Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
799/KH-STNMT Thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ vật hết hạn sử dụng và bao gói thảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh ĐB 15/08/2019 Xem chi tiết
798/KH-TKTTĐ Thực hiện kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên 15/08/2019 Xem chi tiết
2319/KH-BCĐ V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên 07/08/2019 Xem chi tiết
690/STNMT-KHTC Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở tài nguyên và Môi trường năm 2020 18/07/2019 Xem chi tiết
644/KH-STNMT Kế hoạch tiến hành kiểm tra 08/07/2019 Xem chi tiết
639/KH-STNMT Thực hiện Kết luận số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của TTCP quy định về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen 05/07/2019 Xem chi tiết
638/KH-STNMT Thực hiện Kết luận số 09/2019/ND-CP ngày 24/1/2019 của CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 05/07/2019 Xem chi tiết
637/KH-STNMT Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành TW đảng, khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công dân vận trong tình mới 05/07/2019 Xem chi tiết
545/KH-STNMT Kế hoạch điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 11/06/2019 Xem chi tiết
523/KH-STNMT Kế hoạch tham gia giải thể thao, liên hoan văn nghệ và sơ kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 tại tỉnh Hòa Bình 07/06/2019 Xem chi tiết
525/KH-STNMT Kê hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng chính phủ v/v phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 07/06/2019 Xem chi tiết
524/KH-STNMT Thực hiện" Tháng hành đoọng phòng chống, ma túy" năm 2019 07/06/2019 Xem chi tiết
495/KH- STNMT Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng nước, đất đai của công ty cổ phần cấp nước ĐIện Biên 29/05/2019 Xem chi tiết
486/KH-STNMT Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019 của Sở Tà nguyên và Môi trường 27/05/2019 Xem chi tiết
477/KH-ĐKT Kiểm tra công tác quản lý, vận hành, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn TPĐBP 24/05/2019 Xem chi tiết
1443/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 23/05/2019 Xem chi tiết
1421/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20/05/2019 Xem chi tiết
1368/KH-BCH Phối hợp Ứng phó tai nạn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 16/05/2019 Xem chi tiết
1376/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên 16/05/2019 Xem chi tiết
1348/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án mô hình Trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025 15/05/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 Trang sau