Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1030/STNMT-KS V/v xác nhận khu vực, công xuất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch khai thác đá làm VLXDTT trong diện tích dự án XD công trình 21/10/2019 Xem chi tiết
1025/STNMT-QLĐĐ Về việc thống nhất giá đất tại khu vực giáp ranh với các tỉnh Sơn La, Lai Châu khi xây dựng Bảng giá đất 18/10/2019 Xem chi tiết
1018/STNMT-KHTC V/v Tham gia ý kiến đối với biên bản ghi nhớ giữa Bộ thông tin và tuyền thông và UBND tỉnh Điện Biên về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông 17/10/2019 Xem chi tiết
1017/STNMT-KHTC V/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ và dự thảo KH công tác thông tin đối ngoại tỉnh ĐB năm 2020 và XD báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 17/10/2019 Xem chi tiết
1013/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định dự án đầu ư XD công trình nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 12 - Pú Nhi - Kết tinh xã Mường Mươn huyện Mường Chà 16/10/2019 Xem chi tiết
1012/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định dự án trồng Mắc Ca công nghệ cao tại xã Pú Nhi huyện ĐBĐ tỉnh ĐB 16/10/2019 Xem chi tiết
1011/STNMT-QLĐĐ V/v thẩm định dự án đầu tư XD công trình điểm TĐC số I dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 16/10/2019 Xem chi tiết
1010/STNMT-QLĐĐ V/v thẩm định dự án đầu tư XD điểm TĐC số IIII dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 16/10/2019 Xem chi tiết
1008/STNMT-VP V/v Tham gia dự thảo đề án tăng cường năng hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành TNMT đến năm 2030 16/10/2019 Xem chi tiết
3013/UBND-NC Triển khai thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 15/10/2019 Xem chi tiết
2988/UBND-TH giải quyết nội dung đơn đề nghị của ông Phạm Đức Giang, tổ dân phố 23, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 14/10/2019 Xem chi tiết
981/CV-STNMT V/v tham gia ý kiến vào Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Nậm Pay 09/10/2019 Xem chi tiết
5044/BTNMT-CNTT Về việc Triệu tập Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2019 03/10/2019 Xem chi tiết
959/STNMT-VP V/v thực hiện bàn giao chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất về UBND cấp huyện 01/10/2019 Xem chi tiết
4944/BTNMT-TCQLĐĐ V/v kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép 30/09/2019 Xem chi tiết
945/STNMT-VPĐKDĐ V/v trả lời đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp GCNQSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cá nhân 27/09/2019 Xem chi tiết
933/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v trả lời đề nghị cung cấp thông tin nhà, nhà của người phải thi hành án. 24/09/2019 Xem chi tiết
930/CV-STNMT V/v bố trí làm việc với đoàn công tác của Tổng cục QLĐĐ, Bộ tài nguyên và Môi trường V/v thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trên địa bàn tỉnh ĐB 23/09/2019 Xem chi tiết
929/STNMT-QLĐĐ V/v chuẩn bị nội dung họp UBND tỉnh và các nội dung để trình UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 20/09/2019 Xem chi tiết
916/STNMT-TNN V/v trả lời kiến nghị của cử tri đối với nội dung về sạt lở địa chất tại khu vực bản Mường Tỉnh A, xã Xa Dung huyện Điện Biên Đông tỉnh ĐB 18/09/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Trang sau