Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
19/BC-STNMT Báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 14/02/2020 Xem chi tiết
38/BC-UBND Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ thực hiện năm 2020. 14/02/2020 Xem chi tiết
10/BC-STNMT Báo cáo kết quả kiểm tra, lấy mẫu nước thải Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hẹ Muông 17/01/2020 Xem chi tiết
303/BC-STNMT Kết quả thực hiện KH số 1376/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND TPĐBP 24/12/2019 Xem chi tiết
288/BC-STNMT Kết quả thực hiện KH số 149/KH-UBNd ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh ĐB 06/12/2019 Xem chi tiết
280/BC-STNMT Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him lam 06/12/2019 Xem chi tiết
286/BC-STNMT Kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn toàn dân đoàn toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa giai đoạn 2011- 2015 định hướng đến năm 2020 và KH thông tin tuyên truyền trào... 03/12/2019 Xem chi tiết
282/BC-STNMT Tình hình hiện Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng khu thương mại dịch vụ trục đường 60m 29/11/2019 Xem chi tiết
264/BC-STNMT Tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh ĐB 26/11/2019 Xem chi tiết
260/BC-STNMT Tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2019 19/11/2019 Xem chi tiết
259/BC-STNMT Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh thông tin ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng trên địa bàn tỉnh ĐB 19/11/2019 Xem chi tiết
261/BC-STNMT Tổng hợp kết quả thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh xử lý nội dung đề nghị của UBND TPĐBP tại tờ trình số: 1584/TTr-UBND ngày 8/11/2019 19/11/2019 Xem chi tiết
256/BC-STNMT Đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác liên ngành về bồi thường, GPMB, bố trí TĐC các dự án thành phần thuộc dự án di dân, TĐC thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên 18/11/2019 Xem chi tiết
258/BC-STNMT Việc chấp hành các quy định, chính sách luật Nhà nước hiện hành của các nhà máy dự án thủy điện trên địa tỉnh ĐB 18/11/2019 Xem chi tiết
452/BC/BTGTU Giao ban báo chí tháng 10, định hướng tuyên truyền tháng 11/2019 04/11/2019 Xem chi tiết
242/BC-STNMT Danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh 01/11/2019 Xem chi tiết
243/BC-STNMT Triển khai thực hiện bồi thường, GPMB đối với các tồn tại, vướng mắc thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khung TPĐBP 01/11/2019 Xem chi tiết
234/BC-STNMT Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV 28/10/2019 Xem chi tiết
223/BC-STNMT Kết quả triển khai thực hiện xử lý các sai phạm tại dự án đầu tư XD Bãi đỗ xe tĩnh, TPĐBP 14/10/2019 Xem chi tiết
966/STNMT-QLĐĐ V/v tham mưu báo cáo kết quả rà soát nội dung hồ sơ và quá trình giải quyết đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Đỏ 02/10/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Trang sau