Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
145/KH-STNMT Triển khai thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ năm 2020 28/02/2020 Xem chi tiết
144/KH-STNMT Trình sếp ký duyệt: Kế hoạch Hành động tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020 28/02/2020 Xem chi tiết
98/KH-STNMT Kiểm tra, thẩm định, đánh giá nội dung tiêu chí số 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 14/02/2020 Xem chi tiết
339/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2020 14/02/2020 Xem chi tiết
327/KH-UBND Kế hoạch tiếp nhận, phân loại, cách ly y tế đối với công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên 13/02/2020 Xem chi tiết
43/KH-STNMT Tổ chức giải cầu đầu xuân Canh tý năm 2020 17/01/2020 Xem chi tiết
33-KH/BTGTU kế hoạch Công tác tuyên giáo năm 2020 17/01/2020 Xem chi tiết
01/KH-BTNMT Tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiếntại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV 13/01/2020 Xem chi tiết
1359/K Cải cách hành chính năm 2020 31/12/2019 Xem chi tiết
1209/KH-STNMT Tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 29/11/2019 Xem chi tiết
1158/KH-STNMT Điểm bản Mường Toong 10, xã Mường Toong huyện Mường Nhé (Thuộc đề án 79) cho UBND huyện Mường Nhé quản lý 18/11/2019 Xem chi tiết
799/KH-STNMT Thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ vật hết hạn sử dụng và bao gói thảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh ĐB 15/08/2019 Xem chi tiết
798/KH-TKTTĐ Thực hiện kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên 15/08/2019 Xem chi tiết
2319/KH-BCĐ V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên 07/08/2019 Xem chi tiết
690/STNMT-KHTC Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở tài nguyên và Môi trường năm 2020 18/07/2019 Xem chi tiết
644/KH-STNMT Kế hoạch tiến hành kiểm tra 08/07/2019 Xem chi tiết
639/KH-STNMT Thực hiện Kết luận số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của TTCP quy định về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen 05/07/2019 Xem chi tiết
638/KH-STNMT Thực hiện Kết luận số 09/2019/ND-CP ngày 24/1/2019 của CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 05/07/2019 Xem chi tiết
637/KH-STNMT Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành TW đảng, khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công dân vận trong tình mới 05/07/2019 Xem chi tiết
545/KH-STNMT Kế hoạch điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 11/06/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 Trang sau