Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
818/STNMT-VP V/ tham gia góp ý đối với dự thảo KH hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 và sự nghiệp bền vững của tỉnh ĐB 21/08/2019 Xem chi tiết
817/STNMT-VP V/v rà soát, cấp phiếu lí lịch tư pháp. 21/08/2019 Xem chi tiết
813/STNMT-VP danh sách cử cán bộ tham gia tập huấn phục vụ công tác kiểm tra, khảo sát đơn phương tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 20/08/2019 Xem chi tiết
814/STNMT-QLĐĐ Về việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý đất đai 20/08/2019 Xem chi tiết
2473/UBND-KTN Tham mưu nội dung báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 20/08/2019 Xem chi tiết
2440/UBND-KTN V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh tỉnh 19/08/2019 Xem chi tiết
2441/UBND-KTN V/v Góp ý cho dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 19/08/2019 Xem chi tiết
808/STNMT-KHTC V/v báo cáo tình hình thực hiện nguồn vốn sự nghiệp Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển Kinh tế- Xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tại điểm bản Mường Toong 10... 19/08/2019 Xem chi tiết
802/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia hồ sơ thỏa thuận quy hoạch xây dựng khu đất dự án: Cửa hàng xăng dầu xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên 16/08/2019 Xem chi tiết
803/STNMT-QLĐĐ tham gia điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Sang (km 146-200/QL12)-TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (km452+300/QL6)-TT Tủa Chùa - Huổi Lóng tỉnh Điện Biên (phân đoạn TT Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) 16/08/2019 Xem chi tiết
801/STNMT-QLĐĐ V/v đề nghị lùi thời báo cáo lựa chọn vị trí, địa điểm XD cơ sở làm việc mới công an các P Noong Bua, Mường Thanh 15/08/2019 Xem chi tiết
800/KH-STNMT V/v góp ý dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều nghị định số 155/NĐ-CP 15/08/2019 Xem chi tiết
2374/UBND-BTCD V/v tham mưu xử lý đơn khiếu nại của công dân Trần Thị Mũn 15/08/2019 Xem chi tiết
2365/UBND-KTN V/v tổng hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường 14/08/2019 Xem chi tiết
794/STNMT-MT V/v cử cán bộ tham gia hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm COCP năm 2019 14/08/2019 Xem chi tiết
795/STNMT-MT V/v Tham gia góp ý dự thảo thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ tài nguyên và MT về quản lý chất thải nguy hại 14/08/2019 Xem chi tiết
796/STNMT-QLĐĐ V/v làm rõ nội dung trả lời thông tin báo chí phản ánh liên quan đến dự án Khu nhà ở Tân Thanh và phía Tây sông Nậm Rốm 14/08/2019 Xem chi tiết
2368/UBND-TH V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ 14/08/2019 Xem chi tiết
787/STNMT-MT V/v trả lời đơn đề nghị của Sở XD tỉnh ĐB về điều kiện thực hiện đánh giá tác động môi trường 13/08/2019 Xem chi tiết
789/STNMT-VP V/v tham mưu nội dung tham gia ý kiến về danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương 13/08/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Trang sau