Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
16/NQ/ĐU Đề nghị công nhận đảng viên chính thức: Nguyễn Thị Hà 12/03/2019 Xem chi tiết
14/NQ/ĐU Đề nghị công nhận đảng viên chính thức: Phạm Tiến Thụy 12/03/2019 Xem chi tiết
15/NQ/ĐU Đề nghị công nhận đảng viên chính thức: Khúc Thị Huyền Trang 12/03/2019 Xem chi tiết
17/NQ/ĐU Đề nghị công nhận đảng viên chính thức: Trần Ngọc Dương 12/03/2019 Xem chi tiết
10-NQ/ĐU Về công tác bảo đảm an nninh trật tự năm 2019 25/01/2019 Xem chi tiết
05-NQ/ĐU Đề nghị công nhận đảng viên chính thức: Lê Thái Hòa 07/02/2018 Xem chi tiết
04-NQ/ĐU NQ Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2018 26/01/2018 Xem chi tiết
08/NQ.BCSĐTNMT Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành tài nguyên và Môi trường 29/08/2016 Xem chi tiết
18/2016/NQ-HĐND Về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, PT đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa, nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ĐB 04/08/2016 Xem chi tiết
388/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 388/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Điện Biên 10/11/2015 Xem chi tiết