/GM-STNMT Cử người đại diện tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM 24/07/2018 Xem chi tiết
567/GXN-STNMT Giấy xác nhận KHBVMT phòng khám răng hàm mặt Dr Nguyen Manh Tuyen 24/07/2018 Xem chi tiết
178/TTr-STNMT V.v thẩm định dự án đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh ĐB 16/07/2018 Xem chi tiết
165/BC-STNMT Tránh nhiệm quản lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ thu gom xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh 13/07/2018 Xem chi tiết
157/BC-STNMT Tình hình xử lý chất thải rắn khu vực công thông trên địa bàn tỉnh ĐB 06/07/2018 Xem chi tiết
154/BC-STNMT Kết quả thực hiện chương trình XD nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 PH nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 05/07/2018 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 Trang sau