Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
47/STNMT-TTrA V/v trả lời đơn của gia đình ông Nguyễn Minh Đàn vợ là bà Bùi Thị Nhu, trú tại Thôn C1a, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. 17/01/2020 Xem chi tiết
45/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan CSĐT - CA TP hải Phòng 17/01/2020 Xem chi tiết
42/STNMT-QLĐĐ V/v kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 17/01/2020 Xem chi tiết
41/STNMT-VPĐKĐĐ V/v Phúc đáp Văn bản số 11/CV-TTQLĐĐ ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ. 16/01/2020 Xem chi tiết
40/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định thiết kế cơ sở của dự án: Trung tâm dịch vụ văn hóa và công viên cây xanh phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 16/01/2020 Xem chi tiết
38/STNMT-QLĐ Đ Về việc thống nhất nội dung tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Công vân số 1798/UBND -VP ngày 18/12/2019. 16/01/2020 Xem chi tiết
270/BTNMT-TCQLĐĐ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên 16/01/2020 Xem chi tiết
1296- CV/BTGTU V/v tuyên truyền dịp tét 2020 16/01/2020 Xem chi tiết
37/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định chủ trương dự án đầu XD nhà máy sản xuất gạch 15/01/2020 Xem chi tiết
21/STNMT-BĐKH&VT V/v đề xuất nội dung, nhiệm vụ thuộc đề án tăng cường năng lực quản lý viễn thám theo quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 1/2/2019 của TTCP 09/01/2020 Xem chi tiết
18/STNMT-MT triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 08/01/2020 Xem chi tiết
1287-CV/BTGTU V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV 07/01/2020 Xem chi tiết
11/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v thống nhất ký xác nhận mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ và các hộ gia đình cá nhân 06/01/2020 Xem chi tiết
1351/STNMT-TNN công bố Danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ 31/12/2019 Xem chi tiết
1343/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời công văn số 1002/UBND-TN ngày 29 tháng 11/2019 của UBND huyện ĐBĐ 27/12/2019 Xem chi tiết
3819/UBND-TH chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án: Xây dựng điểm tái định cư C13 dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 25/12/2019 Xem chi tiết
1273-CV/BTGTU Triển khai công tác tuyên truyền đấu tranh với hoạt động pháp luân công 25/12/2019 Xem chi tiết
1333/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho trung tâm quản lý đất đai TPĐPĐBP tỉnh ĐB 24/12/2019 Xem chi tiết
1331/STNMT-VPĐKĐĐ V/v xin ý kiến tham gia thống nhất PA thu hồi đất của công ty CP giống lâm nghiệp Trung ương - chính nhánh tại ĐB 24/12/2019 Xem chi tiết
1324/STNMT-VPĐKĐĐ V/v trả lời văn bản số 680/UBND-TNMT ngày 22/6/2018 của UBND TPĐBP 23/12/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Trang sau