Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
21/HĐTĐ Hợp đồng thuê đất: Công ty TNHH Hoàng Ánh tỉnh Điện Biên 25/01/2019 Xem chi tiết
64/STNMT-TNN V/v báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018 22/01/2019 Xem chi tiết
44/CV-STNMT V/v góp ý kiến thẩm định dự án đầu tư thủy điện Nậm Núa 2, xã Pa Thơm huyện ĐB tỉnh ĐB 16/01/2019 Xem chi tiết
02/STNMT-TNN V/v chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung PA cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Mùn Chung 2, xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB 03/01/2019 Xem chi tiết
1084/STNMT-TNN V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Long Tạo tỉnh ĐB 26/12/2018 Xem chi tiết
1085/STNMT-TNN V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Long Tạo tỉnh ĐB 26/12/2018 Xem chi tiết
1061/STNMT-TNN V/v lấy ý kiến tham gia PA cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Mùn Chung 2, xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB 20/12/2018 Xem chi tiết
1050/STNMT-TNN Tham gia ý kiến kiến hồ sơ bổ sung QH dự án thủy điện Nậm Mức 2, xã Nậm Nèm huyện Mường Chà tỉnh ĐB 14/12/2018 Xem chi tiết
259/BC-STNMT Tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh ĐB năm 2018 09/11/2018 Xem chi tiết
914/STNMT-TNN V/v đthu thập thông tin, tài liệu triển khai thực hiện dự án XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 06/11/2018 Xem chi tiết
871/STNMT-TNN V/v thu thập thông tin, tài liệu triển khai thực hiện dự án, XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 24/10/2018 Xem chi tiết
869/STNMT-TNN Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn chi sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2019 23/10/2018 Xem chi tiết
848/STNMT-TNN V/v lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của các thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh ĐB 18/10/2018 Xem chi tiết
236/BC-STNMT V/v Giải trình ý kiến tham gia của các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố ... về Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 11/10/2018 Xem chi tiết
184/QĐ-STNMT Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn định giá đất cụ thể đối với khu đất đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm 26/09/2018 Xem chi tiết
242/TTr-STNMT V/v thu hồi đất của công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên, Cho phép Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim thuê đất để sử dụng vào mục địch, XD trụ sở doanh nghiệp tại địa bàn thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa 24/09/2018 Xem chi tiết
175/QĐ-STNMT Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Xây dựng bảo về nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 05/09/2018 Xem chi tiết
170/QĐ-STNMT Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu : Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng, trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 28/08/2018 Xem chi tiết
171/QĐ-STNMT Quyết định Thành lập tổ thẩm định đấu thầu gói thầu : Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 28/08/2018 Xem chi tiết
670/STNMT-QLĐĐ Đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 22/08/2018 Xem chi tiết
1 2 3 Trang sau