Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
111/STNMT-QLĐĐ V/v tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên 21/02/2019 Xem chi tiết
38/TTr-STNMT Tờ trình Thẩm định điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 20/02/2019 Xem chi tiết
36/TTr-STNMT Về việc cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần XD thủy lợi, thủy điện Điện Biên tại địa bàn xã Thanh Minh , thành phố Điện Biên Phủ 19/02/2019 Xem chi tiết
37/TTr-STNMT V/v đề nghị ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại 05 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh ĐB 19/02/2019 Xem chi tiết
25/BC-STNMT Kết quả kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của công ty cổ phần Nậm He tại xã Mường Tùng, huyện Mường Chà 13/02/2019 Xem chi tiết
29/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 29/01/2019 Xem chi tiết
30/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thủa đất của Công ty Bảo Việt Điện Biên thuê tại địa bàn phường Mường Thanh, TP ĐBP 29/01/2019 Xem chi tiết
23/TTr-STNMT Về việc ủy quyền cho UBND huyện Điện Biên quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 tại địa bàn xã Nà Nhạn và Dự án hỗ trợ xây dựng xã Pom Lót, huyện Điện Biên 28/01/2019 Xem chi tiết
24/TTr-STNMT Về việc giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà để đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu A thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên 28/01/2019 Xem chi tiết
25/TTr-STNMT Về việc giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu bảo tồn tỉnh Điện Biên trên địa bàn các xã: Chung Chải và Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (giai đoạn 1) 28/01/2019 Xem chi tiết
26/TTr-STNMT Về việc cho phép Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển vận tải được chuyển hình thức trả tiền thuê đất: trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích đất được thuê tại địa bàn thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo 28/01/2019 Xem chi tiết
76/STNMT-QLĐĐ Về việc tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Khẩu Hú 2 28/01/2019 Xem chi tiết
78/STNMT-QLĐĐ Về việc tham gia ý kiến nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: thủy điện Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 28/01/2019 Xem chi tiết
20/HĐTĐ Hợp đồng thuê đất: Công ty cổ phần Power Electric 25/01/2019 Xem chi tiết
69/STNMT-VPĐKĐĐ Thực hiện kiểm tra, rà soát kho lưu trữ của VP đăng ký đất đai thực hiện kiểm tra, rà soát kho lưu trữ 25/01/2019 Xem chi tiết
75/STNMT-QLĐĐ V/v khẩn trương hoàn thiện nộp hồ sơ điều chỉnh QHSDĐ năm 2020 kế hoạch SDĐ năm 2019 cấp huyện 25/01/2019 Xem chi tiết
21/BC-STNMT Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, TĐC dự án cảng hàng không ĐB 24/01/2019 Xem chi tiết
21/BC-STNMT Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, TĐC dự án cảng hàng không ĐB 24/01/2019 Xem chi tiết
17/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp đường vào khu di tích sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng 22/01/2019 Xem chi tiết
18/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy (Giáp cây xăng), huyện Tuần Giáo 22/01/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Trang sau