Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
303/STNMT-TNN V/v cung cấp tài liệu thực hiện dự án XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 10/04/2019 Xem chi tiết
269/STNMT-KTTV V/v cung cấp danh mục công trình và chủ công trình hồ chứa thủy điện , thủy lợi trên địa bàn tỉnh ĐB 02/04/2019 Xem chi tiết
214/STNMT-TNN V/v tham gia ý kiến phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Na Son 25/03/2019 Xem chi tiết
191/STNMT-BĐKH V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ĐB 15/03/2019 Xem chi tiết
107/STNMT-TNN V/v thực hiện các quy định đối với hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước xả thải vào nguồn nước 19/02/2019 Xem chi tiết
108/STNMT-TNN V/v thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước 19/02/2019 Xem chi tiết
21/HĐTĐ Hợp đồng thuê đất: Công ty TNHH Hoàng Ánh tỉnh Điện Biên 25/01/2019 Xem chi tiết
64/STNMT-TNN V/v báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018 22/01/2019 Xem chi tiết
44/CV-STNMT V/v góp ý kiến thẩm định dự án đầu tư thủy điện Nậm Núa 2, xã Pa Thơm huyện ĐB tỉnh ĐB 16/01/2019 Xem chi tiết
02/STNMT-TNN V/v chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung PA cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Mùn Chung 2, xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB 03/01/2019 Xem chi tiết
1084/STNMT-TNN V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Long Tạo tỉnh ĐB 26/12/2018 Xem chi tiết
1085/STNMT-TNN V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Long Tạo tỉnh ĐB 26/12/2018 Xem chi tiết
1061/STNMT-TNN V/v lấy ý kiến tham gia PA cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Mùn Chung 2, xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB 20/12/2018 Xem chi tiết
1050/STNMT-TNN Tham gia ý kiến kiến hồ sơ bổ sung QH dự án thủy điện Nậm Mức 2, xã Nậm Nèm huyện Mường Chà tỉnh ĐB 14/12/2018 Xem chi tiết
259/BC-STNMT Tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh ĐB năm 2018 09/11/2018 Xem chi tiết
914/STNMT-TNN V/v đthu thập thông tin, tài liệu triển khai thực hiện dự án XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 06/11/2018 Xem chi tiết
871/STNMT-TNN V/v thu thập thông tin, tài liệu triển khai thực hiện dự án, XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 24/10/2018 Xem chi tiết
869/STNMT-TNN Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn chi sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2019 23/10/2018 Xem chi tiết
848/STNMT-TNN V/v lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của các thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh ĐB 18/10/2018 Xem chi tiết
236/BC-STNMT V/v Giải trình ý kiến tham gia của các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố ... về Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 11/10/2018 Xem chi tiết
1 2 3 Trang sau