Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
340/STNMT-KHTC Góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị Quyết hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên 18/04/2019 Xem chi tiết
117/QĐ-STNMT V/v bổ nhiệm công chức, viên chức: Nguyễn Văn Tới 09/04/2019 Xem chi tiết
263/STNMT-BĐKH V/v tham mưu nội dung góp ý dự thảo lần thứ nhất KH tổng thể và KH 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 01/04/2019 Xem chi tiết
20/NQ/ĐU V/v giới thiệu đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú: Cao Minh Chính 27/03/2019 Xem chi tiết
230/GM-STNMT GM: Dự lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh P Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình ĐB 26/03/2019 Xem chi tiết
207/STNMT-VP V/v tham gia ý kiến vào dự thảo đề án bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã địa bàn tỉnh ĐB 21/03/2019 Xem chi tiết
202/KH-KHTKTKT Triển khai hoạt động công tác thi đua - khen thưởng năm 2019 19/03/2019 Xem chi tiết
45/BC-STNMT Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2019 19/03/2019 Xem chi tiết
44/BC-STNMT Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 19/03/2019 Xem chi tiết
86/QĐ-STNMT Luân chuyển, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý: Ngôn Xuân Trang 15/03/2019 Xem chi tiết
87/QĐ-STNMT Luân chuyển, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý: Nguyễn Thị Huyền 15/03/2019 Xem chi tiết
88/QĐ-STNMT Luân chuyển, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý: Triệu Thị Kim Khanh 15/03/2019 Xem chi tiết
16/NQ/ĐU Đề nghị công nhận đảng viên chính thức: Nguyễn Thị Hà 12/03/2019 Xem chi tiết
14/NQ/ĐU Đề nghị công nhận đảng viên chính thức: Phạm Tiến Thụy 12/03/2019 Xem chi tiết
15/NQ/ĐU Đề nghị công nhận đảng viên chính thức: Khúc Thị Huyền Trang 12/03/2019 Xem chi tiết
76/QĐ-STNMT V/v phê duyệt danh sách giảng viên,báo cáo viên tham gia giảng dạy đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu 12/03/2019 Xem chi tiết
179/KH-STNMT Tổ chức đào tạo, cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu 12/03/2019 Xem chi tiết
177/STNMT-KHTC V/v hoàn thiện thủ tục cho viên chức chuyển công tác: Nguyễn Khắc Tuân 11/03/2019 Xem chi tiết
72/QĐ-STNMT Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 05/03/2019 Xem chi tiết
149/STNMT-TTr V/v rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm định quyền xử phạt vi phạm hành chính 04/03/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Trang sau