Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
88/GP-BTNMT giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Nậm Mu 2 cấp cho Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 26/05/2020 Xem chi tiết
4/GP-UBND Cấp Phép khai thác Khoáng sản cát Mỏ cát Na Tông 1 và 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên 07/05/2019 Xem chi tiết
797/GP-BTNMT Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 01/04/2019 Xem chi tiết
798/GP-BTNMT Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 01/04/2019 Xem chi tiết
664/GP-BTNMT Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 19/03/2019 Xem chi tiết
2707/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiếp cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần thủy điện Nậm Mức, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Nậm Mức 31/08/2018 Xem chi tiết
10/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 23/07/2018 Xem chi tiết
07/GP-UBND Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 26/06/2018 Xem chi tiết
06/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản: DNTN XD Huy Hồng 12/04/2018 Xem chi tiết
3355/GP-BTNMT Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 26/12/2017 Xem chi tiết