Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
366/STNMT-MT V/v xác nhận công tác thu dọn, vệ sinh lòng hồ thủy điện Na Son 25/04/2019 Xem chi tiết
353/QBVMT-KT Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 19/04/2019 Xem chi tiết
346/GM-STNMT GM: Tổ chức phiên họp chính thức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường KT cát lòng sông Nậm Rốm 19/04/2019 Xem chi tiết
345/GM-STNMT GM: Tổ chức phiên họp chính thức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn 19/04/2019 Xem chi tiết
124/GM-STNMT Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ tỉnh ĐB 19/04/2019 Xem chi tiết
304/STNMT-MT V/v cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra 11/04/2019 Xem chi tiết
305/STNMT-MT V/v góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia tiền thu được đối với phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ĐB 11/04/2019 Xem chi tiết
119/QĐ-STNMT V/v thành lập Hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Khai thác cát sông Nậm Rốm làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Pá Nậm, xã Pom Lót và bản U Va, thôn c3, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 09/04/2019 Xem chi tiết
292/GM-STNMT Thu dọn lòng hồ thủy điện Na Son 09/04/2019 Xem chi tiết
286/GXN-STNMT Giấy xác nhận đăng ký KH bảo vệ môi trường dự án đường bản Sa Lông 2 bản Sa Lông 3 xã Sa Lông huyện Mường Chà tỉnh ĐB 08/04/2019 Xem chi tiết
285/GXN-STNMT Giấy xác nhận đăng ký KH bảo vệ môi trường dự án đường giao thông Púng Trạng, xã Mường Tùng huyện Mường Chà tỉnh ĐB 08/04/2019 Xem chi tiết
284/GXN-STNMT Giấy xác nhận đăng ký KH bảo vệ môi trường dự án đường đi bản Huổi Điết, bản Nậm Piền, bản Đán Đanh xã Mường Tùng huyện Mường Chà 08/04/2019 Xem chi tiết
279/CV-STNMT V/v tham mưu XD báo cáo phục vụ hoạt động giám sát việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành CN năng lượng vật liệu và chế biến thực phẩm 04/04/2019 Xem chi tiết
99/QĐ-STNMT V/v Cử công chức đi học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên Viên chính: Cao Minh Chính 29/03/2019 Xem chi tiết
240/GXN-STNMT Giấy xác nhận đăng ký KH bảo vệ môi trường phòng khám nội tổng hợp Anh Đức 28/03/2019 Xem chi tiết
19/NQ/ĐU V/v giới thiệu đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú: Nguyễn Văn Tới 27/03/2019 Xem chi tiết
229/GXN-STNMT V/v báo cáo kết quả quan trắc định kỳ trên địa bàn tỉnh ĐB năm 2018 26/03/2019 Xem chi tiết
90/QĐ-STNMT Phê duyệt danh sách và mức thu học phí đối với học viên tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu 19/03/2019 Xem chi tiết
89/QĐ-STNMT Phê duyệt danh sách và mức thu học phí đối với học viên tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu 19/03/2019 Xem chi tiết
197/STNMT-MT V/v hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi 15/03/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau