Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
183/BC-STNMT Việc chấp hành các quy định, chính sách pháp luật nhà nước hiện hành của các nhà nước, dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh ĐB 15/08/2019 Xem chi tiết
382/STNMT-TNN V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm ý tế huyện ĐB tỉnh ĐB 02/05/2019 Xem chi tiết
378/STNMT-VP V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Na Son huyện ĐB Đông tỉnh ĐB 02/05/2019 Xem chi tiết
303/STNMT-TNN V/v cung cấp tài liệu thực hiện dự án XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 10/04/2019 Xem chi tiết
269/STNMT-KTTV V/v cung cấp danh mục công trình và chủ công trình hồ chứa thủy điện , thủy lợi trên địa bàn tỉnh ĐB 02/04/2019 Xem chi tiết
214/STNMT-TNN V/v tham gia ý kiến phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Na Son 25/03/2019 Xem chi tiết
191/STNMT-BĐKH V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ĐB 15/03/2019 Xem chi tiết
107/STNMT-TNN V/v thực hiện các quy định đối với hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước xả thải vào nguồn nước 19/02/2019 Xem chi tiết
108/STNMT-TNN V/v thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước 19/02/2019 Xem chi tiết
21/HĐTĐ Hợp đồng thuê đất: Công ty TNHH Hoàng Ánh tỉnh Điện Biên 25/01/2019 Xem chi tiết
64/STNMT-TNN V/v báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018 22/01/2019 Xem chi tiết
44/CV-STNMT V/v góp ý kiến thẩm định dự án đầu tư thủy điện Nậm Núa 2, xã Pa Thơm huyện ĐB tỉnh ĐB 16/01/2019 Xem chi tiết
02/STNMT-TNN V/v chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung PA cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Mùn Chung 2, xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB 03/01/2019 Xem chi tiết
1084/STNMT-TNN V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Long Tạo tỉnh ĐB 26/12/2018 Xem chi tiết
1085/STNMT-TNN V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Long Tạo tỉnh ĐB 26/12/2018 Xem chi tiết
1061/STNMT-TNN V/v lấy ý kiến tham gia PA cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Mùn Chung 2, xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB 20/12/2018 Xem chi tiết
1050/STNMT-TNN Tham gia ý kiến kiến hồ sơ bổ sung QH dự án thủy điện Nậm Mức 2, xã Nậm Nèm huyện Mường Chà tỉnh ĐB 14/12/2018 Xem chi tiết
259/BC-STNMT Tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh ĐB năm 2018 09/11/2018 Xem chi tiết
914/STNMT-TNN V/v đthu thập thông tin, tài liệu triển khai thực hiện dự án XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 06/11/2018 Xem chi tiết
871/STNMT-TNN V/v thu thập thông tin, tài liệu triển khai thực hiện dự án, XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 24/10/2018 Xem chi tiết
1 2 3 4 Trang sau