Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2021
Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên
Hiện trạng sử dụng đất đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Tân Thanh, phường Tân Thanh, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên
Huyện Điện Biên tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế
Đánh giá và giải pháp phát triển Dự án phát triển trồng cây Mắc ca Điện Biên
Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điện Biên: Tăng cường công tác xử lý chất thải rắn nông thôn
Huyện Tủa Chùa tổ chức Hội nghị cấp huyện lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa
Kiểm tra, đánh giá nội dung tiêu chí số 17 về môi trường tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ năm 2021.
Điện Biên Đông: Đảm bảo nguồn nước trong sinh hoạt
Điện Biên Đông đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác bảo vệ môi trường
Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh nguồn cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Điện Biên: Đưa bãi rác Noong Bua ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Văn phòng Sở - Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố Danh mục ao hồ không được san lấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hội thảo trực tuyến phổ biến, hướng dẫn các quy định Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường khu vực miền Bắc
Kiểm tra việc giao đất, giao rừng tại huyện Mường Chà
Họp triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Hội Thảo Trực Tuyến Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Tham Vấn Các Địa Phương Khu Vực Phía Bắc Về Dự Thảo Nghị Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Bảo Vệ Môi Trường