Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
2899/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường 13/11/2019 Xem chi tiết
2908/QĐ-BTNMT Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 13/11/2019 Xem chi tiết
1459/QĐ-TCMT V/v ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí VN (VN-AQI) 12/11/2019 Xem chi tiết
1460/QĐ-TCMT Hướng dẫn tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước WQI, Hướng dẫn tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí AQI (sau cuộc họp ngày 05/11/2019) 12/11/2019 Xem chi tiết
2869/QĐ-BTNMT Về việc ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sảnViệt Nam làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 11/11/2019 Xem chi tiết
37/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên 06/11/2019 Xem chi tiết
1147/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên 05/11/2019 Xem chi tiết
1153/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 tỉnh Điện Biên 05/11/2019 Xem chi tiết
1151/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo và quy chế xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên. 05/11/2019 Xem chi tiết
1152/QĐ-UBND ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và quy chế xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên. 05/11/2019 Xem chi tiết
1061/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho phép Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nam Linh Trang thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu Xuân Lao tại địa bàn xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 29/10/2019 Xem chi tiết
1049/QĐ-UBND Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 37, tờ bản đồ số 13, tổ dân phố Đồng Tâm và thửa đất số 80, 81, 82, tờ bản đồ số 22, tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 28/10/2019 Xem chi tiết
988/QĐ-UBND Sáp nhập nguyên trạng Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 15/10/2019 Xem chi tiết
246/QĐ-STNMT V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TPĐBP: Trần Quốc Long 14/10/2019 Xem chi tiết
245/QĐ-STNMT V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện ĐB: Nguyễn Đức Cương 14/10/2019 Xem chi tiết
244/QĐ-STNMT V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện ĐB: Ngô Xuân Trang 14/10/2019 Xem chi tiết
235/QĐ-STNMT V/v trưng tập viên chức: 01/10/2019 Xem chi tiết
941/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Bia và Kinh doanh tổng hợp tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ; 01/10/2019 Xem chi tiết
222/QĐ-STNMT Kiểm tra, việc thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh ĐB 30/08/2019 Xem chi tiết
819/QĐ-UBND chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Pô 5a, xã nậm Khăn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. 30/08/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Trang sau