Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
644/KH-STNMT Kế hoạch tiến hành kiểm tra 08/07/2019 Xem chi tiết
639/KH-STNMT Thực hiện Kết luận số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của TTCP quy định về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen 05/07/2019 Xem chi tiết
638/KH-STNMT Thực hiện Kết luận số 09/2019/ND-CP ngày 24/1/2019 của CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 05/07/2019 Xem chi tiết
637/KH-STNMT Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành TW đảng, khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công dân vận trong tình mới 05/07/2019 Xem chi tiết
545/KH-STNMT Kế hoạch điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 11/06/2019 Xem chi tiết
523/KH-STNMT Kế hoạch tham gia giải thể thao, liên hoan văn nghệ và sơ kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 tại tỉnh Hòa Bình 07/06/2019 Xem chi tiết
525/KH-STNMT Kê hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng chính phủ v/v phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 07/06/2019 Xem chi tiết
524/KH-STNMT Thực hiện" Tháng hành đoọng phòng chống, ma túy" năm 2019 07/06/2019 Xem chi tiết
495/KH- STNMT Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng nước, đất đai của công ty cổ phần cấp nước ĐIện Biên 29/05/2019 Xem chi tiết
486/KH-STNMT Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019 của Sở Tà nguyên và Môi trường 27/05/2019 Xem chi tiết
477/KH-ĐKT Kiểm tra công tác quản lý, vận hành, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn TPĐBP 24/05/2019 Xem chi tiết
1443/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 23/05/2019 Xem chi tiết
1421/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20/05/2019 Xem chi tiết
1368/KH-BCH Phối hợp Ứng phó tai nạn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 16/05/2019 Xem chi tiết
1376/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên 16/05/2019 Xem chi tiết
1348/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án mô hình Trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025 15/05/2019 Xem chi tiết
1316/KH-UBND Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 13/05/2019 Xem chi tiết
422/STNMT-KH V/v các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 10/05/2019 Xem chi tiết
1255/KH-UBND V/v triển khai thực hiện "chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040" trên địa bàn tỉnh Điện Biên 07/05/2019 Xem chi tiết
1268/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 07/05/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 Trang sau