Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
19/QĐ-STNMT V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: bà Vũ Thị Huế 18/02/2019 Xem chi tiết
18/QĐ-STNMT V/v nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: Lê Thị Nhung 15/02/2019 Xem chi tiết
17/QĐ-STNMT V/v nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức: Nguyễn Trong Giao 15/02/2019 Xem chi tiết
24/BC-STNMT Việc triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà 12/02/2019 Xem chi tiết
10-NQ/ĐU Về công tác bảo đảm an nninh trật tự năm 2019 25/01/2019 Xem chi tiết
73/KH-STNMT Bảo đảm an ninnh trật tự an toàn nội bộ năm 2019 25/01/2019 Xem chi tiết
55/CV-STNMT V/v nhận xét cán bộ trong thời gian tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung tỉnh ĐB khóa học 2017- 2019 21/01/2019 Xem chi tiết
56/STNMT-VP V/v tham dự thảo đề án đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhằm nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới trách nhiệm bảo vệ biên giới tổ quốc 21/01/2019 Xem chi tiết
57/STNMT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo KH công tác năm 2019 của tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh ĐB 21/01/2019 Xem chi tiết
48/TB-STNMT Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên năm 2019 17/01/2019 Xem chi tiết
06-TB/ĐU V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 14/01/2019 Xem chi tiết
07-BC/ĐU V/v báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám và chỉ thị số 05-CT/TW năm 2019 14/01/2019 Xem chi tiết
17/STNMT-VP V/v Tham gia ý kiến dự thảo KH thực hiện số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ V/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh ĐB 10/01/2019 Xem chi tiết
18/STNMT-VP V/v cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018 10/01/2019 Xem chi tiết
01/TTr-STNMT V/v đề nghị UBND tỉnh khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 04/01/2019 Xem chi tiết
03/KH-STNMT Kế Hoạch Công tác thi đua khen thưởng năm 2019 03/01/2019 Xem chi tiết
04/TB-ĐTTr V/v thông báo kết thúc thanh tra trực tiếp 03/01/2019 Xem chi tiết
01/GM-STNMT Dự hội nghị lấy tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 01/01/2019 Xem chi tiết
315/BC-STNMT Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của TTCP 28/12/2018 Xem chi tiết
317/BC-STNMT Tình hình thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn năm 2018 28/12/2018 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Trang sau