Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
146/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 17/01/2020 Xem chi tiết
91/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 củaChính phủ về nhiệm vụ,... 13/01/2020 Xem chi tiết
79/QĐ-BTNMT Về việc công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019 09/01/2020 Xem chi tiết
7/QĐ-STNMT Thành lập tổ công tác thực hiện KH số 87-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé 06/01/2020 Xem chi tiết
2/QĐ-STNMT Phê duyệt Kế hoạch Quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên năm 2020 03/01/2020 Xem chi tiết
7/QĐ-UBND Về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để giao đất, cho thuê đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ 03/01/2020 Xem chi tiết
8/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Trang và cho phép Công ty xăng dầu Điện Biên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng xăng dầu tại địa bàn xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ 03/01/2020 Xem chi tiết
1/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên để xây dựng công trình: Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Nhừ tại địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 02/01/2020 Xem chi tiết
1360/QĐ-UBND Quyết định ban hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ... 31/12/2019 Xem chi tiết
52/2019/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 31/12/2019 Xem chi tiết
53/2019/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 31/12/2019 Xem chi tiết
46/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên 25/12/2019 Xem chi tiết
272/QĐ-STNMT Phê duyệt KH phát sóng chuyên mục tài nguyên và môi trường phát trên sóng Đài PTTH ĐB năm 2020 24/12/2019 Xem chi tiết
271/QĐ-HĐSK Về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019 24/12/2019 Xem chi tiết
270/QĐ-HĐSK Công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2019 24/12/2019 Xem chi tiết
269/QĐ-STNMT Về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 24/12/2019 Xem chi tiết
268/QĐ-STNMT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 24/12/2019 Xem chi tiết
1273/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường không khí tỉnh Điện Biên năm 2019 12/12/2019 Xem chi tiết
3097/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án“Đầu tư xây dựng công trình thủy điện Bó Sinh, tỉnh Sơn La’ 05/12/2019 Xem chi tiết
3116/QĐ-BTNMT Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bảnquy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 05/12/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trang sau