Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
214/QĐ-STNMT V/v cử viên chức đi học lớp đào tạo trung cấp đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tại chức khóa 10 huyện ĐB năm học 2018-2019 29/11/2018 Xem chi tiết
942/STNMT-VP V/v thực hiện quy chế cơ quan 15/11/2018 Xem chi tiết
933/STNMT-VP Ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ 13/11/2018 Xem chi tiết
929/KH-ĐTTr Kế hoạch tiến hành thanh tra 12/11/2018 Xem chi tiết
201/QĐ-STNMT V/v thành tra, việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất đối với một số tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh ĐB 12/11/2018 Xem chi tiết
37/BC/ĐU Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiềm kỳ 2015 - 2020 09/11/2018 Xem chi tiết
885/STNMT- V/v vận động đoàn viên, CB CCVCLĐ ủng hộ Quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2018 29/10/2018 Xem chi tiết
243/BC-STNMT Tổng kết 05 năm thực hiện quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam 25/10/2018 Xem chi tiết
188/QĐ-STNMT Kéo dài thời gian đình chỉ công tác đối với công chức ( Lê Đức Sơn) 22/10/2018 Xem chi tiết
856/STNMT-VP V/v hoàn thiện thủ tục cho viên chức chuyển công tác: Nguyễn Thanh An 19/10/2018 Xem chi tiết
857/STNMT-VP V/v Hợp đồng lao động 19/10/2018 Xem chi tiết
240/BC-STNMT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 18/10/2018 Xem chi tiết
238/BC-STNMT Báo cáo công tác kiểm tra công vụ 2018 15/10/2018 Xem chi tiết
256/TTr-STNMT V/v đề nghị tiếp nhận lái xư tại Trung tâm kỹ thuật thuộc tài nguyên và Môi trường (Có hồ sơ kèm theo, Đ/c Trung Lái xe chuyển trực tiếp cho Sở Nội vụ) 08/10/2018 Xem chi tiết
07/TTr-CCQLĐĐ Về việc đề nghị tiếp tục tạm định chỉ công tác đối với Công chức 08/10/2018 Xem chi tiết
770/TB-STNMT Thông báo kết quả bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu giải cầu lông kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên (01/10/2003-01/10/2018) 24/09/2018 Xem chi tiết
215/BC-STNMT Kết quả kiểm tra, xác minh , làm rõ nội dung phản ánh đăng trên báo Điện tử tài nguyên và môi trường ngày 14/3/2018 và ngày 19/3/2018 19/09/2018 Xem chi tiết
735/STNMT-VP V/v tổ chức hoạt động tết trung thu năm 2018 12/09/2018 Xem chi tiết
208/BC-STNMT Kết quả lấy ý kiến tín nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở tài nguyên Môi trường 12/09/2018 Xem chi tiết
718/STNMT-VP V/v ủy quyền chỉ đạo, điều hành công tác của Sở tài nguyên và Môi trường trong thời gian Giám đốc di vắng 10/09/2018 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trang sau