Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1800/UBND-KGVX VV tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại 15/06/2021 Xem chi tiết
1728/UBND-KGVX VV không tụ tập xem bóng đá trong lúc đang thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 09/06/2021 Xem chi tiết
1734/UBND-KGVX về việc rà soát hỗ trợ nhân dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. 09/06/2021 Xem chi tiết
226/CV/BTGTU V/v tuyên truyền Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT-CT/TW của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đố với công tác phòng cháy, chữa cháy 09/06/2021 Xem chi tiết
222-CV/BTGTU V/ hưởng ứng, tham gia cuộc thi và triển lãnh ảnh nghiệp thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021 08/06/2021 Xem chi tiết
3051/BTNMT-TCMT về việc hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh 07/06/2021 Xem chi tiết
1674/UBND-KTN VV Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 04/06/2021 Xem chi tiết
1680/UBND-KGVX VV tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid - 19 trên địa bàn tỉnh 04/06/2021 Xem chi tiết
1658/UBND-KGVX VV phối hợp triển khai nhiệm vụ phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội năm 2021 của Ủy ban quốc gia 04/06/2021 Xem chi tiết
2981/BTNMT-TCCB V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các ĐVSNCL lĩnh vực TN&MT 02/06/2021 Xem chi tiết
1046/BTNMT-TDKTTT về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 08/03/2021 Xem chi tiết
953/BTNMT-TĐKTTT V/v: Phát động phong trào thi đua ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 02/03/2021 Xem chi tiết
514/UBND-KTN Triển khai, thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các xã mới sắp xếp về thành phố Điện Biên Phủ 01/03/2021 Xem chi tiết
105-CV//BTGTU V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911-06/3/2021) 22/02/2021 Xem chi tiết
441/UBND-KGVX V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch 18/02/2021 Xem chi tiết
408/UBND-KGVX V/v Tổ chức các hoạt động dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19 và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 15/02/2021 Xem chi tiết
70/STNMT-PĐTĐ Phát động phong trào thi đua năm 2021 18/01/2021 Xem chi tiết
38/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện 11/01/2021 Xem chi tiết
36/UBND-KGVX V/v bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021 08/01/2021 Xem chi tiết
1384/STNMT-VP V/v lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2021. 31/12/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Trang sau