Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1776/KH-UBND Tiếp nhận công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương 12/06/2021 Xem chi tiết
679/KH-STNMT Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025 31/05/2021 Xem chi tiết
1605/KH-UBND Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021) 31/05/2021 Xem chi tiết
647/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên năm 2021 12/03/2021 Xem chi tiết
648/KH-UBND Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 12/03/2021 Xem chi tiết
605/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. 10/03/2021 Xem chi tiết
506/KH-UBND Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. 26/02/2021 Xem chi tiết
488/KH-UBND V/v hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021 25/02/2021 Xem chi tiết
60/KH-STNMT Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 14/01/2021 Xem chi tiết
24/KH-UBND Kế hoạch phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Điện Biên 06/01/2021 Xem chi tiết
18/KH-STNMT Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 05/01/2021 Xem chi tiết
4787/KH-UBND Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 29/12/2020 Xem chi tiết
1281/KH-STNMT Triển khai thực hiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020-2021 09/12/2020 Xem chi tiết
4233/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ VII. 09/11/2020 Xem chi tiết
4231/KH-UBND Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020 - 2021 09/11/2020 Xem chi tiết
4195/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân 04/11/2020 Xem chi tiết
4185/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 03/11/2020 Xem chi tiết
4003/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 20/10/2020 Xem chi tiết
4005/KH-UBND Về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Tỉnh ủy Điện Biên về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW... 20/10/2020 Xem chi tiết
3086/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 19/10/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 Trang sau