Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
364/TTr-STNMT Đề nghị thảm định phương án giá đât cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: San ủi mặt bằng dự án bố trí TĐC vùng có nguy cơ sạt lở.... 09/12/2019 Xem chi tiết
359/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đát thực hiện dự án: Xây dựng mở rộng trạm cấp nước nhà máy nước TP ĐBP 09/12/2019 Xem chi tiết
358/TTr-STNMT V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá QSD đất ở phường Him Lam 06/12/2019 Xem chi tiết
357/TTr-STNMT V/v phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào KB sử dụng đất năm 2019 huyện Nậm Pồ 05/12/2019 Xem chi tiết
1224/STNMT-KS V/v phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tại điểm mỏ vàng bản Háng Trợ xã Phì Nhừ huyện ĐB tỉnh ĐB 02/12/2019 Xem chi tiết
349/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi XD công trình, trụ sở Trung tâm kiểm định chất lượng XD tỉnh ĐB tại P Noong Bua TPĐBP 02/12/2019 Xem chi tiết
355/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Bến xe khách TPĐBP phủ tại P Thanh Trường TPĐBP tỉnh ĐB 02/12/2019 Xem chi tiết
354/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất XD công trình trụ sở làm việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Mường Ảng tỉnh ĐB 02/12/2019 Xem chi tiết
350/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án: Di chuyển dân cư nơi nguy cơ sạt lở cao, đời sống đặc biệt khó khăn thuộc... 02/12/2019 Xem chi tiết
351/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng công trình: Nâng cấp trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Na Tông huyện Điện Biên 02/12/2019 Xem chi tiết
352/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trường mầm non Na Sang huyện Mường Chà 02/12/2019 Xem chi tiết
353/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Bãi xử lý rác thải huyện Mường Chà 02/12/2019 Xem chi tiết
348/TTr-STNMT V/v Phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường không khí tỉnh ĐB năm 2019 29/11/2019 Xem chi tiết
340/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Trường mầm non Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên 27/11/2019 Xem chi tiết
339/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Bãi xử lý rác thải huyện Mường Chà 27/11/2019 Xem chi tiết
338/TTr-STNMT V/v thu hồi đất của công ty Điện Biên tại địa bàn các xã, Mường Pồn, Nà Tấu, huyện ĐB và xã Pa Ham, huyện Mường Chà tỉnh ĐB 26/11/2019 Xem chi tiết
337/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: trụ sở làm việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên 25/11/2019 Xem chi tiết
336/TTr-STNMT Thẩm định điều chỉnh Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên 22/11/2019 Xem chi tiết
336/TTr-STNMT Thẩm định điều chỉnh Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên 22/11/2019 Xem chi tiết
335/TTr-STNMT V/v đề nghị công nhận kết quả đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở năm 2019 14/11/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Trang sau