Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
328/STNMT-QLĐĐ V/v thông báo kết quả xử lý các tồn tại, vướng mắc về đất đai dọc quốc lộ 279 khu vực C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 16/04/2019 Xem chi tiết
329/STNMT-QLĐĐ V/v thống nhất điều chỉnh khu đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Điện Biên 16/04/2019 Xem chi tiết
332/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v có ý kiến giải trình đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty TNHH Minh Phúc Điện Biên 16/04/2019 Xem chi tiết
308/STNMT-QLĐĐ Về việc tham gia hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án Đường Tay Trang - bản Pa Thơm, huyện Điện Biên 12/04/2019 Xem chi tiết
309/STNMT-QLĐĐ Về việc tham gia thẩm định sự án đầu tư trồng rừng sản xuất và xây dựng hồ chứa nước, xã Si Pa Phìn và xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ 12/04/2019 Xem chi tiết
320/GM-STNMT Về việc họp bàn thống nhất về phương án xử lý kiến nghị của UBND thành phố Điện Biên PHủ tại Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 25/3/2019 12/04/2019 Xem chi tiết
321/STNMT-QLĐĐ V/v xin ý kiến xử lý đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại văn bản số 183/UBND-VP ngày 18/2/2019 12/04/2019 Xem chi tiết
326/STNMT-KS V/v tham gia đề án đóng cửa mỏ than Thanh An huyện ĐB 12/04/2019 Xem chi tiết
327/STNMT-QLĐĐ V/v thực hiện quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Điện Biên Đông huyện Điện Biên Đông tỉnh ĐB 12/04/2019 Xem chi tiết
67/BC-STNMT Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình và tổ chức khi nhà nước thu hồi đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà khách CCB tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 11/04/2019 Xem chi tiết
89/TTr-STNMT về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà khách cựu chiến binh tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 11/04/2019 Xem chi tiết
302/STNMT-QLĐĐ Về việc phúc đáp Văn bản số 403/UBND-TN ngày 27/3/2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ 10/04/2019 Xem chi tiết
83/TTr-VPĐKĐĐ V/v cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gđ cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09/04/2019 Xem chi tiết
283/CV-STNMT V/v phúc đáp văn bản số 10/CV-TN&MT ngày 26/3/2019 của Phòng tài nguyên và môi trường huyện Tuần Giáo 08/04/2019 Xem chi tiết
281/STNMT-QLĐĐ V/v chuẩn bị các nội dung họp UBND tỉnh các tháng 5, 6 /2019 và nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ hộ thứ 10 05/04/2019 Xem chi tiết
282/TB-STNMT Về việc hết thời hạn thuê đất 05/04/2019 Xem chi tiết
780/TTr-VPĐKĐĐ V/v cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gđ cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên 05/04/2019 Xem chi tiết
83/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 04/04/2019 Xem chi tiết
277/STNMT-QLĐĐ Về việc cử người tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra việc xâm hại di tích đồi Độc lập 04/04/2019 Xem chi tiết
278/STNMT-QLĐĐ Về việc tham gia ý kiến để trình UBND tỉnh cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Điện Biên 04/04/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Trang sau