Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
98-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đ/c Nguyễn Hữu Thọ 10/7/1910-10/7/2020 19/06/2020 Xem chi tiết
89-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 19/02/2020 Xem chi tiết
82- HD/BTGTU Hưỡng dẫn Tuyền truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ĐB lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐẢng 16/01/2020 Xem chi tiết
80-HD/BTGTU Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020 và mừng Xuân Canh tý 30/12/2019 Xem chi tiết
78-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào đồng khởi 1960 - 2020 vÀ 60 năm ngày bến tre đồng thời 17/1/1960 - 17/1/2020 25/12/2019 Xem chi tiết
77-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020 và mừng Xuân Canh tý 28/11/2019 Xem chi tiết
75-HD/BTGTU Tuyền truyền kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12/1989-22/12/2019 31/10/2019 Xem chi tiết
01/HD-BTNMT Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua XD 17/03/2017 Xem chi tiết
1064/HD-STNMT V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 08/12/2016 Xem chi tiết
01/HD-BTG Hướng dẫn số 01/HD-BTG ngày 31/03/2016 Tuyên truyền cuộc bầu cử đại điểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 31/03/2016 Xem chi tiết
89/BTNMT-TCMT Công ăn số 89/BTNMT-TCMT ngày 11/01/2016 hướng dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 11/01/2016 Xem chi tiết