Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
45/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan CSĐT - CA TP hải Phòng 17/01/2020 Xem chi tiết
42/STNMT-QLĐĐ V/v kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 17/01/2020 Xem chi tiết
19/TTr-STNMT V/v giao đất cho Ban chi huy quân sự TPĐBP để đầu tư CT XD thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang TPĐBP tại địa bàn xã Thanh Minh TPĐBP 17/01/2020 Xem chi tiết
41/STNMT-VPĐKĐĐ V/v Phúc đáp Văn bản số 11/CV-TTQLĐĐ ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ. 16/01/2020 Xem chi tiết
40/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định thiết kế cơ sở của dự án: Trung tâm dịch vụ văn hóa và công viên cây xanh phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 16/01/2020 Xem chi tiết
38/STNMT-QLĐ Đ Về việc thống nhất nội dung tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Công vân số 1798/UBND -VP ngày 18/12/2019. 16/01/2020 Xem chi tiết
17/TTr-STNMT Về việc giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình giao thông để đầu tư xây dựng công trình: ĐƯờng Na Sang (Km146+ 200/(QL.12)- TRung tâm xã Huổi Mí - Nậm Mức.... 16/01/2020 Xem chi tiết
16/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án: Xây dựng trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại tổ dân phố dân 2, phường Him LAm, thành phố ĐIện Biên Phủ. 16/01/2020 Xem chi tiết
37/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia thẩm định chủ trương dự án đầu XD nhà máy sản xuất gạch 15/01/2020 Xem chi tiết
9/TTr-STNMT đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, các nhân khi giao đất Tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất... 09/01/2020 Xem chi tiết
5/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất XDCT Trạm Y tế xã Hẹ Muông huyện ĐB 08/01/2020 Xem chi tiết
4/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình di chuyển và bố trí mặt bằng TĐC cho các hộ dân khu trung tâm xã Tìa Dình huyện ĐBĐ tỉnh ĐB 08/01/2020 Xem chi tiết
7/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất của Viên thông Điện Biên - tập đoàn bưu chính viễn thông việt Nam 08/01/2020 Xem chi tiết
1/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể của các hộ gia đình, cá nhân khi giao đất TĐC, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá tại điểm TĐC cư Phiêng Bua bản Phiêng Bua P Noong Bua TPĐBP 02/01/2020 Xem chi tiết
1343/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời công văn số 1002/UBND-TN ngày 29 tháng 11/2019 của UBND huyện ĐBĐ 27/12/2019 Xem chi tiết
388/TTr-STNMT Về việc giao đất cho Sở Giáo dục vào đào tạo tỉnh Điện Biên để xây dựng công trình: Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Nhừ tại địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên 25/12/2019 Xem chi tiết
386/TTr-STNMT V/v thu hồi đất của công ty CP TMDL và DL tổng hợp Đb tại địa bàn xã Tả Phìn huyện Tủa Chùa tỉnh ĐB 24/12/2019 Xem chi tiết
385/TTr-STNMT V/v thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Trung Kiên Điện Biên tại địa bàn xã xã: Si Pa Phìn và Phìn Hồ tỉnh ĐB 24/12/2019 Xem chi tiết
384/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án XD mở rộng trạm cấp nước nhà máy nước TPĐBP công suốt 20.000m/ngày dêm 24/12/2019 Xem chi tiết
382/TTr-STNMT Về việc thu hồi đất, chuyển đổi đích sử dụng đất và cho phép công ty TNHH TM và XD Sơn Trang thuê để XD Cửa hàng xăng dầu số 08 Vàng Đán tại địa bàn xã Vàng Đán huyện Nậm Bồ 23/12/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Trang sau