Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
259/BC-STNMT Tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh ĐB năm 2018 09/11/2018 Xem chi tiết
914/STNMT-TNN V/v đthu thập thông tin, tài liệu triển khai thực hiện dự án XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 06/11/2018 Xem chi tiết
871/STNMT-TNN V/v thu thập thông tin, tài liệu triển khai thực hiện dự án, XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 24/10/2018 Xem chi tiết
869/STNMT-TNN Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn chi sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2019 23/10/2018 Xem chi tiết
848/STNMT-TNN V/v lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của các thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh ĐB 18/10/2018 Xem chi tiết
236/BC-STNMT V/v Giải trình ý kiến tham gia của các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố ... về Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 11/10/2018 Xem chi tiết
184/QĐ-STNMT Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn định giá đất cụ thể đối với khu đất đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm 26/09/2018 Xem chi tiết
242/TTr-STNMT V/v thu hồi đất của công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên, Cho phép Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim thuê đất để sử dụng vào mục địch, XD trụ sở doanh nghiệp tại địa bàn thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa 24/09/2018 Xem chi tiết
175/QĐ-STNMT Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Xây dựng bảo về nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 05/09/2018 Xem chi tiết
170/QĐ-STNMT Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu : Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng, trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 28/08/2018 Xem chi tiết
171/QĐ-STNMT Quyết định Thành lập tổ thẩm định đấu thầu gói thầu : Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 28/08/2018 Xem chi tiết
670/STNMT-QLĐĐ Đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 22/08/2018 Xem chi tiết
188/BC-STNMT Kết quả sản phẩm đè án " Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá khu vực ĐB" 17/08/2018 Xem chi tiết
620/STNMT-QLĐĐ V/v xác định ranh giới, diện tích các lọai đất sử dụng để xây dựng dự án thủy điện Mường Tùng 08/08/2018 Xem chi tiết
142/BC-STNMT Tình hình cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh ĐB 26/06/2018 Xem chi tiết
141/TTr-STNMT V/v cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt của công ty TNHH Hiệp Thành tỉnh ĐB 12/06/2018 Xem chi tiết
142/TTr-STNMT V/v cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước của Bệnh viên y học cổ truyền tỉnh ĐB tại tổ dân phố 26 P Mường Thanh TPĐBP 12/06/2018 Xem chi tiết
421/CV-STNMT V/v chỉnh sửa, hoàn thiện bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với nhà máy nước TPĐBP tỉnh ĐB 06/06/2018 Xem chi tiết
397/STNMT-TNN V/v công bố sản phẩm của đề án điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam 30/05/2018 Xem chi tiết
384/STNMT-TNN tham gia ý kiến vào bản kê khai tình tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần cấp nước Điện Biên và công ty TNHH Hiệp thành tỉnh ĐB 28/05/2018 Xem chi tiết
1 2 3 Trang sau