Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
38/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc xem xét tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng... 06/08/2019 Xem chi tiết
196/TB-VPĐKĐĐ Thông báo v/v hủy giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho UBND phường Thanh Bình 29/07/2019 Xem chi tiết
664/TB-STNMT Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện biên 12/07/2019 Xem chi tiết
641/TB-STNMT V/v thu hồi đất của Công ty TNHH nhà nước một thành viên thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên (nay là Công ty cổ phần thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên ) tại địa bàn thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 05/07/2019 Xem chi tiết
607/TB-STNMT V/v nghỉ hưu đối với viên chức: Trần Thị Oanh 28/06/2019 Xem chi tiết
608/TB-STNMT V/v Cung cấp thông tin người phát ngôn: Ngôn Ngọc Khuê 28/06/2019 Xem chi tiết
571/TB-STNMT Kết quả thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo 18/06/2019 Xem chi tiết
552/TB-STNMT Kết luận của đ/c Ngôn Ngọc Khuê - P GĐ phụ trách Sở tại cuộc họp giao ban ngày 4/6/2019 12/06/2019 Xem chi tiết
625/TB-SNV Thông báo về công tác cán bộ Phạm Tiến Dũng 14/05/2019 Xem chi tiết
301/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Ngôn Ngọc Khuê- Phó Giám đốc phục trách Sở tại cuộc họp giao ban ngày 08/4/2019 10/04/2019 Xem chi tiết
291/TB-STNMT Phiếu đăng ký thông báo mời thầu 09/04/2019 Xem chi tiết
290/TB-STNMT Thư mời tham dự chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị thuộc dự án Đầu tư thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên 09/04/2019 Xem chi tiết
282/TB-STNMT Về việc hết thời hạn thuê đất 05/04/2019 Xem chi tiết
282/TB-VPĐKĐĐ Thông báo v/v hủy giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho UBND phường Thanh Bình 05/04/2019 Xem chi tiết
270/TB-STNMT Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn 03/04/2019 Xem chi tiết
271/TB-STNMT Kết quả thẩm định KH sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo 03/04/2019 Xem chi tiết
248/TB-STNMT V/v phân công nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo Sở TN&MT 29/03/2019 Xem chi tiết
251/STNMT-QLĐĐ V/v giới thiệu chức danh, chức danh, chữ ký, số điện thoại của P Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh ĐB 29/03/2019 Xem chi tiết
239/TB-STNMT V/v Giới thiệu chức danh, chữ ký, số điện thoại của Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc sở Tài nguyên và môi truòng tỉnh Điện Biên 28/03/2019 Xem chi tiết
133/TB-STNMT V/v nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức: Tô Thị Hảo 27/02/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 Trang sau