Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
128/BC-STNMT Kết quả thực hiện Đề án 79 đến hết tháng 5 năm 2019 14/06/2019 Xem chi tiết
42/BC-ĐU Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 12/06/2019 Xem chi tiết
127/BC-STNMT Kết quả kiểm tra, rà soát đối với nội dung đơn của ông Lò Văn Khón tổ dân phố 5 TT Mường Chà huyện Mường Chà tỉnh ĐB 11/06/2019 Xem chi tiết
124/BC-STNMT iến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nuóc Ảng Cang xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng,tỉnh ĐIện bIên 06/06/2019 Xem chi tiết
122/BC-STNMT Báo cáo tổng hợp trình thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và điều chình dự toán xây dựng công trình: Hạ tầng khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m 05/06/2019 Xem chi tiết
123/BC-STNMT Kết quả triển khai thực hiện CHương trình giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2019 05/06/2019 Xem chi tiết
118/BC-STNMT Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 29- CT/TW ngày 18/9/2013 của Bí thư Trung ương 03/06/2019 Xem chi tiết
119/BC-STNMT Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 03/06/2019 Xem chi tiết
120/BC-STNMT Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 03/06/2019 Xem chi tiết
121/BC-STNMT Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quý II năm 2019 03/06/2019 Xem chi tiết
115/BC-STNMT Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến Pháp năm 2013 30/05/2019 Xem chi tiết
08/BC-CNTT Kết quả thực hiện triển khai cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung 29/05/2019 Xem chi tiết
114/BC-STNMT Báo cáo kết quả thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 và xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 27/05/2019 Xem chi tiết
112/BC-STNMT Tình hình thực hiện công tác dân vận và Năm dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 23/05/2019 Xem chi tiết
111/BC-STNMT Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019 23/05/2019 Xem chi tiết
64/BC-BTCD Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và cấp huyện của tỉnh Điện Biên tháng 5 năm 2019 (từ 23/4/2019-20/5/2019) 21/05/2019 Xem chi tiết
110/BC-STNMT Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị Quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 21/05/2019 Xem chi tiết
107/BC-STNMT Tình hình thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm 5 tháng đầu năm 2019, dự ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 21/05/2019 Xem chi tiết
108/BC-STNMT Tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2019 21/05/2019 Xem chi tiết
109/BC-STNMT Báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác tổ chức lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Điện Biên năm 2019 21/05/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Trang sau