Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
49/QĐ-STNMT Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở tài nguyên và Môi trường 02/03/2020 Xem chi tiết
50/QĐ-STNMT Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 02/03/2020 Xem chi tiết
151/QĐ-UBND Phê duyệt bước giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để giao đất, cho thuê đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ 19/02/2020 Xem chi tiết
31/QĐ-TCQLĐĐ Về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện kiểm tranăm 2020 của Tổng cục Quản lý đất đai 18/02/2020 Xem chi tiết
44/QĐ-STNMT v/v thành lập Ban sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2019 18/02/2020 Xem chi tiết
41/QĐ-STNMT Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 2019 18/02/2020 Xem chi tiết
42/QĐ-STNMT V/v thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 18/02/2020 Xem chi tiết
43/QĐ-STNMT V.v thành lập ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển 2019 18/02/2020 Xem chi tiết
144/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại tổ dân phố 2, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ 18/02/2020 Xem chi tiết
38/QĐ-CĐCS V/v ban hành quy chế làm việc của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021 14/02/2020 Xem chi tiết
135/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ 14/02/2020 Xem chi tiết
396/QĐ-BTNMT Công nhận Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua 13/02/2020 Xem chi tiết
130/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân khi giao đất Tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá tại điểm Tái định cư số 3, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 12/02/2020 Xem chi tiết
129/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân khi giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá tại điểm... 12/02/2020 Xem chi tiết
333/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 06/02/2020 Xem chi tiết
111/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu, huyện Điện Biên 04/02/2020 Xem chi tiết
29/QĐ-STNMT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 trên các ấn phẩm của Báo Tài nguyên và môi trường 03/02/2020 Xem chi tiết
30/QĐ-STNMT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị phát sóng chuyên mục tài nguyên và môi trường trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh ĐB năm 2020 03/02/2020 Xem chi tiết
146/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 17/01/2020 Xem chi tiết
91/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 củaChính phủ về nhiệm vụ,... 13/01/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trang sau