Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
364/TTr-STNMT Đề nghị thảm định phương án giá đât cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: San ủi mặt bằng dự án bố trí TĐC vùng có nguy cơ sạt lở.... 09/12/2019 Xem chi tiết
359/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đát thực hiện dự án: Xây dựng mở rộng trạm cấp nước nhà máy nước TP ĐBP 09/12/2019 Xem chi tiết
358/TTr-STNMT V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá QSD đất ở phường Him Lam 06/12/2019 Xem chi tiết
357/TTr-STNMT V/v phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào KB sử dụng đất năm 2019 huyện Nậm Pồ 05/12/2019 Xem chi tiết
1240/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v phúc đáp văn bản số 105/CV-VPĐKĐĐ ngày 17/8/2019 của VP Đăng ký QSD đất huyện ĐBĐ 05/12/2019 Xem chi tiết
1231/STNMT-VPĐKĐĐ V/v phúc đáp Văn bản số 50/CV-TN&MT ngày 11/10/2019 của Phòng TN và MT huyện Tuần Giáo 03/12/2019 Xem chi tiết
1230/STNMT-QLĐĐ V/v đôn đốc nộp hồ sơ KHSDĐ năm 2020 cấp huyện 03/12/2019 Xem chi tiết
349/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi XD công trình, trụ sở Trung tâm kiểm định chất lượng XD tỉnh ĐB tại P Noong Bua TPĐBP 02/12/2019 Xem chi tiết
355/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Bến xe khách TPĐBP phủ tại P Thanh Trường TPĐBP tỉnh ĐB 02/12/2019 Xem chi tiết
354/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất XD công trình trụ sở làm việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Mường Ảng tỉnh ĐB 02/12/2019 Xem chi tiết
350/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án: Di chuyển dân cư nơi nguy cơ sạt lở cao, đời sống đặc biệt khó khăn thuộc... 02/12/2019 Xem chi tiết
351/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng công trình: Nâng cấp trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Na Tông huyện Điện Biên 02/12/2019 Xem chi tiết
352/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trường mầm non Na Sang huyện Mường Chà 02/12/2019 Xem chi tiết
353/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Bãi xử lý rác thải huyện Mường Chà 02/12/2019 Xem chi tiết
1214/STNMT-VPĐKĐĐ V/v cung cấp thông tin 29/11/2019 Xem chi tiết
1200/STNMT-QLĐĐ V/v gia hạn sử dụng đất thuê của công ty cổ phần XD thủy lợi thuỷ điện ĐB tại địa bàn xã Thanh Minh TPĐBP 27/11/2019 Xem chi tiết
340/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Trường mầm non Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên 27/11/2019 Xem chi tiết
339/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Bãi xử lý rác thải huyện Mường Chà 27/11/2019 Xem chi tiết
1202/STNMT-QLĐĐ V/v đấu giá quỹ đất còn lại khu TĐC Khe Chít P Noong Bua TPĐBP 27/11/2019 Xem chi tiết
338/TTr-STNMT V/v thu hồi đất của công ty Điện Biên tại địa bàn các xã, Mường Pồn, Nà Tấu, huyện ĐB và xã Pa Ham, huyện Mường Chà tỉnh ĐB 26/11/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Trang sau