Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Sở Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh Điện Biên
Hội nghị triển khai Kế hoạch, nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường năm 2020.
Tặng quà, chúc tết xuân Canh Tý năm 2020
Vì một cái tết đủ đầy và bớt lo toan đối một số hộ dân thuộc các xã vùng sâu, vùng xa; Chương trình tặng quà tết xuân Canh Tý năm 2020 Do Sở Tài nguyên và Môi trường; Quỹ thiện tâm thuộc Tập đoàn VinGroup tài trợ.
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN TỚI
THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ BAO BÌ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG
Kết quả 10 năm thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện nông thôn mới tỉnh Điện Biên
Kết quả triển khai công tác thanh tra, kiểm tra môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Nguồn lực để bảo vệ rừng
Thị trấn Mường Ẳng làm tốt công tác vệ sinh môi trường
Kết quả đạt được trong Cải cách thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Điện Biên: Bước chuyển tiêu chí môi trường sau 10 năm xây dựng NTM
Điện Biên: Đẩy mạnh xử lý rác thải ở nông thôn
Điện Biên: Tăng cường quản lý tài nguyên nước
Tuyên truyền công tác Cải cách thủ tục hành chính ở Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Điện Biên: Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên cát
Mường Ảng: Phát huy hiệu quả từ nguồn lực đất đai
Tủa Chùa (Điện Biên): Nan giải thực hiện tiêu chí môi trường
Kế hoạch tuyên truyền sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên.