Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
559/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v trả lời đơn thư của công dân 13/06/2019 Xem chi tiết
558/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân 13/06/2019 Xem chi tiết
557/STNMT-KHTC Tham gia ý kiến vào dự thảo QĐ quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Điện biên quản lý 13/06/2019 Xem chi tiết
547/GM-STNMT Phối hợp kiểm tra hiện trạng khu vực điểm mỏ cát làm vật liệu XD thông thường Đội 19, xã Noong Hẹt và Đội 19, xã Noong Luống huyện ĐB 12/06/2019 Xem chi tiết
556/STNMT-KHTC V/v báo cáo các dự án thuộc đối tượng phải điều chỉnh quyết định đầu tư theo Văn bản số 3575/BKĐT-KTĐPL của Bộ KH và đầu tư 12/06/2019 Xem chi tiết
554/STNMT-VP Về việc cung cấp thông tin xây dựng đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 12/06/2019 Xem chi tiết
549/STNMT-MT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí về cảnh quan - môi trường xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 12/06/2019 Xem chi tiết
540/GRT V/v nhu cầu rút tiền mặt 11/06/2019 Xem chi tiết
544/CV-STNMT Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (lần 2) 11/06/2019 Xem chi tiết
541/CV-STNMT V/v đánh giá tình hình hoạt động, rà soát đề nghị công nhận miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 11/06/2019 Xem chi tiết
157/HĐTĐ Hợp đồng thuê đất Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi tỉnh Điện Biên 11/06/2019 Xem chi tiết
542/C V/v thống nhất kinh phí để triển khai thực hiện việc cấp GCNQSD đất QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất năm 2019 11/06/2019 Xem chi tiết
156/HĐTĐ Hợp đồng thuê đất Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên 11/06/2019 Xem chi tiết
1670/UBND-KSTT V/v thay đổi thời gian Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 11/06/2019 Xem chi tiết
546/GM-STNMT Hội thảo tham vấn báo cáo kết quả nhiệm vụ 11/06/2019 Xem chi tiết
1676/XN-UBND Khối lượng cát làm vật liệu xây dựng thông thường thu hồi trong quá trình thi công Hạng mục thanh thải lòng sông Nậm Rốm thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam Thanh Trường 11/06/2019 Xem chi tiết
1677/UBND-KTN Xác nhận khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích khu phụ trợ, lán trại thuộc dự án thủy điện Mùn Chung 2 11/06/2019 Xem chi tiết
1664/UBND-KT Về việc chấp thuận chủ trương cải tạo, thanh thải vật cản dòng chảy đoạn sông sau nhà máy thủy điện Huổi Chan1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 11/06/2019 Xem chi tiết
1673/UBND-KT Về việc giải quyết vướng mắc trong triển khai bồi thường, hỗ trợ tái và định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án thủy điện Nậm Hóa 1. 11/06/2019 Xem chi tiết
532/GM-STNMT Thống nhất nội dung tham mưu cho UBND tỉnh về lựa chọn vị trí, địa điểm trụ sở xây dựng trụ sở Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Điện Biên và tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên. 10/06/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Trang sau