Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
19/TTr-STNMT V/v giao đất cho Ban chi huy quân sự TPĐBP để đầu tư CT XD thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang TPĐBP tại địa bàn xã Thanh Minh TPĐBP 17/01/2020 Xem chi tiết
17/TTr-STNMT Về việc giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình giao thông để đầu tư xây dựng công trình: ĐƯờng Na Sang (Km146+ 200/(QL.12)- TRung tâm xã Huổi Mí - Nậm Mức.... 16/01/2020 Xem chi tiết
16/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án: Xây dựng trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại tổ dân phố dân 2, phường Him LAm, thành phố ĐIện Biên Phủ. 16/01/2020 Xem chi tiết
9/TTr-STNMT đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, các nhân khi giao đất Tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất... 09/01/2020 Xem chi tiết
5/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất XDCT Trạm Y tế xã Hẹ Muông huyện ĐB 08/01/2020 Xem chi tiết
4/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình di chuyển và bố trí mặt bằng TĐC cho các hộ dân khu trung tâm xã Tìa Dình huyện ĐBĐ tỉnh ĐB 08/01/2020 Xem chi tiết
7/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất của Viên thông Điện Biên - tập đoàn bưu chính viễn thông việt Nam 08/01/2020 Xem chi tiết
1/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể của các hộ gia đình, cá nhân khi giao đất TĐC, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá tại điểm TĐC cư Phiêng Bua bản Phiêng Bua P Noong Bua TPĐBP 02/01/2020 Xem chi tiết
388/TTr-STNMT Về việc giao đất cho Sở Giáo dục vào đào tạo tỉnh Điện Biên để xây dựng công trình: Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Nhừ tại địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên 25/12/2019 Xem chi tiết
383/TTr-STNMT V/v đề nghị bổ nhiệm chức danh Giámđốc Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở tài nguyên và Môi trường 24/12/2019 Xem chi tiết
386/TTr-STNMT V/v thu hồi đất của công ty CP TMDL và DL tổng hợp Đb tại địa bàn xã Tả Phìn huyện Tủa Chùa tỉnh ĐB 24/12/2019 Xem chi tiết
385/TTr-STNMT V/v thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Trung Kiên Điện Biên tại địa bàn xã xã: Si Pa Phìn và Phìn Hồ tỉnh ĐB 24/12/2019 Xem chi tiết
384/TTr-STNMT Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án XD mở rộng trạm cấp nước nhà máy nước TPĐBP công suốt 20.000m/ngày dêm 24/12/2019 Xem chi tiết
382/TTr-STNMT Về việc thu hồi đất, chuyển đổi đích sử dụng đất và cho phép công ty TNHH TM và XD Sơn Trang thuê để XD Cửa hàng xăng dầu số 08 Vàng Đán tại địa bàn xã Vàng Đán huyện Nậm Bồ 23/12/2019 Xem chi tiết
1318/STNMT-QLĐĐ V/v phúc đáp văn bản 108/BQLDA ngày 10/12/2019 của Ban QLDA các công trình huyện Nậm Pồ 20/12/2019 Xem chi tiết
380/TTr-STNMT V/v uỷ quyền cho UBND TPĐBP quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Bến xe Khách TPĐBP tỉnh ĐB 20/12/2019 Xem chi tiết
379/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nước thu hồi đất XD công trình: Trạm Y tế xã Hẹ Muông Huyện Muông huyện ĐB 20/12/2019 Xem chi tiết
378/TTr-STNMT V/v thu hồi đất của Công ty TNHH TM và XD Sơn Trang và cho phép Công ty xăng dầu Điện Biên thuê đất để sử dụng vào mục đích XD cửa hàng xăng dầu tại địa bàn xã Chà Cang huyện Nậm Pồ 20/12/2019 Xem chi tiết
381/TTr-STNMT Về việc thu hồi và giao đất cho Cục Thống kê tỉnh Điện Biên để xây dựng Chi cục thống kê thành phố Điện Biên Phủ tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 20/12/2019 Xem chi tiết
375/TTr-STNMT Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể đẻ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất của Viễn thông Điện Biên 18/12/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Trang sau