Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
552/TB-STNMT Kết luận của đ/c Ngôn Ngọc Khuê - P GĐ phụ trách Sở tại cuộc họp giao ban ngày 4/6/2019 12/06/2019 Xem chi tiết
625/TB-SNV Thông báo về công tác cán bộ Phạm Tiến Dũng 14/05/2019 Xem chi tiết
301/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Ngôn Ngọc Khuê- Phó Giám đốc phục trách Sở tại cuộc họp giao ban ngày 08/4/2019 10/04/2019 Xem chi tiết
291/TB-STNMT Phiếu đăng ký thông báo mời thầu 09/04/2019 Xem chi tiết
290/TB-STNMT Thư mời tham dự chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị thuộc dự án Đầu tư thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên 09/04/2019 Xem chi tiết
282/TB-STNMT Về việc hết thời hạn thuê đất 05/04/2019 Xem chi tiết
270/TB-STNMT Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn 03/04/2019 Xem chi tiết
271/TB-STNMT Kết quả thẩm định KH sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo 03/04/2019 Xem chi tiết
248/TB-STNMT V/v phân công nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo Sở TN&MT 29/03/2019 Xem chi tiết
251/STNMT-QLĐĐ V/v giới thiệu chức danh, chức danh, chữ ký, số điện thoại của P Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh ĐB 29/03/2019 Xem chi tiết
239/TB-STNMT V/v Giới thiệu chức danh, chữ ký, số điện thoại của Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc sở Tài nguyên và môi truòng tỉnh Điện Biên 28/03/2019 Xem chi tiết
133/TB-STNMT V/v nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức: Tô Thị Hảo 27/02/2019 Xem chi tiết
109/TB-STNMT Phiếu Đăng ký thông báo mời thầu ( gói thầu Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên năm 2019) 20/02/2019 Xem chi tiết
110/TB-STNMT Phiếu đăng ký thông báo mời thầu ( Gói thầu trượt lở Tìa Dình) 20/02/2019 Xem chi tiết
25/GM-STNMT Họp Hội đồng thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện 14/01/2019 Xem chi tiết
28/GM-STNMT Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2018 14/01/2019 Xem chi tiết
29/GM-STNMT Tổ chức Hội nghị triển khai, nhiệm vụ ngành TNMT năm 2019 14/01/2019 Xem chi tiết
06-TB/ĐU V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 14/01/2019 Xem chi tiết
31/GM-STNMT Phối hợp kiểm tra tình hình quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản tại điểm mỏ Mường Ẳng, xã Ẳng Nưa huyện Mường Ảng 14/01/2019 Xem chi tiết
04/TB-ĐTTr V/v thông báo kết thúc thanh tra trực tiếp 03/01/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 Trang sau