Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
189/BC-STNMT Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung PA, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ TĐC cho người sử dụng đất... tổ 18 P Him Lam (điểm TĐC bản phiêng Bua đợt 11) 21/08/2019 Xem chi tiết
188/BC-STNMT Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 21/08/2019 Xem chi tiết
190/BC-STNMT Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ Điện Tử quý III/2019 21/08/2019 Xem chi tiết
186/BC-STNMT Báo cáo bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 19/08/2019 Xem chi tiết
182/BC-STNMT Tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và XD bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh ĐB 15/08/2019 Xem chi tiết
183/BC-STNMT Việc chấp hành các quy định, chính sách pháp luật nhà nước hiện hành của các nhà nước, dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh ĐB 15/08/2019 Xem chi tiết
184/BC-STNMT Đánh giá việc thực hiện quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được... 15/08/2019 Xem chi tiết
180/BC-STNMT Tổng kết 10năm thực hiện chương trình MTQG XD nông thôn giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh ĐB 14/08/2019 Xem chi tiết
181/BC-STNMT Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn TPĐBP 14/08/2019 Xem chi tiết
179/BC-STNMT Kết quả kiểm tra, rà soát đối với đơn của ông Nguyễn Đình Thông trú tại bản Bon B xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB 12/08/2019 Xem chi tiết
178/BC-STNMT Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn TPĐBP tỉnh ĐB 09/08/2019 Xem chi tiết
177/BC-STNMT Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/8/2018 đến ngày 31/7/2019 01/08/2019 Xem chi tiết
157/BC-STNMT Đánh giá thực trạng việc CNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồng trên địa bàn tỉnh ĐB 10/07/2019 Xem chi tiết
152/BC-STNMT Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường 09/07/2019 Xem chi tiết
153/BC-STNMT Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019 và xây dựng dự toán thu chi NSNN năm 2020 09/07/2019 Xem chi tiết
151/BC-STNMT Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kiến nghị của Kiếm toán Nhà nước khu vực VII 04/07/2019 Xem chi tiết
149/BC-STNMT V/v dừng tiếp nhận rác thải tại bãi rác Noong Bua TP Điện Biên Phủ và tiến độ xây dựng Nhà máy xư lý rác thải Điện Biên 03/07/2019 Xem chi tiết
144/BC-STNMT Công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019 27/06/2019 Xem chi tiết
46/BC-ĐB Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 5/8/2014 của BCH Đảng bộ dân chính đảng về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các chi, đảng bộ cơ sở 25/06/2019 Xem chi tiết
142/BC-STNMT V/v tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2019 25/06/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Trang sau