Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1256/LKC-STNMT Gói thầu: thi công xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, TP ĐBP 06/12/2019 Xem chi tiết
1255/STNMT-TTr V/v trả lời dung kiến nghị của bà Bùi Thị Nhu, trú tại Thôn C1a, xã Thanh Lương, huyện ĐB 06/12/2019 Xem chi tiết
1263/STNMT-VP V/v lựa chọn TTHC đưa vào Kế hoạch rà soát TTHC năm 2020 06/12/2019 Xem chi tiết
1239/TTr-STNMT V/v đề nghị tổng hợp kinh phí hỗ trợ làm nhà ở (phần vốn xã hội) thuộc đối tượng đề án 79 điểm bản Mường Toong 10, xã Mường Toong huyện Mường Nhé 05/12/2019 Xem chi tiết
1240/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v phúc đáp văn bản số 105/CV-VPĐKĐĐ ngày 17/8/2019 của VP Đăng ký QSD đất huyện ĐBĐ 05/12/2019 Xem chi tiết
1228/STNMT-KS,N,KTTV&BĐKH V/v đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho công ty trách nhiệm Hữu hạn tư vấn và dịch vụ đất đai HC 03/12/2019 Xem chi tiết
1229/STNMT-TNN V/v chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm nhiệm vụ, XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính quan trọng trên đị bàn tỉnh ĐB 03/12/2019 Xem chi tiết
1231/STNMT-VPĐKĐĐ V/v phúc đáp Văn bản số 50/CV-TN&MT ngày 11/10/2019 của Phòng TN và MT huyện Tuần Giáo 03/12/2019 Xem chi tiết
1230/STNMT-QLĐĐ V/v đôn đốc nộp hồ sơ KHSDĐ năm 2020 cấp huyện 03/12/2019 Xem chi tiết
1234/STNMT-MT V/v tham gia ý kiến đối với báo cáo ĐTM của dự án thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn huyện ĐB tỉnh ĐB 03/12/2019 Xem chi tiết
1233/GM-STNMT V/v thẩm định, đánh giá tiêu chí số 17 về môi trường trong XD nông thôn mới xã Luân Giói huyện ĐBĐ 03/12/2019 Xem chi tiết
1226/STNMT-MT V/v tham mưu nội dung triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 02/12/2019 Xem chi tiết
1225/STNMT-MT V/v góp ý dự thảo KH hành động quốc gia về Bảo tồn sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2020 - 2030 02/12/2019 Xem chi tiết
3537/UBND-KTN Tham mưu nội dung đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Công văn số 1648/UBND-TNMT ngày 18/11/2019 02/12/2019 Xem chi tiết
3544/UBND-TH Giao nhiệm vụ trả lời chất vấn, giải trình các vấn đề liên quan đến trách nhiệm UBND tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XIV 02/12/2019 Xem chi tiết
1207/STNMT-KS V/v xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị kế hoạch KTKS, sỏi làm LVXDTT trong diện tích dự án XDCT 29/11/2019 Xem chi tiết
1213/STNMT-MT V/v cấp thông tin xác định các chỉ tiêu kỹ thuật về khoảng cách, cách ly an toàn về môi trường, vùng chịu ảnh hưởng đối với các công trình..... 29/11/2019 Xem chi tiết
1212/STNMT-MT V/v thẩm định đánh giá tiêu chí số 17 về môi trường trong XD nông thôn mới xã Na Sang, Sa Lông huyện Mường Chà 29/11/2019 Xem chi tiết
1211/STNMT-MT V/v góp ý dự thảo đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam 29/11/2019 Xem chi tiết
1210/TTr-STNMT Đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình hội đồng nhân dân, UBND tỉnh trong năm 2020 29/11/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Trang sau