Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
11/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 31/12/2020 Xem chi tiết
08/CT-TU Chỉ thị số 08/CT-TU của BTV tỉnh ủy Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của CB, đảng viên, CCVC và CBCS lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh 30/03/2016 Xem chi tiết
08/CT/TU Chỉ thị số 08-CT/TU Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hc, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cáo trách nhiệm trong thực thi công vụ của cb, đảng viên công chức, viên chức và cb, chiến sỹ LLVT trên địa bàn tỉnh 30/03/2016 Xem chi tiết
01/CT-BTNMT Chỉ thị số 01/CT-BTNMT Về việc Xây dựng kế hoạch và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 30/06/2015 Xem chi tiết
17/CT-TTg Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính 20/04/2015 Xem chi tiết
21/CT-TTg Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 01/08/2014 Xem chi tiết
141/UBND-VX Công văn số 141/UBND-VX của UBND tỉnh Điện Biên V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 31/CT-TW ngày 25/12/2013 của Bộ chính trị 14/01/2014 Xem chi tiết
05/CT-TTg Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 04/04/2013 Xem chi tiết