Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
298/TTr-STNMT Về việc thu hồi và cho phép Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và đầu tư Phú Thịnh thuê đất để thực hiện Dự án: Trồng Mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu... 22/10/2019 Xem chi tiết
297/TTr-STNMT Đề nghj thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất thực hiện Dự án khu nhà ở phía tây sông Nậm Rốm thuộc phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ 22/10/2019 Xem chi tiết
293/TTr-STNMT V/v cho phép công ty CP thủy điện SODIC Điện Biên thuê để thực hiện đầu tư XD nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 khu đầu mối tại địa bàn xã Mùn Chung xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB 21/10/2019 Xem chi tiết
292/TTr-STNMT V/v giao đất cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐB để đầu tư XD trụ sở viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Pồ tại địa bàn xã Nậm Chua huyện Nậm Pồ tỉnh ĐB 21/10/2019 Xem chi tiết
296/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Xây dựng cầu bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh 21/10/2019 Xem chi tiết
295/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Cầu treo bản Him Lam 2 thành phố Điện Biên Phủ 21/10/2019 Xem chi tiết
294/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với khu đất xây dựng Dự án Trung tâm dịch vụ văn hóa và công viên cây xanh cả Công ty TNHH Phương Uyên tại địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 21/10/2019 Xem chi tiết
288/TTr-STNMT Điều chuyển biên chế số lượng người làm việc của các chi nhánh văn phòng đăngký đất đai và chi nhánh TTPT quỹ đất thuộc Sở TN&MT về UBND TP ĐBP, thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên 18/10/2019 Xem chi tiết
286/TTr-STNMT V/v đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân bản Mường Toong 10 xã Mường Toong huyện Mường Nhé tỉnh ĐB 17/10/2019 Xem chi tiết
282/TTr-STNMT Thẩm định Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điên Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 14/10/2019 Xem chi tiết
280/TTr-STNMT Phê duyệt PA đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất làm nhà ở đối với các thửa đất thuộc dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất ở tại tổ dân phố 19 P Him Lam 11/10/2019 Xem chi tiết
279/TTr-STNMT Về việc thu đất và giao đất cho UBND huyện Điện Biên để quản lý, đấu giá QSD đất... 10/10/2019 Xem chi tiết
278/TTr-STNMT Về việc giao đất giao rừng cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên tại địa bàn các xã Mường Nà, Phu Luông và Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 10/10/2019 Xem chi tiết
274/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định Phương án bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi công trình: Trường Trung học cơ sở Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 08/10/2019 Xem chi tiết
273/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dwungj công trình: San nền nhà văn hóa thể thao xã Quài Nưa huyện tuần Giáo 08/10/2019 Xem chi tiết
275/TTr-STNMT V/v cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty xăng dầu Điện Biên tại địa bàn thị trấn Mường Ảng 08/10/2019 Xem chi tiết
266/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định phương án bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất xây dựng dự án trung tâm dịch vụ văn hóa và công viên cây xanh của Công ty TNHH Phương Uyên tại địa bàn phường Thanh Bình, tp ĐBP 02/10/2019 Xem chi tiết
262/TTr-STNMT V/v ủy quyền cho UBND TPĐBP quyết định thu hồi đất để thực hiện cải tạo và mở rộng trụ sở Thanh ủy, HĐND - UBND thành phố ĐBP tại địa bàn P Him Lam TPĐBP tỉnh ĐB 30/09/2019 Xem chi tiết
261/TTr-STNMT V/v chuyển mục đích SDĐ và cho phép công ty TNHH TM và XD Nam Linh Trang thuê đất để XD Cửa hàng xăng dầu Xuân Lao tại địa bàn xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng tỉnh ĐB 30/09/2019 Xem chi tiết
246/TTr-STNMT Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo 05/09/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Trang sau